Gofynion Iaith Saesneg

I weld y tudalen yma fel PDF cliciwch yma

 

GOFYNION IAITH SAESNEG

 

Profion ar gyfer mynediad i raglenni israddedig

Cyrsiau Gwyddoniaeth

Cyrsiau’r Gwyddorau Cymdeithasol a’r Celfyddydau

Dull Asesu

IELTS

6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen

Cyfrifiadureg BSc yn gofyn am 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen.

6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen – Gwleidyddiaeth Ryngwladol 7.0 gydag o leiaf 6.0 ym mhob elfen

SMB 6.0 gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen

 

 

SELT *

TOEFL  IBT

88 gydag isafswm sgoriau yn yr elfennau gwahanol fel a ganlyn: Gwrando ac Ysgrifennu - 21, Darllen - 22, Siarad - 23

 

88-89 gydag isafswm sgoriau yn yr elfennau gwahanol fel a ganlyn: Gwrando ac Ysgrifennu - 21, Darllen - 22, Siarad – 23

 

 

 

Arholiad Saesneg cyn-sesiynol Prifysgol Aberystwyth

 50% yn gyffredinol gydag o leiaf 40% ym mhob elfen  = Lefel B2 CEFR neu IELTS gyfatebol o 6.0 yn gyffredinol

60% yn gyffredinol gydag o leiaf 40% ym mhob elfen yn y rhan fwyaf o raglenni (manylir am hyn yn y llythyr cynnig ar gyfer y rhaglen academaidd) =B2 neu IELTS gyfatebol o 6.5

70% yn gyffredinol gydag o leiaf 50% ym mhob elfen  = lefel C1 CEFR neu IELTS gyfatebol o 7.0 yn gyffredinol

 

Saesneg Caergrawnt: Uwch Cambridge English: Advanced

Gradd B yn gyffredinol

Gradd A/B yn gyffredinol

 

 

Hyfedredd Caergrawnt Cambridge Proficiency

Gradd C yn gyffredinol

Gradd C yn gyffredinol

 

Prawf Saesneg Academaidd Pearson                                 Pearson Test of English Academic (PTE Academic)

55 gyda sgôr o 51 ar y lleiaf ym mhob elfen

62 gyda sgôr o 51 ar y lleiaf  ym mhob elfen

SELT *

 

 

 

Profion iaith Saesneg sy’n benodol i wlad

 

Profion ar gyfer mynediad i raglenni israddedig

Cyrsiau Gwyddoniaeth

Cyrsiau’r Gwyddorau Cymdeithasol a’r Celfyddydau

 

Tystysgrif Ysgol Dramor Caergrawnt Botswana     Botswana Cambridge Overseas School Certificate

Credyd (3-6) neu uwch

Credyd (3-6) neu uwch

 

Lefel-O Caergrawnt Brunei Brunei Cambridge O Level

Gradd C neu uwch

Gradd C neu uwch

 

Lefel-O TAG Camerŵn (system Brydeinig) Cameroon GCE O Level

Gradd C neu uwch

Gradd C neu uwch

 

Hyfedredd Cyffredinol Cyngor Arholiadau y Caribî         Caribbean Examination Council General Proficiency

Gradd I a II

Gradd I a II

 

HKDSE

Wedi’i wneud cyn 2007 (maes llafur B yn unig) – C
Wedi’i wneud ar ôl 2007 – 5 

Wedi’i wneud cyn 2007 – C
Wedi’i wneud ar ôl 2007 – 5

 

Lefel UG Defnyddio Saesneg Hong Kong                                Hong Kong Use of English AS level

C

C

 

Safon XII INDIA (wedi’i dyfarnu gan fyrddau CBSE, CISCE, Gorllewin Bengal, Karnataka, Maharashtra a Tamil Nadu) INDIA Standard XII

70% neu uwch (o’r byrddau hyn pan gafwyd yr addysg drwy gyfrwng y Saesneg)

70% neu uwch (o’r byrddau hyn pan gafwyd yr addysg drwy gyfrwng y Saesneg)

 

Tystysgrif Addysg Uwchradd Cenia (KCSE)                                    Kenyan Certificate of Secondary Education

C

C

 

Tystysgrif Addysg Ysgol Malawi Malawi Sch Cert of Education

Credyd (3-6) neu uwch

Credyd (3-6) neu uwch

 

SPM 1119 Malaysia

C

C

 

Lefel-O Caergrawnt Singapore Singapore Cambridge O Level

C

C

 

Rhaglen Integredig Singapore Singapore Integrated Programme

Mae cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus i ateb y gofynion academaidd ar gyfer y radd yn bodloni’r gofynion mynediad o ran yr iaith Saesneg

Mae cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus i ateb y gofynion academaidd ar gyfer y radd yn bodloni’r gofynion mynediad o ran yr iaith Saesneg

 

Tystysgrif Uwch  Genedlaethol De Affrica                                South Africa National Senior Certificate

C / 5

C / 5

 

Tystysgrif Addysg Uwchradd Tansanïa (CSE)

C

C

 

Tystysgrif Addysg Uganda (UCE) Uganda Certificate of Education

Credyd (3-6) neu uwch

Credyd (3-6) neu uwch

 

Lefel Uwch/Uwch Gyfrannol (A/AS) iaith Saesneg y Deyrnas Unedig

E

E

 

TGAU neu Lefel-O  iaith Saesneg y Deyrnas Unedig

C

C

 

Tystysgrif Ryngwladol Addysg Uwchradd (IGCSE) y Deyrnas Unedig – fel iaith gyntaf            UK IGCSE English

C

C

 

Y Deyrnas Unedig - Y Fagloriaeth Ryngwladol

Lefel Safonol Gradd 5 neu Lefel Uwch Gradd 4 mewn Saesneg B (Grŵp 2)

Sylwer na dderbynnir Lefel Safonol neu Uwch Saesneg A (Grŵp 1). Dylai myfyrwyr sydd wedi astudio Saesneg A gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg arall a dderbynnir (fel yr amlinellir yn y tabl hwn).

Lefel Safonol Gradd 5 neu Lefel Uwch Gradd 4 mewn Saesneg B (Grŵp 2)

Sylwer na dderbynnir Lefel Safonol neu Uwch Saesneg A (Grŵp 1). Dylai myfyrwyr sydd wedi astudio Saesneg A gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg arall a dderbynnir (fel yr amlinellir yn y tabl hwn).

 

WAEC (ar gyfer Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria a Sierra Leone) 

Credyd (4-6) neu uwch

Credyd (4-6) neu uwch

 

Tystysgrif Ysgol Uwchradd Sambia                                   Zambia Secondary School Certificate

Gradd 6 neu uwch

Gradd 6 neu uwch

 

Tystysgrif Addysg Gyffredinol Simbabwe                         Zimbabwe General Certificate of Education

C, Credyd (5-6) neu uwch

C, Credyd (5-6) neu uwch

 

Sefydliadau Partner/ Profion

 

Profion ar gyfer mynediad i raglenni israddedig

Cyrsiau Gwyddoniaeth

Cyrsiau’r Gwyddorau Cymdeithasol a’r Celfyddydau

 

Rhaglen Sylfaen Canolfan Astudio Ryngwladol Cymru Welsh International Study Centre Foundation Programme

40% gan eithrio:

 Daearyddiaeth Ffisegol a Seicoleg (50%)

 

40% gan eithrio:

Y Gyfraith, Cyfraith Busnes, Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Astudiaethau Ffilm a Theledu (50%)

 

 

Tystysgrif Sylfaen o Golegau Rhyngwladol Kaplan      Foundation Certificate from Kaplan International Colleges

60% yn gyffredinol gydag o leiaf 55% ym mhob elfen

65% yn gyffredinol gydag o leiaf 55% ym mhob elfen, y Gwyddorau Biolegol 60% yn gyffredinol gydag o leiaf 55% ym mhob elfen

 

Coleg Prifysgol HELP, Malaysia                   HELP University College, Malaysia

SPM 1119 Saesneg Gradd C neu uwch, neu IELTS 6.5, dim un elfen yn llai na 5.5

SPM 1119 Saesneg Gradd C neu uwch neu IELTS 6.5, dim un elfen yn llai na 5.5

 

Coleg Asia Brickfields, Malaysia Brickfields Asia College, Malaysia 

SPM 1119 Saesneg Gradd C neu uwch neu IELTS 6.5, dim un elfen yn llai na 5.5

SPM 1119 Saesneg Gradd C neu uwch neu IELTS 6.5, dim un elfen yn llai na 5.5

 

Mae Profion Iaith Saesneg Diogel SELT* yn asesu 4 sgìl allweddol yn yr iaith Saesneg, sef: darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad gan ddefnyddio F

 

framwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin (CEFR) fel canllaw i weld pa mor rhugl yw Saesneg y person dan sylw.

 

Cymwysterau Iaith Saesneg yn yr UE/Ardal Economaidd Ewrop pan fo cwricwlwm yr Ysgol wedi’i ddysgu drwy gyfrwng yr iaith frodorol.

 

 

 

 

 

Isafswm Gradd Angenrheidiol

Gwlad

Cymhwyster

Cyfadran y Gwyddorau

Cyfadrannau’r Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Ffrainc

Baccalaureat General, Baccalaureat Technologique, Option International du Baccalaureat

50%

50%

Yr Almaen

Abitur

12 (Gut)

12 (Gut)

Norwy

Vitnemal, videregaende opplaring

4 mewn Saesneg ysgrifenedig a llafar

4 mewn Saesneg ysgrifenedig a llafar

Sweden

Slutbetyg fran Grundskola

VG

VG

Swistir

Maturita

4

4

Gwlad Pwyl

Matura

I gynnwys o leiaf cyfartaledd o 90% mewn Saesneg ysgrifenedig a llafar ar lefel safonol neu o leiaf cyfartaledd o 65% yn ysgrifenedig a llafar ar lefel estynedig

I gynnwys o leiaf cyfartaledd o 95% mewn Saesneg ysgrifenedig a llafar ar lefel safonol neu o leiaf cyfartaledd o 70% yn ysgrifenedig a llafar ar lefel estynedig

Nid oes angen tystysgrif neu ddatganiad ar fyfyrwyr o’r gwledydd canlynol, sydd gan mwyaf yn wledydd Saesneg eu hiaith:

Antigwa, Awstralia, Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Dominica, Grenada, Gaiana, Jamaica, Seland Newydd, St Kitts a Nevis, St Lucia, St Vincent a'r Grenadines, Trinidad a Tobago, UDA