Copïau Newydd o Dystysgrifau Gradd Prifysgol Aberystwyth

Fedrwch archebu Tystysgrif Gradd Newydd os yw’r gwreiddiol wedi ei ddinistrio neu ei golli.

Mae’n bosib i raddedigion a enillwyd gradd “Prifysgol Aberystwyth” o 2010 ymlaen archebu tystysgrif newydd drwy gofrestru ar: https://digitalcertificates.aber.ac.uk/

Cafodd graddedigion cyn 2010 cymhwyster “Prifysgol Cymru” ac mae’n bosib iddynt archebu tystysgrif newydd yn uniongyrchol o Gofrestrfa Prifysgol Cymru: http://www.wales.ac.uk/cy/AmdanomNi/Cyn-fyfyrwyrYBrifysgol/Gwasanaethau/TystysgrifauAmnewid.aspx

Bydd tystysgrifau yn cael eu hailgynhyrchu o dan yr enw cafodd y cymhwyster eu gwobrwyo. Ni fedrant gael ei darparu i ystyried unrhyw newid mewn enw ers hynny, er enghraifft drwy newid eich enw yn gyfreithiol neu drwy briodas.