Medi Amserlen Cofrestru Israddedigion 2018

RHAID I BOB MYFYRIWR GWBLHAU’R BROSES GOFRESTRU AR LEIN O’R “COFNOD MYFYRIWR”

 

Bydd cynghori ar Gynlluniau Astudio a Modiwlau yn digwydd yng Nghanolfan y Celfyddydau a dylai myfyrwyr fynd at ddesg(iau) eu (h)adran(nau) fel a ganlyn:

Dylai POB MYFYRIWR  BLWYDDYN GYNTAF SY’N DILYN MODIWLAU LEFEL UN fynd at eu adrannau ar Fawrth 25 Medi:

Cyfenw: A – B 09:05 – 09:30           Cyfenw: M – O 14:00 – 14:25
  C – D 09:45 – 10:10     P – R 14:40 – 15:00
  E – G 10:25 – 10:50     S – T 15:15 – 15:40
  H – J 11:05 – 11:30     U – Z 15:55 – 16:20
  K – L 11:45 – 12:10        

 

Gall POB MYFYRIWR SYDD WEDI CWBLHAU RHAG GOFRESTRU gofrestru ar gyfer eu cynllun gradd a’u modiwlau ar lein ar y mewnrwyd, hynny yw, o’r tu mewn i’r Brifysgol. Ceir mynediad drwy’r tab “Cofnod Myfyriwr” ar y we https://studentrecord.aber.ac.uk/cy/ o 9.00 yb ar Ddydd Iau, 20 Medi.

 

Dylai MYFYRWYR RHAN DAU SYDD HEB GWBLHAU COFRESTRU AMODOL neu y bydd eu cynllun neu eu modiwlau yn newid fynd at y desg(iau) adrannol ar Ddydd Mercher 26 Medi:              

Cyfenw A – J 09:15 – 10:15           Cyfenw: K – Z 10:30 – 11:30

 

Bydd angen i fyfyrwyr sydd heb gwblhau’r broses gofrestru erbyn 11.30 yb ar Ddydd Mercher 26 Medi fynd i’w hadran(nau) academaidd lle byddant yn derbyn cyngor ynglŷn â’u dewis o fodiwlau ar gyfer y sesiwn.

Gall MYFYRWYR SYDD AM OFYN CWESTIYNAU neu unrhyw un fydd angen cymorth i gwblhau’r Cofrestru Ar-lein ddod at y Ddesg Gymorth ar gyfer Cofrestru yn y Ystafell Gyfrifiadurol, E4 Hugh Owen Llyfrgell:

Dydd Llun 24 Medi 11:00 – 16:00
Dydd Mawrth 25 Medi 09:00 – 17:00
Dydd Mercher 26 Medi 09:00 – 13:00

Bydd staff o’r Swyddfa Ansawdd a Chofnodion Academaidd ar gael i gynorthwyo ag ymholiadau ynglŷn â chofrestru wrth yn y Swyddfa Ansawdd a Chofnodion Academaidd, Ystafell F11, Llawr Cyntaf, Adeilad Cledwyn, Penglais:

Dydd Mercher 26 Medi 14:00 – 17:00
Dydd Iau 27 Medi 09:00 – 17:00
Dydd Gwener 28 Medi 09:00 – 16:00

 

 

CYSYLLTION DEFNYDDIOL:

Cofnod Myfyriwr Ar-lein: https://studentrecord.aber.ac.uk/cy/

Map o’r Brifysgol: https://www.aber.ac.uk/cy/maps-travel/maps/

Cynllun Cofrestru: Cynllun Cofrestru Canolfan y Celfyddydau 2018-2019