Y Croeso Mawr a’r Wythnos Ymgartrefu

Croeso i flwyddyn academaidd 2021/22. Rydym wedi creu'r dudalen hon i'ch helpu i lywio'ch wythnos gyntaf gyda ni ym Mhrifysgol Aberystwyth. P'un a ydych chi'n dychwelyd i astudio gyda ni neu'n fyfyriwr newydd sy'n ymuno â'n hadran, rydyn ni'n edrych ymlaen at gwrdd â chi yn ystod y Croeso Mawr a'r Wythnos Ymgatrefu. 

Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig newydd

Amser 

                              Gweithgaredd 

   Math o       weithgaredd / 
   Lleoliad 

Dydd Llun 27 Medi

12:00-13:00 

Sesiwn Holi ac Ateb am y Cofrestru

Unrhyw gwestiynau am eich dewisiadau modiwl

 

Dewisol 

Ar-lein 

(yn fyw) 

 

Dydd Mawrth, 28 Medi

11:00-12:00  

 

Cyfarfod â'ch Tiwtor Personol

Cewch gyfle hefyd i drefnu cwrdd â'ch tiwtor personol ar eich pen eich hun os hoffech drafod unrhyw faterion penodol.

 

Gorfodol 

Ar-lein 

(yn fyw) 

 

15:00-17:00

Cyfarfod â staff yr Ysgol Gelf a'ch cyd-fyfyrwyr Cyfeiriadu a chwis

 

Gorfodol

Wyneb yn wyneb

Yr Ysgol Gelf

 

Dydd Mercher, 29 Medi

  

Croeso i'n Curaduron a Chyflwyniad i Amgueddfa'r Ysgol Gelf.

 

Gorfodol 

Ar-lein 

(wedi'i recordio) 

 

13:00-15:00

Croeso, cofrestru ac ymgynefino i Uwchraddedigion

 

Gorfodol

Wyneb yn wyneb

Yr Ysgol Gelf

 

16:00-17:00 

Ymweliad Rhithiol â'r Amgueddfa i fyfyrwyr Hanes Celf

 

Gorfodol 

Ar-lein 

(yn fyw) 

 

Dydd Iau, 30 Medi

11:00-12:00

Pennaeth yr Ysgol yn rhoi cyflwyniad i'r Ysgol Gelf, Llawlyfr Israddedigion, Pwyllgor Ymgynghorol Staff a Myfyrwyr a Chanllawiau Cymheiriaid, asesu ac adborth, Llais y Myfyrwyr, trefn archebu stafelloedd, ysgoloriaeth ac ymroddiad da.

 

Gorfodol 

Ar-lein 

(wedi'i recordio) 

 

  

Cyfarfod y Llyfrgellydd Pwnc a chroeso i'r Gwasanaethau Gwybodaeth.

 

Gorfodol 

Ar-lein 

(wedi'i recordio) 

 

  

Cyfarfod eich Undeb Myfyrwyr

 

Gorfodol 

Ar-lein 

(wedi'i recordio) 

 

  

Cyfarfod â'ch Ymgynghorydd Gyrfaoedd.

 

Gorfodol 

Ar-lein 

(wedi'i recordio) 

 

  

Un funud fach: Cyfarfod ein staff

(cyflwyniadau fideo sy'n para munud yr un).

 

Gorfodol 

Ar-lein 

(wedi'i recordio) 

 

  

Cyflwyniad i'r Celfyddydau Creadigol

 

Gorfodol 

Ar-lein 

(wedi'i recordio) 

 

 

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig newydd

Yr Ysgol Gelf: Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig newydd

Diolch am ymweld â'r dudalen hon. Bydd y Rhaglen Wythnos Ymgartrefu (27 Medi 2021 – 1 Hydref 2021) ar gael yn fuan.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol am yr Wythnos Ymgartrefu, anfonwch e-bost ysgolgelf@aber.ac.uk.

Gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n dychwelyd

Amser 

                              Gweithgaredd 

   Math o       weithgaredd / 
   Lleoliad 

Dydd Llun 27 Medi

12:00-13:00 

Sesiwn Holi ac Ateb am y Cofrestru

Unrhyw gwestiynau am eich dewisiadau modiwl

 

Dewisol 

Ar-lein 

(yn fyw) 

 

Dydd Mawrth, 28 Medi

11:00-12:00  

 

Cyfarfod â'ch Tiwtor Personol

Cewch gyfle hefyd i drefnu cwrdd â'ch tiwtor personol ar eich pen eich hun os hoffech drafod unrhyw faterion penodol.

 

Gorfodol 

Ar-lein 

(yn fyw) 

 

15:00-17:00

Cyfarfod â staff yr Ysgol Gelf a'ch cyd-fyfyrwyr Cyfeiriadu a chwis

 

Gorfodol

Wyneb yn wyneb

Yr Ysgol Gelf

 

Dydd Mercher, 29 Medi

  

Croeso i'n Curaduron a Chyflwyniad i Amgueddfa'r Ysgol Gelf.

 

Gorfodol 

Ar-lein 

(wedi'i recordio) 

 

13:00-15:00

Croeso, cofrestru ac ymgynefino i Uwchraddedigion

 

Gorfodol

Wyneb yn wyneb

Yr Ysgol Gelf

 

16:00-17:00 

Ymweliad Rhithiol â'r Amgueddfa i fyfyrwyr Hanes Celf

 

Gorfodol 

Ar-lein 

(yn fyw) 

 

Dydd Iau, 30 Medi

11:00-12:00

Pennaeth yr Ysgol yn rhoi cyflwyniad i'r Ysgol Gelf, Llawlyfr Israddedigion, Pwyllgor Ymgynghorol Staff a Myfyrwyr a Chanllawiau Cymheiriaid, asesu ac adborth, Llais y Myfyrwyr, trefn archebu stafelloedd, ysgoloriaeth ac ymroddiad da.

 

Gorfodol 

Ar-lein 

(wedi'i recordio) 

 

  

Cyfarfod y Llyfrgellydd Pwnc a chroeso i'r Gwasanaethau Gwybodaeth.

 

Gorfodol 

Ar-lein 

(wedi'i recordio) 

 

  

Cyfarfod eich Undeb Myfyrwyr

 

Gorfodol 

Ar-lein 

(wedi'i recordio) 

 

  

Cyfarfod â'ch Ymgynghorydd Gyrfaoedd.

 

Gorfodol 

Ar-lein 

(wedi'i recordio) 

 

  

Un funud fach: Cyfarfod ein staff

(cyflwyniadau fideo sy'n para munud yr un).

 

Gorfodol 

Ar-lein 

(wedi'i recordio) 

.

  

Cyflwyniad i'r Celfyddydau Creadigol

 

Gorfodol 

Ar-lein 

(wedi'i recordio)