Siop CAA

Dyfeisiau difyr Haf Llewelyn

ISBN: 9781845216962 Pris: £4.99
Un o blith 8 llyfr thema ar gyfer plant 7-11 oed sy'n cyflwyno ffeithiau mewn ffordd fydd yn codi gwên a chodi awyd...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cer am her (Gemau bwrdd) Eleri Jones ac Alwena Tomos

ISBN: 9781845217112 Pris: £17.50
Gemau bwrdd hwyliog i atgyfnerthu a chefnogi'r hyn a ddysgir yn y llawlyfr o'r un enw. Mae'r llawlyfr a'r gemau wedi'u s...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Mis yr yd Manon Steffan Ros

ISBN: 9781845217006 Pris: £5.99
Nofel wreiddiol, afaelgar ar gyfer yr arddegau cynnar, gan un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru.[br]Mae trigolion Glannan...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Academi Mr Dwm Jon Gower

ISBN: 9781845216993 Pris: £5.99
Nofel wreiddiol, garlamus ar gyfer yr arddegau cynnar, gan un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru.[br]Mae pethau wedi newid...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Gwennol Sonia Edwards

ISBN: 9781845216986 Pris: £5.99
Nofel wreiddiol, afaelgar ar gyfer yr arddegau cynnar, gan un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru.[br]Mae merch or enw Yvo...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cer am her (Llyfr) Eleri Jones ac Alwena Tomos

ISBN: 9781845217105 Pris: £12.50
Llawlyfr wedi'i strwythuro'n arbennig ar gyfer dysgwyr sy'n cael trafferth i ddarllen a sillafu'n gywir yn y Gymraeg. Ma...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Poeth ac Oer Haf Llewelyn

ISBN: 9781845216832 Pris: £4.99
Mae 'Poeth ac Oer' yn edrych ar bynciau difyr fel yr Arctig, Antartica, llosgfynyddoedd, ynysoedd a chreaduriaid rhyfedd...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Fi, y peiriant gorau un! Menna Beaufort Jones

ISBN: 9781845216849 Pris: £4.99
Mae'r llyfr hwn yn edrych ar y corff dynol, o'r galon a'r ysgyfaint a'r ymennydd i lai pen. Ar bob tudalen ceir darn ffe...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Wel, am wal! Haf Llewelyn

ISBN: 9781845216955 Pris: £4.99
Mae 'Wel, am wal!' yn edrych ar bob math o waliau, o Wal Fawr China i Wal Hadrian a waliau Palesteina. Mae'r llyfr hefyd...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Naid yn Ol Menna Beaufort Jones

ISBN: 9781845217013 Pris: £4.99
Un o blith cyfres o 8 llyfr thema ar gyfer plant 7-11 oed sy'n cyflwyno ffeithiau mewn ffordd fydd yn codi gwên ac ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

O dan dy draed ac uwch dy ben Menna Beaufort Jones

ISBN: 9781845217037 Pris: £4.99
Un o blith cyfres o 8 llyfr thema ar gyfer plant 7-11 oed sy'n cyflwyno ffeithiau mewn ffordd fydd yn codi gwên ac ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Hudol Fflur Aneira Davies

ISBN: 9781845217020 Pris: £4.99
Un o blith cyfres o 8 llyfr thema ar gyfer plant 7-11 oed sy'n cyflwyno ffeithiau mewn ffordd fydd yn codi gwên ac ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cewri Haf Llewelyn

ISBN: 9781845216979 Pris: £4.99
Un o blith 8 llyfr thema ar gyfer plant 7-11 oed sy'n cyflwyno ffeithiau mewn ffordd fydd yn codi gwên a chodi awyd...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Project Poli Gwenno Mair Davies

ISBN: 9781845217075 Pris: £4.99
Dydy Poli ddim yn hapus o gwbl fod ganddi waith cartref I'w wneud dros wyliau'r haf. Ond ar ôl treulio wythnos gynt...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Ty Tomi Treorci Dafydd Llewelyn

ISBN: 9781845217099 Pris: £4.99
Mae Tomi, y twrch daear, a'I deulu yn paratoi i ymfudo. Dydy eu cartref ddim yn ddiogel i fyw ynddo bellach wrth I beiri...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Iârgyfwng! Gwennan Evans

ISBN: 9781845217082 Pris: £4.99
Mae Ned, mab fferm drygionus, yn mynd i aros gyda'i gefnder, Osian, a'i fodryb a'i ewythr yn y ddinas. Mae Osian yn fach...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Teulu Ty Bach Eurig Salisbury

ISBN: 9781845217044 Pris: £4.99
Tŷ Bach oedd enw'r lle, ond nid tŷ bach mohono. Byddai pobl weithiau'n cerdded heibio, yn oedi wrth weld enw'r...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Y tocyn raffl Anni Llyn

ISBN: 9781845217068 Pris: £4.99
Efeilliaid deg oed yw Loti a Jac, ac er eu bod yn hollol wahanol, maen nhw'n gweithio'n well gyda'i gilydd nag ar wah...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Syniadau Slei Mari Lovgreen

ISBN: 9781845217051 Pris: £4.99
Ar ddwy fferm ymhell o bob man, mae Wil a Dot yn byw. Cefnder a chyfnither yw Wil a Dot sydd wrth eu boddau'n chwarae tr...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Teithio drwy hanes Jon Gower

ISBN: 9781845216870 Pris: £6.99
Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Sylfaen. Yn y llyfr hwn mae Jon Gower yn mynd â'r darllenydd i 30 o leolia...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Croesi'r Bont Zoe Pettinger

ISBN: 9781845216863 Pris: £6.99
Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr lefel Canolradd. Cyfrol o straeon byrion amrywiol sy'n llawn hiwmor, gan awdures sydd ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Annwyl Dementia Ian Donaghy

ISBN: 9781845216948 Pris: £9.99
Addasiad celfydd o lyfr sy'n crisialu'r rhwystredigaeth a'r heriau a wynebir gan unigolion sydd â demenita, eu teul...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Mam-gu a Fi Jessica Shepherd

ISBN: 9781845216924 Pris: £5.99
Mae Osian yn meddwl y byd o Mam-gu, ac mae'r ddau yn cael llawer o hwyl gyda'i gilydd. Ond pan mae Mam-gu'n dechrau cael...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Ynghylch dementia Karen Dodd, Vicky Turk, Michelle Christmas

ISBN: 9781845216931 Pris: £8.00
Llyfryn sy'n esbonio'r cyflwr dementia, ar gyfer pobl ag anableddau dysgu.[br]- Y llyfr cyntaf erioed yn y Gymraeg sy'n ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Wynne Evans - O Gaerfyrddin i Go Compare Elin Meek

ISBN: 9781845216856 Pris: £4.99
Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Mynediad. Bywgraffiad Wynne Evans. Darlun personol a gonest iawn o hanes Wynne a...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Teithio - CD ROM (Cyfres y Gwybodyn) Menna Beaufort Jones, Elwyn Owen, Sin Lewis

ISBN: 9781845216917 Pris: £20.00
Llyfrau ffeithiol sy'n cynnig cyfle i blant 5-7 oed rannu a mwynhau darllen gyda'i gilydd. Ar y CD mae 6 llyfr darllen, ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Ein Byd - CD ROM (Cyfres y Gwybodyn) Menna Beaufort Jones, Gwenfron Hughes

ISBN: 9781845216900 Pris: £20.00
Llyfrau ffeithiol sy'n cynnig cyfle i blant 5-7 oed rannu a mwynhau darllen gyda'i gilydd. Ar y CD mae 6 llyfr darllen, ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Crwydro Cymru - CD ROM (Cyfres y Gwybodyn) Menna Beaufort Jones, Gwenfron Hughes

ISBN: 9781845216894 Pris: £20.00
Llyfrau ffeithiol sy'n cynnig cyfle i blant 5-7 oed rannu a mwynhau darllen gyda'i gilydd. Ar y CD mae 6 llyfr darllen, ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Y Corff - CD ROM (Cyfres y Gwybodyn) Menna Beaufort Jones, Elwyn Owen, Sin Lewis

ISBN: 9781845216887 Pris: £20.00
Llyfrau ffeithiol sy'n cynnig cyfle i blant 5-7 oed rannu a mwynhau darllen gyda'i gilydd. Ar y CD mae 6 llyfr darllen, ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cofio Anghofio Addasiad Elin Meek

ISBN: 9781845216825 Pris: £8.99
Stori am ymdrech dwy chwaer i ddod i delerau ag afiechyd eu mam, a'i effaith ar eu bywydau.[br]Cyfres Amdani - cyfres ne...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Y Llythyr Addasiad Dwynwen Teifi

ISBN: 9781845216818 Pris: £6.99
Ym mhentref bach Tredafydd yng Ngymoedd De Cymru, mae Megan a Huw yn dod yn gariadon. Ond a fydd eu cariad yn ddigon cry...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Newidiadau ym maes Trosedd a Chosb tua 1500 hyd heddiw R. Paul Evans

ISBN: 9781845216801 Pris: £8.00
Gwerslyfr sy'n ymdrin â'r newidiadau a fu ym maes trosedd a chosb o ddechrau'r 16eg ganrif hyd heddiw, i gyd-fynd a...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Bendigeiduran Uab Llyr - Ail Gainc y Mabinogi Ian Hughes

ISBN: 9781845216795 Pris: £10.00
Golygiad Cymraeg newydd o ail gainc y Mabinogi. Mae'r golygiad hwn yn cynnwys y testun o Lyfr Gwyn Rhydderch, gwahanol d...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sgragan a'r Bardd Cocos Carys Lake

ISBN: 9781845216658 Pris: £2.50
Llyfrau ffuglen a ffeithiol ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas i'w defnyddio yn annibynnol n...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sgragan a Tomi yn mynd i'r Eisteddfod Genedlaethol Carys Lake

ISBN: 9781845216641 Pris: £2.50
Llyfrau ffuglen a ffeithiol ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas i'w defnyddio yn annibynnol n...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sgragan a'r asyn o Fflint Carys Lake

ISBN: 9781845216665 Pris: £2.50
Llyfrau ffuglen a ffeithiol ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas i'w defnyddio yn annibynnol n...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sgragan a'i ffrind newydd Carys Lake

ISBN: 9781845216672 Pris: £2.50
Llyfrau ffuglen a ffeithiol ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas i'w defnyddio yn annibynnol n...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sgragan y Sgolor Carys Lake

ISBN: 9781845216696 Pris: £2.50
Llyfrau ffuglen a ffeithiol ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas i'w defnyddio yn annibynnol n...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sgragan ar antur yn Sir Benfro Carys Lake

ISBN: 9781845216702 Pris: £2.50
Llyfrau ffuglen a ffeithiol ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas i'w defnyddio yn annibynnol n...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sgragan a Tomi yn mynd i Dywyn Carys Lake

ISBN: 9781845216634 Pris: £2.50
Llyfrau ffuglen a ffeithiol ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas i'w defnyddio yn annibynnol n...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sgragan yn Aberdaron Carys Lake

ISBN: 9781845216689 Pris: £2.50
Llyfrau ffuglen a ffeithiol ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas i'w defnyddio yn annibynnol n...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Jac a Jes yn gwneud sudd melys Christa Richardson

ISBN: 9781845216528 Pris: £3.50
Llyfr ffeithiol ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas I'w defnyddio yn annibynnol neu mewn grwp...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Jac a Jes ar goll yn y castell Christa Richardson

ISBN: 9781845216474 Pris: £3.50
Stori ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas i'w defnyddio yn annibynnol neu mewn grwpiau....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Jac a Jes a diwrnod yr eira mawr Christa Richardson

ISBN: 9781845216481 Pris: £3.50
Stori ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas I'w defnyddio yn annibynnol neu mewn grwpiau....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Jac a Jes a'r ogof gudd Christa Richardson

ISBN: 9781845216498 Pris: £3.50
Stori ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas i'w defnyddio yn annibynnol neu mewn grwpiau....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Jac a Jes a'r cwrwgl ar Afon Tywi Christa Richardson

ISBN: 9781845216511 Pris: £3.50
Llyfr ffeithiol ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas I'w defnyddio yn annibynnol neu mewn grwp...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Jac a Jes a'r barcud coch Christa Richardson

ISBN: 9781845216535 Pris: £3.50
Llyfr ffeithiol ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas i'w defnyddio yn annibynnol neu mewn grwp...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Jac a Jes yn gwneud batik Christa Richardson

ISBN: 9781845216542 Pris: £3.50
Llyfr ffeithiol ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas i'w defnyddio yn annibynnol neu mewn grwp...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Jac a Jes a ffrindiau'r goedwig Christa Richardson

ISBN: 9781845216504 Pris: £3.50
Stori ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas i'w defnyddio yn annibynnol neu mewn grwpiau....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Mynd am dro gyda Moli a Meg i'r fferm Christa Richardson

ISBN: 9781845216368 Pris: £3.50
Llyfrau ffuglen ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas i'w defnyddio yn annibynnol neu mewn grwp...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Mynd am dro gyda Moli a Meg i'r sinema Christa Richardson

ISBN: 9781845216337 Pris: £3.50
Llyfrau ffuglen ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas i'w defnyddio yn annibynnol neu mewn grwp...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Mynd am dro gyda Moli a Meg i'r caffi Christa Richardson

ISBN: 9781845216313 Pris: £3.50
Llyfrau ffuglen ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas i'w defnyddio yn annibynnol neu mewn grwp...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Mynd am dro gyda Moli a Meg i'r parc Christa Richardson

ISBN: 9781845216320 Pris: £3.50
Llyfrau ffuglen ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas i'w defnyddio yn annibynnol neu mewn grwp...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Mynd am dro gyda Moli a Meg i'r gampfa Christa Richardson

ISBN: 9781845216344 Pris: £3.50
Llyfrau ffuglen ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas i'w defnyddio yn annibynnol neu mewn grwp...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Mynd am dro gyda Moli a Meg i'r ardd Christa Richardson

ISBN: 9781845216375 Pris: £3.50
Llyfrau ffuglen ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas i'w defnyddio yn annibynnol neu mewn grwp...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Mynd am dro gyda Moli a Meg i'r parti Christa Richardson

ISBN: 9781845216382 Pris: £3.50
Llyfrau ffuglen ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas i'w defnyddio yn annibynnol neu mewn grwp...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Mynd am dro gyda Moli a Meg i'r siop Christa Richardson

ISBN: 9781845216351 Pris: £3.50
Llyfrau ffuglen ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas i'w defnyddio yn annibynnol neu mewn grwp...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Myfanwy on the move Gwenfron Hughes

ISBN: 9781845216023 Pris: £3.50
Mae Myfanwy, y campyrfan, yn crwydro ac yn dod o hyd i'r lle perffaith i fyw yn y diwedd![br]Rhan o gyfres Llyfrau Llafa...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Llyfrau Llafar a Phrint: Llyfr oedolyn G. Hughes, M. Beaufort Jones

ISBN: 9781845216016 Pris: £2.00
Llyfr oedolyn i gyd-fynd â llyfrau cyfres Llyfrau Llafar a Phrint, sef cyfres o straeon hwyliog sy'n anelu i ddatbl...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Antur anhygoel Caleb a Moc Menna Beaufort Jones

ISBN: 9781845215996 Pris: £3.50
Wrth chwarae yn y parc mae Caleb a Moc, yr efeilliaid drygionus, yn dod o hyd i dwll yn y ddaear. Mae'r ddau'n busnesa i...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Siop Mrs Garibaldi Menna Beaufort Jones

ISBN: 9781845215972 Pris: £3.50
Mae Jo a Sara ar eu gwyliau gyda Tad-cu ac yn ymweld â siop arbennig Mrs Garibaldi. Pwy feddyliai bod cymaint o hwy...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sali a'r bownsiwr gofod gwyllt Menna Beaufort Jones

ISBN: 9781845215958 Pris: £3.50
Ar noswyl pen-blwydd Sali, mae'r bownsiwr gofod gwyllt yn mynd â hi a Twm, y ci, ar antur i'r gofod. Maen nhw'n gwe...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Tili a'r tylwyth teg Menna Beaufort Jones

ISBN: 9781845215910 Pris: £3.50
Mae Gwenno a'i theulu wedi symud tŷ ac wrth i'w rhieni ddadbacio, mae hi'n dod o hyd i hen dŷ bach twt yng ngw...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

The leopard and his spots Gwenfron Hughes

ISBN: 9781845216047 Pris: £3.50
Mae Llion, y llewpart bach, yn colli ei smotiau wrth chwarae yn y jyngl. A fydd ei ffrindiau'n llwyddo i ddod o hyd iddy...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Deffro'r ddraig Gwenfron Hughes

ISBN: 9781845215859 Pris: £3.50
Mae Bedwyr, y brenin, wedi gwahodd holl drigolion y dref i barti yn ei gastell newydd. Mae angen deffro'r ddraig er mwyn...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Bob a Talina Menna Beaufort Jones

ISBN: 9781845215934 Pris: £3.50
Mae Bob a Talina yn gymdogion. Dyn byr â chorff yr un siâp â phl-droed yw Bob. Mae ei gartref, Hafod Isa...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Trysor Cledwyn Gwenfron Hughes

ISBN: 9781845215835 Pris: £3.50
Mae Cledwyn, y môr-leidr, yn ceisio dod o hyd i'w drysor arbennig ar ynys bell. Tybed beth fydd y trysor?[br]Rhan o...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cacen ben-blwydd Byrti Barus Gwenfron Hughes

ISBN: 9781845215811 Pris: £3.50
Mae cacen ben-blwydd Byrti Barus yn dianc wedi iddo ddweud ei bod yn rhy fach. Ond mae Byrti yn llwyddo i gael yr holl g...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Y llewpart a'i smotiau Gwenfron Hughes

ISBN: 9781845215798 Pris: £3.50
Mae Llion, y llewpart bach, yn colli ei smotiau wrth chwarae yn y jyngl. A fydd ei ffrindiau'n llwyddo i ddod o hyd iddy...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Myfanwy yn crwydro Gwenfron Hughes

ISBN: 9781845215774 Pris: £3.50
Mae Myfanwy, y campyrfan, yn crwydro ac yn dod o hyd i'r lle perffaith i fyw yn y diwedd![br]Rhan o gyfres Llyfrau Llafa...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Pregethu ac Arfer Gavin Craigen, Philip Lord

ISBN: 9781845215750 Pris: £6.00
Gwerlyfr cyfoes, lliwgar a hynod ddiddorol yn trafod pob math o agweddau ar grefyddau'r byd. Mae'r llyfr olaf hwn o blit...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Preaching and Practise Gavin Craigen, Philip Lord

ISBN: 9781845215761 Pris: £6.00
Gwerlyfr cyfoes, lliwgar a hynod ddiddorol yn trafod pob math o agweddau ar grefyddau'r byd. Mae'r llyfr olaf hwn o blit...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Wil a'i wallt Gwenfron Hughes

ISBN: 9781845215873 Pris: £3.50
Mae Mam yn penderfynu bod angen i Wil dorri ei wallt gan ei fod yn flêr ac yn cuddio'i lygaid. Felly i ffwrdd â...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Llyfrau Llafar a Phrint: Pecyn 2 Menna Beaufort Jones

ISBN: 9781845216283 Pris: £20.00
Chwech o straeon hwyliog ar gyfer plant 5-7 oed, sef 'Wythnos ym mywyd Dewi Dewr', 'Tili a'r tylwyth teg', 'Bob a Talina...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Wythnos ym mywyd Dewi Dewr Menna Beaufort Jones

ISBN: 9781845215897 Pris: £3.50
Bachgen bach cyffredin yw Dewi, ond yn ei amser hamdden, mae'n archarwr! Mae pencadlys Dewi Dewr yn y cwpwrdd dan staer,...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Greedy Gareth's birthday cake Gwenfron Hughes

ISBN: 9781845216061 Pris: £3.50
Mae cacen ben-blwydd Byrti Barus yn dianc wedi iddo ddweud ei bod yn rhy fach. Ond mae Byrti yn llwyddo i gael yr holl g...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

All Eyes and Ears: Pack 1 Gwenfron Hughes

ISBN: 9781845216290 Pris: £20.00
Chwech o straeon hwyliog ar gyfer plant 3-5 oed, sef 'Myfanwy yn crwydro', 'Y llewpart a'i smotiau', 'Cacen ben-blwydd B...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Llyfrau Llafar a Phrint: Pecyn 1 Gwenfron Hughes

ISBN: 9781845216276 Pris: £20.00
Chwech o straeon hwyliog ar gyfer plant 3-5 oed, sef 'Myfanwy yn crwydro', 'Y llewpart a'i smotiau', 'Cacen ben-blwydd B...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

All Eyes and Ears Books: Adult's book G. Hughes, M. Beaufort Jones

ISBN: 9781845216269 Pris: £2.00
Llyfr oedolyn i gyd-fynd â llyfrau cyfres Llyfrau Llafar a Phrint, sef cyfres o straeon hwyliog sy'n anelu i ddatbl...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Caleb and Moc's amazing adventure Menna Beaufort Jones

ISBN: 9781845216245 Pris: £3.50
Wrth chwarae yn y parc mae Caleb a Moc, yr efeilliaid drygionus, yn dod o hyd i dwll yn y ddaear. Mae'r ddau'n busnesa i...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Mrs Garibaldi's shop Menna Beaufort Jones

ISBN: 9781845216221 Pris: £3.50
Mae Jo a Sara ar eu gwyliau gyda Tad-cu ac yn ymweld â siop arbennig Mrs Garibaldi. Pwy feddyliai bod cymaint o hwy...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

The sleeping dragon Gwenfron Hughes

ISBN: 9781845216108 Pris: £3.50
Mae Bedwyr, y brenin, wedi gwahodd holl drigolion y dref i barti yn ei gastell newydd. Mae angen deffro'r ddraig er mwyn...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

All Eyes and Ears: Pack 2 Menna Beaufort Jones

ISBN: 9781845216306 Pris: £20.00
Chwech o straeon hwyliog ar gyfer plant 5-7 oed, sef 'Wythnos ym mywyd Dewi Dewr', 'Tili a'r tylwyth teg', 'Bob a Talina...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cledwyn's treasure Gwenfron Hughes

ISBN: 9781845216085 Pris: £3.50
Mae Cledwyn, y môr-leidr, yn ceisio dod o hyd i'w drysor arbennig ar ynys bell. Tybed beth fydd y trysor?[br]Rhan o...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sali and her super space hopper Menna Beaufort Jones

ISBN: 9781845216207 Pris: £3.50
Ar noswyl pen-blwydd Sali, mae'r bownsiwr gofod gwyllt yn mynd hi a Twm, y ci, ar antur i'r gofod. Maen nhw'n gweld y ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Wil's wild hair Gwenfron Hughes

ISBN: 9781845216122 Pris: £3.50
Mae Mam yn penderfynu bod angen i Wil dorri ei wallt gan ei fod yn flêr ac yn cuddio'i lygaid. Felly i ffwrdd â...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

A week in the life of Dewi Dewr Menna Beaufort Jones

ISBN: 9781845216146 Pris: £3.50
Bachgen bach cyffredin yw Dewi, ond yn ei amser hamdden, mae'n archarwr! Mae pencadlys Dewi Dewr yn y cwpwrdd dan staer,...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Tili and the fairies Menna Beaufort Jones

ISBN: 9781845216160 Pris: £3.50
Mae Gwenno a'i theulu wedi symud tŷ ac wrth i'w rhieni ddadbacio, mae hi'n dod o hyd i hen dŷ bach twt yng ngw...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Bob and Talina Menna Beaufort Jones

ISBN: 9781845216184 Pris: £3.50
Mae Bob a Talina yn gymdogion. Dyn byr chorff yr un siâp â phl-droed yw Bob. Mae ei gartref, Hafod Isaf, yn...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Addoli, Safbwyntiau'r Byd a Lles Gavin Craigen, Philip Lord

ISBN: 9781845215736 Pris: £6.00
Gwerslyfr cyfoes, lliwgar a hynod ddiddorol yn trafod pob math o agweddau ar grefyddau'r byd. Mae'r trydydd llyfr hwn o ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Worship, World Views and Well-being Gavin Craigen, Philip Lord

ISBN: 9781845215743 Pris: £6.00
Gwerlyfr cyfoes, lliwgar a hynod ddiddorol yn trafod pob math o agweddau ar grefyddau'r byd. Mae'r trydydd llyfr hwn o b...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Faith and Following Gavin Craigen, Philip Lord

ISBN: 9781845215729 Pris: £6.00
Gwerslyfr cyfoes, lliwgar a hynod ddiddorol yn trafod pob math o agweddau ar grefyddau'r byd. Mae'r ail lyfr hwn o blith...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Ffydd a Dilyn Gavin Craigen, Philip Lord

ISBN: 9781845215712 Pris: £6.00
Gwerslyfr cyfoes, lliwgar a hynod ddiddorol yn trafod pob math o agweddau ar grefyddau'r byd. Mae'r ail lyfr hwn o blith...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Believing and Being Gavin Craigen, Phil Lord

ISBN: 9781845215705 Pris: £6.00
Gwerslyfr cyfoes, lliwgar a hynod ddiddorol yn trafod pob math o agweddau ar grefyddau'r byd. Mae'r llyfr cyntaf hwn o b...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Credu a Bod Gavin Craigen, Phil Lord

ISBN: 9781845215699 Pris: £6.00
Gwerslyfr cyfoes, lliwgar a hynod ddiddorol yn trafod pob math o agweddau ar grefyddau'r byd. Mae'r llyfr cyntaf hwn o b...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Soils and Land Use in Central Wales William A. Adams

ISBN: 9781845215606 Pris: £18.00
Mae'r llyfr hwn yn egluro sut y datblygodd pridd o'r dechrau, gan esbonio'r prif brosesau mwynyddol, ffisegol a chemegol...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Wales: 1900 to the present day Harri Jones, Colin P. F. Hugh

ISBN: 9781845215279 Pris: £5.00
Gwerslyfr defnyddiol sy'n ymdrin newidiadau a datblygiadau mewn gwahanol agweddau ar fywyd yng Nghymru yn ystod yr uge...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cymru: 1900 hyd heddiw Harri Jones, Colin Hughes

ISBN: 9781845215262 Pris: £5.00
Gwerslyfr defnyddiol sy'n ymdrin newidiadau a datblygiadau mewn gwahanol agweddau ar fywyd yng Nghymru yn ystod yr uge...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Le Nouveau Dico: Y Geiriadur Newydd Ffrangeg-Cymraeg Cymraeg-Ffrangeg Arall | Other

ISBN: 9781845215408 Pris: £9.00
Geiriadur Ffrangeg-Cymraeg ar gyfer disgyblion sy'n astudio Ffrangeg TGAU. Ceir hefyd adran lliw llawn sy'n cynnwys tabl...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

A Child's World: Contemporary issues in education Arall | Other

ISBN: 9781845215613 Pris: £30.00
Llyfr a ddatblygodd o drafodaethau a phapurau a gyflwynwyd gan arbenigwyr ym maes addysg yn ystod cynhadledd Byd Plentyn...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Newidiadau ym maes Trosedd a Chosb yng Nghymru a Lloegr tua 1530 hyd heddiw R. Paul Evans, Colin Hughes

ISBN: 9781845215286 Pris: £5.00
Gwerslyfr defnyddiol sy'n ymdrin 'r newidiadau a fu ym maes trosedd a chosb o ganol yr 16eg ganrif hyd heddiw; yn cynnw...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Bywyd Bob Dydd yng Nghymru yn yr 1890au Catrin Stevens

ISBN: 9781845215521 Pris: £10.00
Pecyn Hanes CA2 sy'n cynnwys pedair elfen: llyfr athro, llyfr ffeithiau i'r disgybl, cardiau lluniau a stori. Bydd y lly...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Everyday Life in Wales in the 1890s Catrin Stevens

ISBN: 9781845215569 Pris: £10.00
Pecyn Hanes CA2 sy'n cynnwys pedair elfen: llyfr athro, llyfr ffeithiau i'r disgybl, cardiau lluniau a stori. Bydd y lly...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Gair yn Gymorth Manon Wyn Sion

ISBN: 9781845215415 Pris: £5.00
Canllaw amhrisiadwy i athrawon, a fydd yn sicrhau bod ganddynt y sgiliau ieithyddol priodol i gyflwyno eu pynciau unigol...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Everyday Life in Wales in 1800-1810 Catrin Stevens

ISBN: 9781845215484 Pris: £10.00
Pecyn Hanes CA2 sy'n cynnwys pedair elfen: llyfr athro, llyfr ffeithiau i'r disgybl, cardiau lluniau a stori. Bydd y lly...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Bywyd Bob Dydd yng Nghymru yn 1800-1810 Catrin Stevens

ISBN: 9781845215446 Pris: £10.00
Pecyn Hanes CA2 sy'n cynnwys pedair elfen: llyfr athro, llyfr ffeithiau i'r disgybl, cardiau lluniau a stori. Bydd y lly...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Iechyd a Gofal Cymdeithasol a'r Gyfraith / Health & Social Care and the Law Elen James

ISBN: 9781845215392 Pris: £6.99
Canllaw dwyieithog i fyfyrwyr ar ddeddfwriaeth yn ymwneud iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'n cynnwys trosolwg o gefndi...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

O Bedwar Ban Byd - 2 Sioned V. Hughes

ISBN: 9781845215361 Pris: £8.00
Pecyn fydd yn hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth disgyblion y Cyfnod Sylfaen o ddiwylliannau a daearyddiaeth gwahanol g...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Here, There and Everywhere - 2 Sioned V. Hughes

ISBN: 9781845215385 Pris: £8.00
Pecyn fydd yn hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth disgyblion y Cyfnod Sylfaen o ddiwylliannau a daearyddiaeth gwahanol g...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

O Bedwar Ban Byd - 1 Sioned V. Hughes

ISBN: 9781845215354 Pris: £8.00
Pecyn fydd yn hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth disgyblion y Cyfnod Sylfaen o ddiwylliannau a daearyddiaeth gwahanol g...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Here, There and Everywhere - 1 Sioned V. Hughes

ISBN: 9781845215378 Pris: £8.00
Pecyn fydd yn hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth disgyblion y Cyfnod Sylfaen o ddiwylliannau a daearyddiaeth gwahanol g...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Wandering through Wales (Buzzbod Series) Arall | Other

ISBN: 9781845215347 Pris: £50.00
Cyfres o lyfrau ffeithiol sy'n cynnig cyfle i blant 5-7 oed rannu a mwynhau darllen gyda'i gilydd. Ceir 5 pecyn (5 thema...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Our World (Buzzbod Series) Arall | Other

ISBN: 9781845215330 Pris: £50.00
Cyfres o lyfrau ffeithiol sy'n cynnig cyfle i blant 5-7 oed rannu a mwynhau darllen gyda'i gilydd. Ceir 5 pecyn (5 thema...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Dilyn Taith... (Cyfres y Gwybodyn) Arall | Other

ISBN: 9781845214890 Pris: £50.00
Cyfres o lyfrau ffeithiol sy'n cynnig cyfle i blant 5-7 oed rannu a mwynhau darllen gyda'i gilydd. Ceir 5 pecyn (5 thema...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Following the Journey of... (Buzzbod Series) Arall | Other

ISBN: 9781845215323 Pris: £50.00
Cyfres o lyfrau ffeithiol sy'n cynnig cyfle i blant 5-7 oed rannu a mwynhau darllen gyda'i gilydd. Ceir 5 pecyn (5 thema...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Travelling (Buzzbod Series) Arall | Other

ISBN: 9781845215316 Pris: £50.00
Cyfres o lyfrau ffeithiol sy'n cynnig cyfle i blant 5-7 oed rannu a mwynhau darllen gyda'i gilydd. Ceir 5 pecyn (5 thema...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Newidiadau ym maes Iechyd a Meddygaeth tua 1345 hyd heddiw Colin P F Hughes

ISBN: 9781845215248 Pris: £5.00
Gwerslyfr defnyddiol sy'n ymdrin 'r newidiadau a fu ym maes iechyd a meddygaeth o'r oesoedd canol hyd heddiw; yn cynnwy...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Changes in Health and Medicine c. 1345 to the present day Colin P F Hughes

ISBN: 9781845215255 Pris: £5.00
Gwerslyfr defnyddiol sy'n ymdrin 'r newidiadau a fu ym maes iechyd a meddygaeth o'r oesoedd canol hyd heddiw; yn cynnwy...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Daearyddiaeth U2 Uned G4 - Themau Cynaliadwyedd Arall | Other

ISBN: 9781845215163 Pris: £9.99
Ysgrifennwyd y canllaw hwn ar gyfer myfyrwyr Daearyddiaeth A2 gan David Burtenshaw a Sue Warn, sydd yn arholwyr profiado...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Daearyddiaeth U2 Uned G3 - Themau Cyfoes ac Ymchwil mewn Daearyddiaeth Nicky King

ISBN: 9781845215156 Pris: £9.99
Ysgrifennwyd y canllaw hwn ar gyfer myfyrwyr Daearyddiaeth A2 gan Nicky King, sydd yn arholwr hyn, gyda chefnogaeth CBAC...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Buzzbod Series - Body Pack M B Jones, E Owen, S Lewis

ISBN: 9781845215309 Pris: £50.00
Cyfres o lyfrau ffeithiol sy'n cynnig cyfle i blant 5-7 oed rannu a mwynhau darllen gyda'i gilydd. Ceir 5 pecyn (5 thema...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Gofal Plant a'r Gyfraith/Childcare and the Law Elen James, Carys Lloyd-Jones

ISBN: 9781845215170 Pris: £4.99
Canllaw dwyieithog i fyfyrwyr ar ddeddfwriaeth yn ymwneud gofal plant. Diweddariad Elen James o'r gyfrol a gyhoeddwyd ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Henri Helynt yn Codi'r Meirw Francesca Simon

ISBN: 9781845214784 Pris: £4.99
Addasiad o 'Horrid Henry Wakes the Dead'....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Henri Helynt a'r Cefnogwr Pel-Droed Francesca Simon

ISBN: 9781845215224 Pris: £4.99
Addasiad o 'Horrid Henry and the Football Fiend'....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Henri Helynt yn Canu Roc Francesca Simon

ISBN: 9781845215231 Pris: £4.99
Addasiad o 'Horrid Henry Rocks'....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cracyr Nadolig Henri Helynt Francesca Simon

ISBN: 9781845215217 Pris: £4.99
Addasiad o 'Horrid Henry's Christmas Cracker'....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Henri Helynt a'r Dyn Eira Erchyll Francesca Simon

ISBN: 9781845215200 Pris: £4.99
Addasiad o 'Horrid Henry and the Abominable Snowman'....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Henri Helynt yn Dwyn o'r Banc Francesca Simon

ISBN: 9781845214791 Pris: £4.99
Addasiad o 'Horrid Henry Robs the Bank'....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Daearyddiaeth UG Uned G2 - Amgylcheddau Dynol Newidiol David Burtenshaw, Sue Warn

ISBN: 9781845215149 Pris: £9.99
Ysgrifennwyd y canllaw hwn ar gyfer myfyrwyr Daearyddiaeth UG gan David Burtenshaw a Sue Warn, sydd yn arholwyr profiado...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Daearyddiaeth UG Uned G1 - Amgylchiadau Ffisegol Newidiol Viv Pointon

ISBN: 9781845215132 Pris: £9.99
Ysgrifennwyd y canllaw hwn ar gyfer myfyrwyr Daearyddiaeth UG gan Viv Pointin, sydd yn arholwr profiadol, gyda chefnogae...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Y newid yn Rôl a Statws Menywod yn ystod yr 20fed ganrif C P F Hughes, C Stevens

ISBN: 9781845214425 Pris: £5.00
Gwerslyfr defnyddiol sy'n ymdrin 'r newidiadau a fu ym mywydau menywod rhwng 1900 a 2000; yn cynnwys ymarferion amrywio...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sain Fyw Paul White

ISBN: 9781845214975 Pris: £5.00
Mae'r gyfrol hon yn ymwneud phynciau pwysig megis osgoi adborth o'r system PA, dewis y microffon cywir, y systemau eff...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cymysgwyr Paul White

ISBN: 9781845214982 Pris: £5.00
Mae'r gyfrol hon yn esbonio, gam wrth gam, sut i ddefnyddio consol cymysgu yn gywir, boed yn un analog neu ddigidol. Er ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Microffonau Paul White

ISBN: 9781845214968 Pris: £5.00
Mae'r gyfrol hon yn esbonio'n fanwl sut y mae'r gwahanol fathau o ficroffonau sydd ar gael yn gweithio, pa rai sydd orau...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cyflwyno Ystadegau Graham Upton, Ian Cook

ISBN: 9781845214746 Pris: £31.99
Gwerslyfr a anelir yn benodol at ofynion y manylebau Ystadegaeth Safon Uwch. Cefnogir testun clir chwestiynau ac atebi...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cyfres y Fflam - Pecyn 2 Arall | Other

ISBN: 9781845215194 Pris: £25.00
Pecyn o 10 llyfr o Gyfres y Fflam, ynghyd CD o'r ffeiliau PDF, ar gyfer ysgolion uwchradd. Pecyn 2 yn cynnwys: Epynt/Y...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cyfres y Fflam - Pecyn 1 Arall | Other

ISBN: 9781845215187 Pris: £25.00
Pecyn o 10 llyfr o Gyfres y Fflam, ynghyd CD o'r ffeiliau PDF, ar gyfer ysgolion uwchradd. Pecyn 1 yn cynnwys: Y Ddaea...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Darren yn Deud/Gwyn y Gwel .../Byd Bach Esyllt Maelor

ISBN: 9781845215101 Pris: £3.00
Llyfr pen-i-waered ar gyfer disgyblion uwchradd. Mae'r llyfr yn trin a thrafod y byd technoleg a rhyngweithio cymdeithas...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cyfrinach Dau/Lledrith y Llyn/Dyffryn Efyrnwy Karina Wyn Dafis

ISBN: 9781845215088 Pris: £3.00
Llyfr pen-i-waered ar gyfer disgyblion uwchradd. Mae'r llyfr yn trin a thrafod ardal Dyffryn Efyrnwy o ddau gyfeiriad - ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Magu Adenydd/Hamddena Hwnt ac Yma Annes Glyn, Mererid Llwyd

ISBN: 9781845215071 Pris: £3.00
Llyfr pen-i-waered ar gyfer disgyblion uwchradd. Mae'r llyfr yn trin a thrafod amser hamdden o ddau gyfeiriad - o'r cyfe...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Y Farwolaeth Driphlyg/Calon Cymru Nicholas Daniels, Janet C Thoma

ISBN: 9781845215033 Pris: £3.00
Llyfr pen-i-waered ar gyfer disgyblion uwchradd. Mae'r llyfr yn trin a thrafod arwyr Cymru, yr iaith Gymraeg a'r frwydr ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cau'r Cae/Am Wastraff! Tom Lewis

ISBN: 9781845215026 Pris: £3.00
Llyfr pen-i-waered ar gyfer disgyblion uwchradd. Mae'r llyfr yn trin a thrafod yr amgylchedd - o'r cyfeiriad llenyddol a...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Gwilym a Menna/2.08 a.m./Dim Peryg? Manon Steffan Ros, Nona Breese

ISBN: 9781845215019 Pris: £3.00
Llyfr pen-i-waered ar gyfer disgyblion uwchradd. Mae'r llyfr yn trin a thrafod damweiniau a pheryglon yn y gwaith - o'r ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Neifion Jones a'r Drws Cwantwm/Newid y Byd Nicholas Daniels, Bethan Wyn Jo

ISBN: 9781845215002 Pris: £3.00
Llyfr pen-i-waered ar gyfer disgyblion uwchradd. Mae'r llyfr yn trin a thrafod dyfeisiadau diddorol a chwyldroadol - o'r...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

O Dan Dy Drwyn/Pili-pala/Mentro i Fyd Busnes Meleri Wyn James, Sian Eirug

ISBN: 9781845215118 Pris: £3.00
Llyfr pen-i-waered ar gyfer disgyblion uwchradd. Mae'r llyfr yn trin a thrafod gwahanol fusnesau a'r byd gwaith yng Nghy...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cymru 3 Sioned V Hughes

ISBN: 9781845215064 Pris: £3.50
Llyfr ffeithiol am ddaearyddiaeth Cymru ar gyfer disgyblion CA2. Yn addas ar gyfer disgyblion Cymraeg ail iaith. Mae'r ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cymru 1 Sioned V Hughes

ISBN: 9781845215040 Pris: £3.50
Llyfr ffeithiol am ddaearyddiaeth Cymru ar gyfer disgyblion CA2. Yn addas ar gyfer disgyblion Cymraeg ail iaith. Mae'r ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cymru 2 Sioned V Hughes

ISBN: 9781845215057 Pris: £3.50
Llyfr ffeithiol am ddaearyddiaeth Cymru ar gyfer disgyblion CA2. Yn addas ar gyfer disgyblion Cymraeg ail iaith. Mae'r ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Dail Crin/Gwneud y Pethau Bychain Mared Llwyd

ISBN: 9781845215095 Pris: £3.00
Llyfr pen-i-waered ar gyfer disgyblion uwchradd. Mae'r llyfr yn trin a thrafod gwaith elusennol o ddau gyfeiriad - o'r c...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Dyddiadur Ifan/Gwerth eich Halen Mared Llwyd

ISBN: 9781845214999 Pris: £3.00
Llyfr pen-i-waered ar gyfer disgyblion uwchradd. Mae'r llyfr yn trin a thrafod y byd gwaith a gyrfaoedd - o'r cyfeiriad ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Angel/Siopau Man, Siopau Mawr Sonia Edwards

ISBN: 9781845214944 Pris: £3.00
Llyfr pen-i-waered ar gyfer disgyblion uwchradd. Mae'r llyfr yn trin a thrafod canolfan siopa newydd o ddau gyfeiriad - ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Crys T/Tegwch i Bawb Manon S Ros, Manon J Maddock

ISBN: 9781845214821 Pris: £3.00
Llyfr pen-i-waered ar gyfer disgyblion uwchradd. Mae'r llyfr yn trin a thrafod masnachu teg a llafur plant - o'r cyfeiri...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cogydd Proffesiynol Diploma Lefel 1 Neil Rippington

ISBN: 9781845214951 Pris: £20.99
Mae'r argraffiad newydd hwn sydd wedi'i ysgrifennu mewn arddull clir, hawdd ei ddilyn wedi'i fapio'n eglur i gyfateb i u...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Nodiadau ar Un Nos Ola Leuad, Caradog Prichard Bleddyn Owen Huws

ISBN: 9781845215125 Pris: £5.00
Nodiadau i gynorthwyo myfyrwyr sy'n astudio'r nofel 'Un Nos Ola Leuad', Caradog Prichard....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cyflwyno Mathemateg Bur Robert Smedley, Garry Wiseman

ISBN: 9781845214739 Pris: £31.99
Gwerslyfr sy'n cynnwys 560 o dudalennau a anelir yn benodol at ofynion y fanyleb Mathemateg Bur Safon Uwch. Cefnogir y t...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Yr Eneth Gadd Ei Gwrthod/Yr Ochr Draw Gareth F Williams

ISBN: 9781845214937 Pris: £3.00
Llyfr pen-i-waered ar gyfer disgyblion uwchradd. Mae'r llyfr yn trin a thrafod ysbrydion o ddau gyfeiriad o'r cyfeiria...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Llion a Mahmoud/Y Ddaear yn Corddi Manon S Ros, Bethan Clement

ISBN: 9781845214760 Pris: £3.00
Llyfr pen-i-waered ar gyfer disgyblion uwchradd. Mae ochr ffeithiol y llyfr yn trin a thrafod daeargrynfeydd, tra bod yr...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Dyddiadur Hanna Wyn/Merched yn Wynebu Her Catrin Stevens

ISBN: 9781845214807 Pris: £3.00
Llyfr pen-i-waered ar gyfer disgyblion uwchradd. Mae'r llyfr yn trin a thrafod ymarfer corff a chwaraeon ymhlith merched...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Gadael/Cymry Dramor Mared Llwyd

ISBN: 9781845214814 Pris: £3.00
Llyfr pen-i-waered ar gyfer disgyblion uwchradd. Mae'r llyfr yn trin a thrafod Cymry sydd wedi symud dramor i fyw o'r ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Ysbryd y Mynydd/Epynt Annes Glynn, Sian Eirug

ISBN: 9781845214838 Pris: £3.00
Llyfr pen-i-waered ar gyfer disgyblion uwchradd. Mae'r llyfr yn trin a thrafod hanes Epynt o ddau gyfeiriad o'r cyfeir...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Profiad Paula/Byd Gwaith Sonia Edwards, Mererid Llwyd

ISBN: 9781845214845 Pris: £3.00
Llyfr pen-i-waered ar gyfer disgyblion uwchradd. Mae'r llyfr yn trin a thrafod y byd gwaith o ddau gyfeiriad o'r cyfei...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Rhyddid/Hamdden Tom Lewis

ISBN: 9781845214920 Pris: £3.00
Llyfr pen-i-waered ar gyfer disgyblion uwchradd. Mae'r llyfr yn trin a thrafod gweithgareddau hamdden a'r rhyddid i hamd...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Bawd y Diafol/Chwaraeon Eithafol Nona Breese

ISBN: 9781845214852 Pris: £3.00
Llyfr pen-i-waered ar gyfer disgyblion uwchradd. Mae'r llyfr yn trin a thrafod chwaraeon eithafol o ddau gyfeiriad o'r...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Wales and the World: The Second World War in Wales Gareth Holt, Sandra Elson

ISBN: 9781845214098 Pris: £6.00
Y gyfrol olaf yng nghyfres Cymru a'r Byd, ar gyfer disgyblion CA3, gyda chyflwyniad disgybl-gyfeillgar, hygyrch a modern...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cymru a'r Byd: Yr Ail Ryfel Byd yng Nghymru Gareth Holt, Sandra Elson

ISBN: 9781845214081 Pris: £6.00
Y gyfrol olaf yng nghyfres Cymru a'r Byd, ar gyfer disgyblion CA3, gyda chyflwyniad disgybl-gyfeillgar, hygyrch a modern...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cyflwyno Mecaneg Brian Jefferson, Tony Beadswort

ISBN: 9781845214722 Pris: £30.00
Ysgifennwyd 'Cyflwyno Mecaneg' yn arbennig i gyd-fynd phob un o'r manylebau Mathemateg Safon Uwch a ddaeth i rym yn y ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

BTEC Cyntaf - Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 2 D Grey, T Lilley, L Toms, J Vaus

ISBN: 9781845213947 Pris: £19.99
Mae'r llyfr hwn yn cynnwys holl unedau gorfodol, dwy uned arbenigol ac wyth uned dewisol y cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus. ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

BTEC Cenedlaethol - Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 3 - Llyfr 1 D Gray, T Lilley, J Vause

ISBN: 9781845214777 Pris: £23.99
Llyfr a fydd yn rhoi dealltwriaeth i chi o'r gwahanol fathau o wasanaethau cyhoeddus, y rhai mewn gwisg unffurf a heb wi...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Ar Waith Non ap Emlyn, Glenys Hughes

ISBN: 9781845214753 Pris: £7.50
Nod y gwerslyfr hwn yw darparu cyfleoedd ar gyfer defnyddio'r Gymraeg mewn cyd-destunau galwedigaethol drwy gyflwyno ac ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

TGAU TGCh Hanfodol ar gyfer CBAC Stephen Doyle

ISBN: 9781845214715 Pris: £19.99
Mae 'TGAU TGCh Hanfodol ar gyfer CBAC' yn ymdrin manyleb 2010 CBAC. Mae'r llyfr yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygiadau ym myd Chwaraeon, Hamdden a Thwristiaeth yn yr 20fed ganrif Phil Star

ISBN: 9781845214401 Pris: £5.00
Gwerslyfr defnyddiol sy'n ymdrin 'r newidiadau a fu ym myd chwaraeon, hamdden a thwristiaeth rhwng 1900 a 2000; yn cynn...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Mathemateg - Ffeithiau Rhif a Chyfrifiadau Blwyddyn 6 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845214579 Pris: £17.99
Taflenni gweithgareddau mathemateg y gellir eu haddasu a'u llungopo ar gyfer y wers fathemateg ddyddiol. Addasiad o'r g...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Mathemateg - Deall Siapiau a Mesurau Blwyddyn 6 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845214562 Pris: £17.99
Taflenni gweithgareddau mathemateg y gellir eu haddasu a'u llungopo ar gyfer y wers fathemateg ddyddiol. Addasiad o'r g...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Mathemateg - Defnyddio a Chymhwyso Mathemateg Blwyddyn 6 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845214555 Pris: £17.99
Taflenni gweithgareddau mathemateg y gellir eu haddasu a'u llungopo ar gyfer y wers fathemateg ddyddiol. Addasiad o'r g...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Mathemateg - Trin Data Blwyddyn 6 Helen Glasspoole

ISBN: 9781845214586 Pris: £17.99
Taflenni gweithgareddau mathemateg y gellir eu haddasu a'u llungopo ar gyfer y wers fathemateg ddyddiol. Addasiad o'r g...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Mathemateg - Cyfrif a Deall Rhifau Blwyddyn 6 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845214548 Pris: £17.99
Taflenni gweithgareddau mathemateg y gellir eu haddasu a'u llungopo ar gyfer y wers fathemateg ddyddiol. Addasiad o'r g...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Ennill dy Fara Non ap Emlyn

ISBN: 9781845214708 Pris: £7.50
Llyfr A4, lliw llawn, i hybu sgiliau darllen disgyblion sy'n sefyll arholiadau TGAU Sylfaenol/Lefel Mynediad yn y Gymrae...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Arweiniad Myfyrwyr i Grefyddau'r Byd - Bwdhaeth Denise Cush

ISBN: 9781845214388 Pris: £12.99
Mae'r llyfr hwn yn ymdrin bywyd a dysgeidiaeth y Bwdah, datblygiad cynnar Bwdhaeth, Bwdhaeth Theravada a Mahayana, a B...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Canllaw i Hanfodion Byd y Ddawns Linda Ashley

ISBN: 9781845214593 Pris: £24.99
I fyfyrwyr neu athrawon dawns, bydd y llyfr hwn yn rhoi darlun manwl o fyd dawnswyr proffesiynol. Dylai'r llyfr cynhwysf...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Nansi a Nel a'r Ffordd Adref Roslyn Schwartz

ISBN: 9781845214692 Pris: £3.00
Wrth i Nansi a Nel grwydro am adref mae hi'n dechrau bwrw eira. Am hwyl! Maen nhw'n aros am ennyd i adeiladu tyrchod e...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Nansi a Nel a'r Mwsog Roslyn Schwartz

ISBN: 9781845214647 Pris: £3.00
Mae'r mwsog yn teimlo'n ddiflas, felly mae Nansi a Nel yn penderfynu dangos iddo pa mor rhyfeddol yw ein byd ni. Mae'r a...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Nansi a Nel a'r Wenynen Fach Brysur Roslyn Schwartz

ISBN: 9781845214609 Pris: £3.00
Pan mae gwenynen fach yn mynd heibio, mae Nansi a Nel yn rhoi'r gorau i wneud dim byd, ac yn ei dilyn i gae llawn blodau...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Nansi a Nel a'r Diwrnod Glawog Roslyn Schwartz

ISBN: 9781845214616 Pris: £3.00
Daw cawod law i ddifetha cynlluniau'r chwiorydd am ddiwrnod bendigedig yn yr awyr iach. Ond mae dwr yn dod i mewn i'r tw...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Nansi a Nel a'r Noson Olau Leuad Roslyn Schwartz

ISBN: 9781845214630 Pris: £3.00
Ar noson olau leuad ryfeddol mae Nansi a Nel yn syllu ar y sr uwchben. Pan mae seren wib yn gwibio heibio, maen nhw'n g...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Nansi a Nel a'r Cwestiwn Roslyn Schwartz

ISBN: 9781845214685 Pris: £3.00
Mae Nansi a Nel yn pendroni pwy ydyn nhw, ac yn benderfynol o ddod o hyd i'r ateb. Maen nhw'n sylweddoli'n fuan nad ydyn...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Nansi a Nel a'r Awel Ysgafn Roslyn Schwartz

ISBN: 9781845214678 Pris: £3.00
Mae hi'n ddiwrnod poeth iawn ac mae Nansi a Nel yn penderfynu creu awel fach ysgafn trwy chwifio dail. Cyn hir mae dant ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Nansi a Nel a'r Wy Glas Roslyn Schwartz

ISBN: 9781845214661 Pris: £3.00
Mae Nansi a Nel yn chwilio am rywbeth arbennig. Wrth chwilio daw'r ddwy ar draws coeden sydd grisiau'n ymestyn yn uche...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Nansi a Nel a'r Gwenith Gwyn Roslyn Schwartz

ISBN: 9781845214654 Pris: £3.00
Addasiad o "The Mole Sisters and the Wavy Wheat".
Nawr wedi' ostyngu i £3.00 o £3.99!
...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Nansi a Nel a'r Cylch Tylwyth Teg Roslyn Schwartz

ISBN: 9781845214623 Pris: £3.00
Drwy'r coed mae Nansi a Nel yn gweld cylch tylwyth teg ac yn sleifio'n dawel ato. Does neb gartref, felly mae'r chwioryd...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Arweiniad Myfyrwyr i Grefyddau'r Byd - lslam Victor W Watton

ISBN: 9781845214371 Pris: £12.99
Canllaw amhrisiadwy i fyfyrwyr sy'n astudio Addysg Grefyddol at safon Uwch a darllenwyr cyffredinol sydd eisiau ehangu e...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Chwedl a Chân Dylan Adams

ISBN: 9781845214111 Pris: £20.00
Pecyn gwreiddiol i gefnogi cerddoriaeth ar gyfer disgyblion 5 i 11 oed, yng nghyd-destun straeon gwerin Cymreig. Ymhob p...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Myth and Melody Dylan Adams

ISBN: 9781845214128 Pris: £20.00
Pecyn gwreiddiol i gefnogi cerddoriaeth ar gyfer disgyblion 5 i 11 oed, yng nghyd-destun straeon gwerin Cymreig. Ymhob p...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Mathemateg - Ffeithiau Rhif a Chyfrifiadau Blwyddyn 2 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845214463 Pris: £17.99
Taflenni gweithgareddau mathemateg y gellir eu haddasu a'u llungopo ar gyfer y wers fathemateg ddyddiol. Addasiad o'r g...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Mathemateg - Deall Siapiau a Mesurau Blwyddyn 2 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845214456 Pris: £17.99
Taflenni gweithgareddau mathemateg y gellir eu haddasu a'u llungopo ar gyfer y wers fathemateg ddyddiol. Addasiad o'r g...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Mathemateg - Trin Data Blwyddyn 2 Caroline Clissold

ISBN: 9781845214470 Pris: £17.99
Taflenni gweithgareddau mathemateg y gellir eu haddasu a'u llungopo ar gyfer y wers fathemateg ddyddiol. Addasiad o'r g...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Mathemateg - Defnyddio a Chymhwyso Mathemateg Blwyddyn 2 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845214449 Pris: £17.99
Taflenni gweithgareddau mathemateg y gellir eu haddasu a'u llungopo ar gyfer y wers fathemateg ddyddiol. Addasiad o'r g...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Mathemateg - Cyfrif a Deall Rhifau Blwyddyn 2 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845214432 Pris: £17.99
Taflenni gweithgareddau mathemateg y gellir eu haddasu a'u llungopo ar gyfer y wers fathemateg ddyddiol. Addasiad o'r g...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cyflwyno Teithio a Thwristiaeth Bob Holland, Ray Youell

ISBN: 9781845214104 Pris: £14.99
Cyflwyniad cynhwysfawr i'r diwydiant teithio a thwristiaeth, ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio Teithio a Thwristiaeth Safon...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Nemesis Geraint Evans

ISBN: 9781845214531 Pris: £6.00
Nofel dditectif gyfoes ac afaelgar am ferch ysgol sy'n cael ei stelcio trwy gyfrwng y dechnoleg ddiweddaraf. Nofel ar gy...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cyfansoddi Cerddoriaeth Gyfoes - Canllaw i Fyfyrwyr Pwll ap Sion, Iwan Ll Jones

ISBN: 9781845214067 Pris: £15.00
Llawlyfr i gynorthwyo myfyrwyr gyda'u gwaith cyfansoddi ar gyfer Cerddoriaeth UG neu Safon Uwch. I gyd-fynd 'r llawlyfr...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Composing Contemporary Music - A Student's Guide Pwll ap Sion, Iwan Ll Jones

ISBN: 9781845214074 Pris: £15.00
Llawlyfr i gynorthwyo myfyrwyr gyda'u gwaith cyfansoddi ar gyfer Cerddoriaeth UG neu Safon Uwch. I gyd-fynd 'r llawlyfr...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Pen-i-waered: Diwrnod cynta'r gwyliau/Llyfrgell Genedlaethol Cymru Mared Llwyd

ISBN: 9781845214029 Pris: £2.50
Un o 5 llyfr i blant 9-11 oed yng Nghyfres Pen-i-waered. Llyfr maint 250mm x 210mm sydd stori ar un ochr, ac o droi'r ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Pen-i-waered: Porth Casnydden/Dreigiau a Bwystfilod Meinir Ebbsworth

ISBN: 9781845214012 Pris: £2.50
Un o 5 llyfr i blant 9-11 oed yng Nghyfres Pen-i-waered. Llyfr maint 250mm x 210mm sydd stori ar un ochr, ac o droi'r ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Pen-i-waered: Gwyliau neu Gynj?/S4/C Elin Meek

ISBN: 9781845214050 Pris: £2.50
Un o 5 llyfr i blant 9-11 oed yng Nghyfres Pen-i-waered. Llyfr maint 250mm x 210mm sydd stori ar un ochr, ac o droi'r ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Pen-i-waered: Dringo'r Wyddfa/Yr Wyddfa Elin Meek

ISBN: 9781845214043 Pris: £2.50
Un o 5 llyfr i blant 9-11 oed yng Nghyfres Pen-i-waered. Llyfr maint 250mm x 210mm sydd stori ar un ochr, ac o droi'r ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Pen-i-waered: Am Syniad!/Y Senedd Catrin Stevens

ISBN: 9781845214036 Pris: £2.50
Un o 5 llyfr i blant 9-11 oed yng Nghyfres Pen-i-waered. Llyfr maint 250mm x 210mm sydd stori ar un ochr, ac o droi'r ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

BMX a Beicio Mynydd Frances Ridley

ISBN: 9781845213534 Pris: £6.99
Llyfr o ffeithiau diddorol am BMX a beicio mynydd, sy'n disgrifio rhai o'r styntiau gwych a'r beiciau gorau o fewn y gam...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Ceir Cyflym Frances Ridley

ISBN: 9781845213497 Pris: £6.99
Llyfr o ffeithiau diddorol am geir cyflym a sbortsceir fel y Lamborghini Miura a'r Pagani Zonda, wedi ei ysgrifennu mewn...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Ysglyfaethwyr Jilian Powell

ISBN: 9781845213480 Pris: £6.99
Llyfr o ffeithiau diddorol am greaduriaid ysglyfaethus, gan gynnwys cathod mawr, pryfed cop ac eryrod, wedi ei ysgrifenn...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Trychinebau Naturiol Jillian Powell

ISBN: 9781845213473 Pris: £6.99
Llyfr o ffeithiau diddorol am drychinebau naturiol, gan gynnwys tywydd eithafol, daeargrynfeydd a llosgfynyddoedd, wedi ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Pêl-Fasged Alison Hawes

ISBN: 9781845213510 Pris: £6.99
Llyfr o ffeithiau diddorol am bl fasged, gan gynnwys gwybodaeth am chwaraewyr enwog, timau adnabyddus a rheolau'r gm, ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Popeth am Chwaraeon Frances Ridley

ISBN: 9781845213527 Pris: £6.99
Llyfr o ffeithiau diddorol am chwaraeon, gan gynnwys campau amatur a phroffesiynol a gwahanol swyddi o fewn byd chwaraeo...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Arwyr a Dihirod Alison Hawes

ISBN: 9781845213541 Pris: £6.99
Llyfr o ffeithiau diddorol am arwyr a dihirod go iawn yn ogystal rhai ffuglen, o Alex Rider i Emmeline Pankhurst ac o ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Dringo Frances Ridley

ISBN: 9781845213558 Pris: £6.99
Llyfr o ffeithiau diddorol am ddringo, gan gynnwys y dulliau gwahanol a'r offer angenrheidiol, wedi ei ysgrifennu mewn m...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Fformiwla Un Frances Ridley

ISBN: 9781845213565 Pris: £6.99
Llyfr o ffeithiau diddorol am y byd Fformiwla 1, gan gynnwys y gyrwyr, y ceir a'r traciau, wedi ei ysgrifennu mewn modd ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Eirfyrddio Frances Ridley

ISBN: 9781845213503 Pris: £6.99
Llyfr o ffeithiau diddorol am eirfyrddio, gan gynnwys y dulliau gwahanol a'r offer angenrheidiol, wedi ei ysgrifennu mew...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Nenblymio Frances Ridley

ISBN: 9781845213572 Pris: £6.99
Llyfr o ffeithiau diddorol am nenblymio, gan gynnwys y dulliau gwahanol a'r offer angenrheidiol, wedi ei ysgrifennu mewn...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Brandiau Cwl Jillian Powell

ISBN: 9781845213589 Pris: £6.99
Llyfr o ffeithiau diddorol am y brandiau mwyaf poblogaidd, fel Coca Cola, Hummer a PlayStation, wedi ei ysgrifennu mewn ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Seland Newydd Sioned V Hughes

ISBN: 9781845213992 Pris: £3.50
Llyfr ffeithiol am ddaearyddiaeth Seland Newydd i gyflwyno Cymraeg fel ail iaith (Lefel 4) i ddisgyblion CA2. Er mai adn...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Ffrainc Sioned V Hughes

ISBN: 9781845213978 Pris: £3.50
Llyfr ffeithiol am ddaearyddiaeth Ffrainc i gyflwyno Cymraeg fel ail iaith (Lefel 3) i ddisgyblion CA2. Er mai adnodd yn...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Gwlad yr Iâ Sioned V Hughes

ISBN: 9781845213961 Pris: £3.50
Llyfr ffeithiol am ddaearyddiaeth Gwlad yr I i gyflwyno Cymraeg fel ail iaith (Lefel 2) i ddisgyblion CA2. Er mai adnod...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Botswana Sioned V Hughes

ISBN: 9781845213954 Pris: £3.50
Llyfr ffeithiol am ddaearyddiaeth Botswana i gyflwyno Cymraeg fel ail iaith (Lefel 2) i ddisgyblion CA2. Er mai adnodd y...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Lesotho Sioned V Hughes

ISBN: 9781845214005 Pris: £3.50
Llyfr ffeithiol am ddaearyddiaeth Lesotho i gyflwyno Cymraeg fel ail iaith (Lefel 3) i ddisgyblion CA2. Er mai adnodd yn...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Bywyd Bob Dydd yng Nghymru yn yr Oes Haearn Arall | Other

ISBN: 9781845213411 Pris: £10.00
Pecyn Hanes CA2 sy'n cynnwys pedair elfen mewn bocs llyfr stori darluniedig lliw am wythnos ym mywyd plentyn o'r cyfno...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Everyday Life in Wales in the Iron Age Russell Grigg

ISBN: 9781845213381 Pris: £10.00
Pecyn Hanes CA2 sy'n cynnwys pedair elfen mewn bocs llyfr stori darluniedig lliw am wythnos ym mywyd plentyn o'r cyfno...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cynhyrchu Cnydau yng Nghymru/Crop Production in Wales Dr Iwan Owen

ISBN: 9781845213466 Pris: £18.00
DVD yn cyflwyno'r prif ddulliau o gynhyrchu cnydau a'u defnydd wrth ffermio da byw. Hyd y DVD: 45-60 munud yn y ddwy iai...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Mathemateg - Defnyddio a Chymhwyso Mathemateg Blwyddyn D Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845213602 Pris: £17.99
Taflenni gweithgareddau mathemateg y gellir eu haddasu a'u llungopo ar gyfer y wers fathemateg ddyddiol. Addasiad o'r l...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Mathemateg - Cyfrif a Deall Rhifau Blwyddyn 1 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845213749 Pris: £17.99
Taflenni gweithgareddau mathemateg y gellir eu haddasu a'u llungopo ar gyfer y wers fathemateg ddyddiol. Addasiad o'r l...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Mathemateg - Cyfrif a Deall Rhifau Blwyddyn D Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845213596 Pris: £17.99
Taflenni gweithgareddau mathemateg y gellir eu haddasu a'u llungopo ar gyfer y wers fathemateg ddyddiol. Addasiad o'r l...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Mathemateg - Defnyddio a Chymhwyso Mathemateg Blwyddyn 1 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845213756 Pris: £17.99
Taflenni gweithgareddau mathemateg y gellir eu haddasu a'u llungopo ar gyfer y wers fathemateg ddyddiol. Addasiad o'r l...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Pen-i-waered: Inigo Mochyn a'r Plasty/Codi ty Sian Lewis

ISBN: 9781845213879 Pris: £2.00
Un o 5 llyfr pen-i-waered mewn cyfres i blant 5-7 oed. Llyfr maint 250mm x 210mm sydd stori ar un ochr, ac o droi'r ll...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Pen-i-waered: Gwyliau Gareth/Anifeiliaid anwes Helen Emanuel Davies

ISBN: 9781845213862 Pris: £2.00
Un o 5 llyfr pen-i-waered mewn cyfres i blant 5-7 oed. Llyfr maint 250mm x 210mm sydd stori ar un ochr, ac o droi'r ll...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Pen-i-waered: I'r gofod!/Y gofod Sian Lewis

ISBN: 9781845213893 Pris: £2.00
Un o 5 llyfr pen-i-waered mewn cyfres i blant 5-7 oed. Llyfr maint 250mm x 210mm sydd stori ar un ochr, ac o droi'r ll...

Manylion llawn

Nid yw'r eitem hon ar gael ar hyn o bryd.

Pen-i-waered: Cyfrinach Mam-gu/Pobl sy'n ein helpu Menna Beaufort Jones

ISBN: 9781845213909 Pris: £2.00
Un o 5 llyfr pen-i-waered mewn cyfres i blant 5-7 oed. Llyfr maint 250mm x 210mm sydd stori ar un ochr, ac o droi'r ll...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Pen-i-waered: Castell Marco/Ar lan y môr Helen Emanuel Davies

ISBN: 9781845213886 Pris: £2.00
Un o 5 llyfr pen-i-waered mewn cyfres i blant 5-7 oed. Llyfr maint 250mm x 210mm sydd stori ar un ochr, ac o droi'r ll...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sgwid Beynon a'r Dyn Marw Sian Lewis

ISBN: 9781845213916 Pris: £6.00
Nofel dditectif afaelgar yn llawn cyffro a thensiwn. Nofel swmpus ar gyfer oedran uwchradd - addas i fechgyn a merched. ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Green-Skinned Gravy Elgan Philip Davies

ISBN: 9781845213923 Pris: £6.00
Nofel dditectif afaelgar yn llawn cyffro a thensiwn. Nofel swmpus ar gyfer oedran uwchradd - addas i fechgyn a merched. ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Everyday Life in Wales in the 1960s Russell Grigg, Catrin Stevens

ISBN: 9781845213404 Pris: £10.00
Pecyn Hanes CA2 sy'n cynnwys pedair elfen mewn bocs llyfr stori darluniedig lliw am wythnos ym mywyd plentyn o'r cyfno...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Bywyd Bob Dydd yng Nghymru yn yr 1960au Rusell Grigg, Catrin Stevens

ISBN: 9781845213435 Pris: £10.00
Pecyn Hanes CA2 sy'n cynnwys pedair elfen mewn bocs llyfr stori darluniedig lliw am wythnos ym mywyd plentyn o'r cyfno...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Golwg ar ysgrifennu'n bersonol Non ap Emlyn

ISBN: 9781845213725 Pris: £5.00
Dyma'r chweched llyfr mewn cyfres o ymarferion Safon Uwch i rai sy'n astudio Cymraeg fel ail iaith. Mae'r llyfr hwn yn c...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Gwaed y Gwanwyn Gareth F Williams

ISBN: 9781845213930 Pris: £6.00
Nofel dditectif afaelgar yn llawn cyffro a thensiwn. Nofel swmpus ar gyfer oedran uwchradd - addas i fechgyn a merched. ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sgwid Beynon a'r Adenydd Angel Sian Lewis

ISBN: 9781845213459 Pris: £6.00
Nofel dditectif afaelgar yn llawn cyffro a thensiwn. Nofel swmpus ar gyfer oedran uwchradd - addas i fechgyn a merched. ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Mathemateg - Ffeithiau Rhif a Chyfrifiadau Blwyddyn 1 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845213770 Pris: £17.99
Llyfr gweithgareddau y gellir ei addasu a'i lungopo ar gyfer y wers fathemateg. Mae'r llyfr yn cynnwys dros 50 o daflen...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Mathemateg - Trin Data Blwyddyn 1 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845213787 Pris: £17.99
Llyfr gweithgareddau y gellir ei addasu a'i lungopo ar gyfer y wers fathemateg. Mae'r llyfr yn cynnwys dros 50 o daflen...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Mathemateg - Deall Siapiau a Mesurau Blwyddyn 1 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845213763 Pris: £17.99
Llyfr gweithgareddau y gellir ei addasu a'i lungopo ar gyfer y wers fathemateg. Mae'r llyfr yn cynnwys dros 50 o daflen...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Ieuenctid Meinir Ebbsworth

ISBN: 9781845213718 Pris: £4.99
Llyfr sy'n cynnwys sbardunau ffeithiol a ffuglen ar y thema 'Ieuenctid', ynghyd gweithgareddau ac ymarferion i hybu sg...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Mathemateg - Deall Siapiau a Mesurau Blwyddyn D Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845213619 Pris: £17.99
Llyfr gweithgareddau y gellir ei addasu a'i lungopo ar gyfer y wers fathemateg. Mae'r llyfr yn cynnwys dros 50 o daflen...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Mathemateg - Trin Data Blwyddyn D Caroline Clissold

ISBN: 9781845213633 Pris: £17.99
Llyfr gweithgareddau y gellir ei addasu a'i lungopo ar gyfer y wers fathemateg. Mae'r llyfr yn cynnwys dros 50 o daflen...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Rhifedd CA3 - Trin Data Blwyddyn 9 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845212278 Pris: £18.99
Gweithgareddau y gellir eu llungopo ar gyfer blwyddyn 9. Mae'r llyfr yn canolbwyntio ar linyn 'Trin Data' Fframwaith dy...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Rhifedd CA3 - Mesurau, Siâp a Gofod Blwyddyn 9 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845212261 Pris: £18.99
Gweithgareddau y gellir eu llungopo ar gyfer blwyddyn 9. Mae'r llyfr yn canolbwyntio ar linyn 'Sip, Gofod a Mesur' Ffr...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Rhifedd CA3 - Algebra Blwyddyn 9 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845212254 Pris: £18.99
Gweithgareddau y gellir eu llungopo ar gyfer blwyddyn 9. Mae'r llyfr yn canolbwyntio ar linyn 'Algebra' Fframwaith dysg...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Rhifedd CA3 - Cyfrifiadau Blwyddyn 9 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845212247 Pris: £18.99
Gweithgareddau y gellir eu llungopo ar gyfer blwyddyn 9. Mae'r llyfr yn canolbwyntio ar linyn 'Cyfrifiadau' Fframwaith ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Rhifedd CA3 - Rhifau a'r System Rif Blwyddyn 9 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845212230 Pris: £18.99
Gweithgareddau y gellir eu llungopo ar gyfer blwyddyn 9. Mae'r llyfr yn canolbwyntio ar linyn 'Rhifau a'r System Rif' F...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Mathemateg - Ffeithiau Rhif a Chyfrifiadau Blwyddyn D Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845213626 Pris: £17.99
Llyfr gweithgareddau y gellir ei addasu a'i lungopo ar gyfer y wers fathemateg. Mae'r llyfr yn cynnwys dros 50 o daflen...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cyfathrebu Nona Breese

ISBN: 9781845213701 Pris: £4.99
Llyfr sy'n cynnwys sbardunau ffeithiol a ffuglen ar y thema 'Cyfathrebu', ynghyd gweithgareddau ac ymarferion i hybu s...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Bywyd Bob Dydd yng Nghymru yn Oes y Tywysogion Catrin Stevens

ISBN: 9781845213428 Pris: £10.00
Pecyn Hanes CA2 sy'n cynnwys pedair elfen mewn bocs llyfr stori darluniedig lliw am wythnos ym mywyd plentyn o'r cyfno...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Everyday Life in Wales in the Age of the Princes Catrin Stevens

ISBN: 9781845213398 Pris: £10.00
Pecyn Hanes CA2 sy'n cynnwys pedair elfen mewn bocs llyfr stori darluniedig lliw am wythnos ym mywyd plentyn o'r cyfno...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Dawnsio Gwirion Elin Meek

ISBN: 9781845213374 Pris: £5.00
Nofel ar gyfer plant 8-10 oed, gyda darluniau deniadol. Pan mae Emrys yn clywed bod yn rhaid iddo ddawnsio gwerin bob n...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Geiriau'r Gân Leisa Jarman

ISBN: 9781845213367 Pris: £5.00
Nofel ar gyfer plant 8-10 oed, gyda darluniau deniadol. Mae symud i fyw yn brofiad anodd. Ysgol newydd, ardal newydd, p...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Gwich! Sian Lewis

ISBN: 9781845213350 Pris: £4.00
Nofel ar gyfer plant 6-8 oed, gyda darluniau lliw llawn deniadol. Mae'n rhaid i'r Dylwythen Deg wneud yn siwr fod y byd...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

SOS Seren Sabrina Helen Emanuel Davies

ISBN: 9781845213282 Pris: £4.00
Nofel ar gyfer plant 6-8 oed, gyda darluniau lliw llawn deniadol. Mae llifogydd wedi difrodi cartref Sin, Wayne a'r te...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cyfrinach Castell Coch Catrin Dafydd

ISBN: 9781845213343 Pris: £5.00
Nofel ar gyfer plant 8-10 oed, gyda darluniau deniadol. Mae hen gyfrinach y tu l i furiau Castell Coch, ac mae pwysau ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Trysor Pen-yr-Enfys Helen Emanuel Davies

ISBN: 9781845213329 Pris: £4.00
Nofel ar gyfer plant 6-8 oed, gyda darluniau lliw llawn deniadol. Mae Anti Sal wedi brifo ei choes, ac mae'n rhaid i Si...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Dim Problem Emily Huws

ISBN: 9781845213336 Pris: £5.00
Nofel ar gyfer plant 8-10 oed, gyda darluniau deniadol. Pan mae beic Llŷr yn torri, mae'n dyfaru peidio gwrando ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Drip Drip Sian Lewis

ISBN: 9781845213299 Pris: £4.00
Nofel ar gyfer plant 6-8 oed, gyda darluniau lliw llawn deniadol. Ar ddiwrnod y gm bl-droed fawr, mae problemau'n cod...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Mared a'r Robin Goch Meinir Wyn Edwards

ISBN: 9781845213305 Pris: £4.00
Nofel ar gyfer plant 6-8 oed, gyda darluniau lliw llawn deniadol. Tra bod mam Mared yn gwneud dim ond gweiddi a dwrdio,...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Helynt Huw Leisa Jarman

ISBN: 9781845213312 Pris: £5.00
Nofel ar gyfer plant 8-10 oed, gyda darluniau deniadol. Tra bod y plant eraill yn cael llonydd gan y Prifathro y tu all...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sgil-iau! - Ffeil Athro Meinir Ebbsworth

ISBN: 9781845213275 Pris: £20.00
Ffeil athro i gyd-fynd 'r llyfr o'r un enw. Mae'n cynnwys adnoddau parod y gellir eu defnyddio i gefnogi'r hyn a geir y...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sgil-iau! Meinir Ebbsworth

ISBN: 9781845213268 Pris: £6.00
Llyfr o chwe uned sy'n hyrwyddo ac atgyfnerthu sgiliau sylfaenol yn y Gymraeg, gan gynnwys themu apelgar ac amrywiol i ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sbardun 2 Meinir Ebbsworth

ISBN: 9781845213251 Pris: £4.99
Llyfr bywiog a deniadol o weithgareddau llythrennedd ar gyfer disgyblion ym mlynyddoedd 5 a 6, Cyfnod Allweddol 2. Ceir ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Arweinlyfr safon UG/U - Datblygu Sgiliau'r Hanesydd Safon Uwch R Paul Evans

ISBN: 9781845213145 Pris: £5.00
Arweinlyfr i gefnogi myfyrwyr sydd yn astudio ar gyfer y cymhwyster Safon Uwch Gyfrannol ac Uwch newydd mewn Hanes. Nid ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Caneuon i Bob Achlysur Mark Johnson, Helen Johnson

ISBN: 9781845213213 Pris: £22.95
15 o ganeuon newydd gwych ar gyfer plant ysgolion cynradd. Mae llyfr a CD yn rhan o'r pecyn. Caiff y caneuon eu canu gan...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

AS/A Level Study Guide - Developing the Skills of the A Level Historian R Paul Evans

ISBN: 9781845213152 Pris: £5.00
Arweinlyfr i gefnogi myfyrwyr sydd yn astudio ar gyfer y cymhwyster Safon Uwch Gyfrannol ac Uwch newydd mewn Hanes. Nid ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Rhyfel a Heddwch Meinir Ebbsworth

ISBN: 9781845213190 Pris: £4.99
Llyfr sy'n cynnwys sbardunau ffeithiol a ffuglen ar y thema 'Rhyfel a Heddwch', ynghyd gweithgareddau ac ymarferion i ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Map Mawr o Ynysoedd Prydain/Large Map of the British Isles Ann Jones

ISBN: 9781845213442 Pris: £199.00
Map llawr mawr, maint 5 metr 4 metr o Ynysoedd Prydain. Mae'r map wedi ei wneud o ddefnydd rhwyllog gwrth-ddwr a gwrth...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Caneuon i Bob Tymor Mark Johnson, Helen Johnson

ISBN: 9781845213206 Pris: £22.95
15 o ganeuon newydd gwych ar gyfer plant ysgolion cynradd. Mae llyfr a CD yn rhan o'r pecyn. Caiff y caneuon eu canu gan...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Y Jaguar Glas Tywyll Elgan Philip Davies

ISBN: 9781845213244 Pris: £6.00
Mae Gethin Evans, 15 oed, yn ffanso'i hun fel tipyn o dditectif. 'Dyw hi ddim yn syndod felly fod swydd dros yr haf gyd...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Pigo Cydwybod Nona Breese

ISBN: 9781845213183 Pris: £4.99
Llyfr sy'n cynnwys sbardunau ffeithiol a ffuglen ar y thema 'Pigo Cydwybod' ynghyd gweithgareddau ac ymarferion i hybu...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

O Gam i Gam E Griffith, A Tomos, E Jones

ISBN: 9781845213169 Pris: £10.00
Diweddariad o'r pecyn poblogaidd a gyhoeddwyd yn gyntaf ym 1992 ar gyfer cyflwyno Cymraeg i ddisgyblion dyslecsig ac i e...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Rhifedd CA3 - Cyfrifiadau Blwyddyn 8 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845212193 Pris: £18.99
Gweithgareddau y gellir eu llungopo ar gyfer blwyddyn 8. Mae'r llyfr yn canolbwyntio ar linyn 'Cyfrifiadau' Fframwaith ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Rhifedd CA3 - Trin Data Blwyddyn 8 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845212223 Pris: £18.99
Gweithgareddau y gellir eu llungopo ar gyfer blwyddyn 8. Mae'r llyfr yn canolbwyntio ar linyn 'Trin Data' Fframwaith dy...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Rhifedd CA3 - Mesurau, Siâp a Gofod Blwyddyn 8 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845212216 Pris: £18.99
Gweithgareddau y gellir eu llungopo ar gyfer blwyddyn 8. Mae'r llyfr yn canolbwyntio ar linyn 'Siâp, Gofod a Mesur...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Rhifedd CA3 - Algebra Blwyddyn 8 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845212209 Pris: £18.99
Gweithgareddau y gellir eu llungopo ar gyfer blwyddyn 8. Mae'r llyfr yn canolbwyntio ar linyn 'Algebra' Fframwaith dysg...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Rhifedd CA3 - Rhifau a'r System Rif Blwyddyn 8 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845212186 Pris: £18.99
Gweithgareddau y gellir eu llungopo ar gyfer blwyddyn 8. Mae'r llyfr yn canolbwyntio ar linyn 'Rhifau a'r System Rif' F...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Golwg ar drawsieithu Heini Gruffudd

ISBN: 9781845213176 Pris: £5.00
Llyfryn i helpu myfyrwyr sy'n astudio Cymraeg fel ail iaith yn Safon Uwch i feithrin sgiliau trawsieithu. Mae'n cynnwys ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

A journey in the company of a mobile shop driver Sioned V Hughes

ISBN: 9781845213091 Pris: £7.50
Llyfr stori maint A3 am ddiwrnod yn hanes gyrwraig siop symudol yn yr 1960au, yn seiliedig ar gymeriad go iawn. Yn llawn...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Where are We Going? Sioned V Hughes

ISBN: 9781845211554 Pris: £20.00
Pecyn sy'n cynnwys llyfr troi A3 o ddarluniau lliw llawn a syniadau am weithgareddau grwp neu unigol, CD-ROM o weithgare...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

I Ble Rydyn Ni'n Mynd? Sioned V Hughes

ISBN: 9781845211547 Pris: £20.00
Pecyn sy'n cynnwys llyfr troi A3 o ddarluniau lliw llawn a syniadau am weithgareddau grwp neu unigol, CD-ROM o weithgare...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

A journey in the company of a postman Catrin Stevens

ISBN: 9781845213077 Pris: £7.50
Llyfr stori maint A3 am ddiwrnod yn hanes postmon ym Merthyr Tudful yn yr 1960au, yn seiliedig ar gymeriad go iawn. Yn l...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Taith yng nghwmni pysgotwr Catrin Stevens

ISBN: 9781845213060 Pris: £7.50
Llyfr stori maint A3 am ddiwrnod yn hanes pysgotwr yng Ngheinewydd yn yr 1960au, yn seiliedig ar gymeriad go iawn. Yn ll...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Taith yng nghwmni taniwr rheilffordd Catrin Stevens

ISBN: 9781845213053 Pris: £7.50
Llyfr stori maint A3 am ddiwrnod yn hanes taniwr rheilffordd yng Nghanolbarth Cymru yn yr 1960au, yn seiliedig ar gymeri...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

A journey in the company of a milk lorry driver Sioned V Hughes

ISBN: 9781845213084 Pris: £7.50
Llyfr stori maint A3 am ddiwrnod yn hanes gyrrwr lorri laeth yn Nyffryn Clwyd yn yr 1960au, yn seiliedig ar gymeriad go ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

A journey in the company of a fisherman Catrin Stevens

ISBN: 9781845213114 Pris: £7.50
Llyfr stori maint A3 am ddiwrnod yn hanes pysgotwr yng Ngheinewydd yn yr 1960au, yn seiliedig ar gymeriad go iawn. Yn ll...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Taith yng nghwmni gyrwraig siop symudol Sioned V Hughes

ISBN: 9781845213046 Pris: £7.50
Llyfr stori maint A3 am ddiwrnod yn hanes gyrwraig siop symudol yn yr 1960au, yn seiliedig ar gymeriad go iawn. Yn llawn...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Taith yng nghwmni postmon Catrin Stevens

ISBN: 9781845213022 Pris: £7.50
Llyfr stori maint A3 am ddiwrnod yn hanes postmon ym Merthyr Tudful yn yr 1960au, yn seiliedig ar gymeriad go iawn. Yn l...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Taith yng nghwmni gyrrwr lorri laeth Sioned V Hughes

ISBN: 9781845213039 Pris: £7.50
Llyfr stori maint A3 am ddiwrnod yn hanes gyrrwr lorri laeth yn Nyffryn Clwyd yn yr 1960au, yn seiliedig ar gymeriad go ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

A journey in the company of a railway fireman Catrin Stevens

ISBN: 9781845213107 Pris: £7.50
Llyfr stori maint A3 am ddiwrnod yn hanes taniwr rheilffordd yng Nghanolbarth Cymru yn yr 1960au, yn seiliedig ar gymeri...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Hanfodion TGAU Celf & Dylunio Nick Eggleton

ISBN: 9781845212919 Pris: £5.99
Addasiad Cymraeg o un o gyfrolau'r gyfres Lonsdale Revision Guides. Cyfrol ddarluniadol, lliw-llawn, i gynorthwyo disgyb...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sgil 2 Meinir Ebbsworth

ISBN: 9781845212971 Pris: £6.00
Llyfr o chwe uned sy'n hyrwyddo ac atgyfnerthu sgiliau sylfaenol yn y Gymraeg, gan gynnwys themu apelgar ac amrywiol i ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sgil 2 - Ffeil Athro Meinir Ebbsworth

ISBN: 9781845212988 Pris: £20.00
Ffeil athrawon i gyd-fynd 'r llyfr o'r un enw. Mae'n cynnwys adnoddau parod y gellir eu defnyddio i gefnogi'r hyn a gei...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Targedu'r 3 - Gramadeg Meinir Ebbsworth

ISBN: 9781845213015 Pris: £25.00
Ffeil o weithgareddau fydd yn gwella ac yn atgyfnerthu sgiliau sylfaenol llythrennedd disgyblion yng Nghyfnod Allweddol ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sgorau i gefnogi Cerddoriaeth UG CBAC/Scores to support WJEC AS Music Arall | Other

ISBN: 9781845212995 Pris: £25.00
Ffeil o sgorau a chryno ddisgiau i gefnogi manyleb Cerddoriaeth UG newydd CBAC. Mae nodiadau dwyieithog i gyd-fynd 'r s...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Riots and Protests Catrin Stevens

ISBN: 9781845212889 Pris: £4.99
Dyma gyfrol yn llawn gwybodaeth ddifyr am derfysg a phrotest yng Nghymru ar hyd y canrifoedd. Mae hanes Cymru yn llawn s...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sports Catrin Stevens

ISBN: 9781845212896 Pris: £4.99
Dyma gyfrol yn llawn gwybodaeth ddifyr am gampau a chwaraeon yng Nghymru ar hyd y canrifoedd. Mae cymryd rhan mewn chwar...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Characters Catrin Stevens

ISBN: 9781845212872 Pris: £4.99
Dyma gyfrol yn llawn gwybodaeth ddifyr am gymeriadau Cymru ar hyd y canrifoedd. Mae'n sn am gymeriadau rhyfedd a rhyfed...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cymeriadau Catrin Stevens

ISBN: 9781845212810 Pris: £4.99
Dyma gyfrol yn llawn gwybodaeth ddifyr am gymeriadau Cymru ar hyd y canrifoedd. Mae'n sn am gymeriadau rhyfedd a rhyfed...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sailors and the Sea Catrin Stevens

ISBN: 9781845212858 Pris: £4.99
Cyfrol yn llawn gwybodaeth ddifyr am y mr, am forwyr, a smyglwyr ar hyd y canrifoedd. Mae'n adrodd yr hanesion ac antur...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Crime and Punishment Catrin Stevens

ISBN: 9781845212841 Pris: £4.99
Cyfrol yn llawn gwybodaeth ddifyr am drosedd a chosb yng Nghymru ar hyd y canrifoedd. Mae'n adrodd yr hanesion sy'n gysy...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Homes Catrin Stevens

ISBN: 9781845212865 Pris: £4.99
Cyfrol yn llawn gwybodaeth ddifyr am gartrefi Cymru ar hyd y canrifoedd. Mae'n adrodd yr hanesion sy'n gysylltiedig 'r ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Campau a Chwaraeon Catrin Stevens

ISBN: 9781845212834 Pris: £4.99
Dyma gyfrol yn llawn gwybodaeth ddifyr am gampau a chwaraeon yng Nghymru ar hyd y canrifoedd. Mae cymryd rhan mewn chwar...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Terfysg a Phrotest Catrin Stevens

ISBN: 9781845212827 Pris: £4.99
Dyma gyfrol yn llawn gwybodaeth ddifyr am derfysg a phrotest yng Nghymru ar hyd y canrifoedd. Mae hanes Cymru yn llawn s...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cymru a'r Byd: Cyfri'r Gost: Cymru a'r Byd yn yr 1930au Robin Evans

ISBN: 9781845211585 Pris: £6.00
Cyfrol ffynhonnell-seiliedig, rhifedd-ganolog yn edrych ar hanes Cymru a gwledydd eraill yn ystod degawd caled y 1930au....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Wales and the World: Counting the Cost: Wales and the World in the 1930s Robin Evans

ISBN: 9781845212773 Pris: £6.00
Cyfrol ffynhonnell-seiliedig, rhifedd-ganolog yn edrych ar hanes Cymru a gwledydd eraill yn ystod degawd caled y 1930au....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cymru a Chymreictod Meinir Ebbsworth

ISBN: 9781845212636 Pris: £4.99
Llyfr sy'n cynnwys sbardunau ffeithiol a ffuglen ar y thema 'Cymru a Chymreictod', ynghyd gweithgareddau ac ymarferion...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Targedu'r 3 - Ysgrifennu Meinir Ebbsworth

ISBN: 9781845212766 Pris: £25.00
Ffeil o weithgareddau fydd yn gwella ac yn atgyfnerthu sgiliau sylfaenol llythrennedd disgyblion yng Nghyfnod Allweddol ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Targedu'r 3 - Darllen Meinir Ebbsworth

ISBN: 9781845212759 Pris: £25.00
Ffeil o weithgareddau fydd yn gwella ac yn atgyfnerthu sgiliau sylfaenol llythrennedd disgyblion yng Nghyfnod Allweddol ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Golwg ar y stori fer Glenys Hughes

ISBN: 9781845212612 Pris: £4.00
Llyfr poced i ddisgyblion sy'n dilyn cwrs Cymraeg Ail Iaith Safon Uwch, i'w sbarduno i ddadansoddi a gwerthfawrogi'r sto...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Rhifedd CA3 - Cyfrifiadau Blwyddyn 7 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845212148 Pris: £18.99
Gweithgareddau y gellir eu llungopo ar gyfer disgyblion blwyddyn 7. Mae'r llyfr yn canolbwyntio ar linyn 'Cyfrifiadau' ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Rhifedd CA3 - Mesurau, Siâp a Gofod Blwyddyn 7 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845212162 Pris: £18.99
Gweithgareddau y gellir eu llungopo ar gyfer disgyblion blwyddyn 7. Mae'r llyfr yn canolbwyntio ar linyn 'Sip, Gofod a...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Rhifedd CA3 - Algebra Blwyddyn 7 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845212155 Pris: £18.99
Gweithgareddau y gellir eu llungopo ar gyfer disgyblion blwyddyn 7. Mae'r llyfr yn canolbwyntio ar linyn 'Algebra' Ffra...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Rhifedd CA3 - Trin Data Blwyddyn 7 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845212179 Pris: £18.99
Gweithgareddau y gellir eu llungopo ar gyfer disgyblion blwyddyn 7. Mae'r llyfr yn canolbwyntio ar linyn 'Trin Data' Ff...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Datblygu Rhifedd CA3 - Rhifau a'r System Rif Blwyddyn 7 Hilary Koll, Steve Mills

ISBN: 9781845212131 Pris: £18.99
Gweithgareddau y gellir eu llungopo ar gyfer disgyblion blwyddyn 7. Mae'r llyfr yn canolbwyntio ar linyn 'Rhifau a'r Sy...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Golwg ar ddrama Glenys Hughes

ISBN: 9781845212605 Pris: £4.00
Llyfr poced hwylus i helpu myfyrwyr Cymraeg ail iaith Safon Uwch i ddeall a gwerthfawrogi'r ddrama Siwan a dramu eraill...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Y Gêm a Cangarwod Zohrah Evans

ISBN: 9781845212513 Pris: £2.50
Dwy ddrama fer i ddysgwyr. Un o gyfres o 4 llyfr darllen difyr i gyd-fynd Taith Iaith Eto 4 a Taith Iaith Eto 5 ar g...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Beth? Dim Pants? Non ap Emlyn

ISBN: 9781845212537 Pris: £2.50
Llyfr ffeithiau diddorol i ddysgwyr. Un o gyfres o 4 llyfr darllen difyr i gyd-fynd Taith Iaith Eto 4 a Taith Iaith Et...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

I Mongolia Mewn Fan Hufen Iâ Rhiannon Packer

ISBN: 9781845212544 Pris: £2.50
Llyfr ffeithiau diddorol i ddysgwyr. Un o gyfres o 4 llyfr darllen difyr i gyd-fynd Taith Iaith Eto 4 a Taith Iaith Et...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Mr Petras Gareth F Williams

ISBN: 9781845212520 Pris: £2.50
Stori afaelgar gyfoes i ddysgwyr. Un o gyfres o 4 llyfr darllen difyr i gyd-fynd Taith Iaith Eto 4 a Taith Iaith Eto 5...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Looking at the Legends Olive Dyer, Sioned V Hughes

ISBN: 9781845211530 Pris: £25.00
Pecyn Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd (Daearyddiaeth) ar gyfer y Cyfnod Sylfaen yn seiliedig ar 4 lleoliad yng Nghymr...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Chwilota'r Chwedlau Olive Dyer, Sioned V Hughes

ISBN: 9781845211523 Pris: £25.00
Pecyn Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd (Daearyddiaeth) ar gyfer y Cyfnod Sylfaen yn seiliedig ar 4 lleoliad yng Nghymr...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sbectol y Gwirionedd James Lovegreen

ISBN: 9781845212469 Pris: £4.99
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau, sef cyfres o lyfrau gafaelgar ar gyfer arddegwyr. Addasiadau yw'r rhain o lyfrau poblogai...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Dewis Dewis Bali Rail

ISBN: 9781845212483 Pris: £4.99
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau, sef cyfres o lyfrau gafaelgar ar gyfer arddegwyr. Addasiadau yw'r rhain o lyfrau poblogai...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Yr Haf 'r Galon Oer Alan Gibbons

ISBN: 9781845212452 Pris: £4.99
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau, sef cyfres o lyfrau gafaelgar ar gyfer arddegwyr. Addasiadau yw'r rhain o lyfrau poblogai...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Twocio Eric Brown

ISBN: 9781845212476 Pris: £4.99
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau, sef cyfres o lyfrau gafaelgar ar gyfer arddegwyr. Addasiadau yw'r rhain o lyfrau poblogai...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Rhif Anghywir Chloe Rayban

ISBN: 9781845212490 Pris: £4.99
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau, sef cyfres o lyfrau gafaelgar ar gyfer arddegwyr. Addasiadau yw'r rhain o lyfrau poblogai...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Deri (ddim) yn dair ar ddeg Pete Johnson

ISBN: 9781845212438 Pris: £4.99
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau, sef cyfres o lyfrau gafaelgar ar gyfer arddegwyr. Addasiadau yw'r rhain o lyfrau poblogai...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Awen a Pinci Viv French

ISBN: 9781845212506 Pris: £4.99
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau, sef cyfres o lyfrau gafaelgar ar gyfer arddegwyr. Addasiadau yw'r rhain o lyfrau poblogai...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Teulu Twyll Kevin Brooks

ISBN: 9781845212445 Pris: £4.99
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau, sef cyfres o lyfrau gafaelgar ar gyfer arddegwyr. Addasiadau yw'r rhain o lyfrau poblogai...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Pants Henri Helynt Francesca Simon

ISBN: 9781845212360 Pris: £4.99
Gwalch drwg yw Henri, ond mae e'n hwyl! Addasiad Cymraeg o lyfrau 'Horrid Henry'. Llyfrau darllen hwyliog ar gyfer CA2 -...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Bom Drewllyd Henri Helynt Francesca Simon

ISBN: 9781845212353 Pris: £4.99
Gwalch drwg yw Henri, ond mae e'n hwyl! Addasiad Cymraeg o lyfrau 'Horrid Henry'. Llyfrau darllen hwyliog ar gyfer CA2 -...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Mathemateg Graidd 4 Arall | Other

ISBN: 9781845211073 Pris: £12.25
Addasiad o'r pedwerydd llyfr yng nghyfres fathemateg Heinemann ar gyfer disgyblion safon Uwch Gyfrannol ac Uwch. Ceir rh...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cartrefi Catrin Stevens

ISBN: 9781845212414 Pris: £4.99
Cyfrol yn llawn gwybodaeth ddifyr am gartrefi Cymru ar hyd y canrifoedd. Mae tai a chartrefi yn gallu dweud llawer wrthy...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Môr a Morwyr Catrin Stevens

ISBN: 9781845212407 Pris: £4.99
Cyfrol yn llawn gwybodaeth ddifyr am y mr, ac am forwyr, smyglwyr a mr-ladron Cymru ar hyd y canrifoedd. Mae'r mr wed...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Trosedd a Chosb Catrin Stevens

ISBN: 9781845212391 Pris: £4.99
Cyfrol yn llawn gwybodaeth ddifyr am drosedd a chosb yng Nghymru ar hyd y canrifoedd. Mae llawer o droseddau heddiw yn d...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Mathemateg Graidd 3 Arall | Other

ISBN: 9781845211066 Pris: £12.25
Addasiad o'r trydydd llyfr yng nghyfres fathemateg Heinemann ar gyfer disgyblion safon Uwch Gyfrannol ac Uwch. Ceir rhes...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Lonsdale - Hanfodion Cwrs TGAU Dylunio a Thechnoleg: Defnyddiau Gwrthiannol - Llyfr Gwaith y Disgybl Arall | Other

ISBN: 9781845211158 Pris: £4.49
Addasiad Cymraeg o un o gyfrolau'r gyfres Lonsdale Revision Guides. Llyfr yn llawn taflenni adolygu i gyd-fynd 'r Llyfr...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Lonsdale - Hanfodion Cwrs TGAU Dylunio a Thechnoleg: Defnyddiau Gwrthiannol - Y Llyfr Adolygu Arall | Other

ISBN: 9781845211141 Pris: £5.99
Addasiad Cymraeg o un o gyfrolau'r gyfres Lonsdale Revision Guides. Cyfrol ddarluniadol, lliw-llawn, i gynorthwyo disgyb...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Gwir pob Gair Rhiannon Packer

ISBN: 9781845211943 Pris: £2.50
Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd Taith Iaith 5 ar gyfer disgyblion CA4 sy'n astudio Cymraeg ail iaith....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Dial Llion Iwan

ISBN: 9781845211936 Pris: £2.50
Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd Taith Iaith 5 ar gyfer disgyblion CA4 sy'n astudio Cymraeg ail iaith....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Bethan am Byth Gareth F Williams

ISBN: 9781845211905 Pris: £2.50
Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd Taith Iaith 5 ar gyfer disgyblion CA4 sy'n astudio Cymraeg ail iaith....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Lladrad Llion Iwan

ISBN: 9781845211929 Pris: £2.50
Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd Taith Iaith 5 ar gyfer disgyblion CA4 sy'n astudio Cymraeg ail iaith....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

O'r Galon Robat Powell

ISBN: 9781845211974 Pris: £2.50
Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd Taith Iaith 5 ar gyfer disgyblion CA4 sy'n astudio Cymraeg ail iaith....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Y Sifft Nos Gareth F Williams

ISBN: 9781845211912 Pris: £2.50
Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd Taith Iaith 5 ar gyfer disgyblion CA4 sy'n astudio Cymraeg ail iaith....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

999 Rhiannon Packer

ISBN: 9781845211950 Pris: £2.50
Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd Taith Iaith 5 ar gyfer disgyblion CA4 sy'n astudio Cymraeg ail iaith....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

O'r Newydd Robat Powell

ISBN: 9781845211967 Pris: £2.50
Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd Taith Iaith 5 ar gyfer disgyblion CA4 sy'n astudio Cymraeg ail iaith....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Snap Sydyn Robert Swindells

ISBN: 9781845212100 Pris: £4.99
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau, sef 20 llyfr darllen slic a gafaelgar ar gyfer arddegwyr. Addasiadau yw'r rhain o lyfrau ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sy'n cael, sy'n cadw Ann Halam

ISBN: 9781845212094 Pris: £4.99
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau, sef 20 llyfr darllen slic a gafaelgar ar gyfer arddegwyr. Addasiadau yw'r rhain o lyfrau ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Tad Cariad Jonathan Meres

ISBN: 9781845212087 Pris: £4.99
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau, sef 20 llyfr darllen slic a gafaelgar ar gyfer arddegwyr. Addasiadau yw'r rhain o lyfrau ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Zep Catherine Forde

ISBN: 9781845212032 Pris: £4.99
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau, sef 20 llyfr darllen slic a gafaelgar ar gyfer arddegwyr. Addasiadau yw'r rhain o lyfrau ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Wales and the World: 1900-1910 Bethan James

ISBN: 9781845211578 Pris: £6.00
Cyfrol newydd yng Nghyfres Cymru a'r Byd, ar gyfer disgyblion CA3, gyda chyflwyniad disgybl-gyfeillgar, hygyrch a modern...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cymru a'r Byd: 1900-1910 Bethan James

ISBN: 9781845211561 Pris: £6.00
Cyfrol newydd yng Nghyfres Cymru a'r Byd, ar gyfer disgyblion CA3, gyda chyflwyniad disgybl-gyfeillgar, hygyrch a modern...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Ail Gyfle Alison Prince

ISBN: 9781845212070 Pris: £4.99
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau, sef 20 llyfr darllen slic a gafaelgar ar gyfer arddegwyr. Addasiadau yw'r rhain o lyfrau ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Carcharor yn Alcatraz Theresa Breslin

ISBN: 9781845212063 Pris: £4.99
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau, sef 20 llyfr darllen slic a gafaelgar ar gyfer arddegwyr. Addasiadau yw'r rhain o lyfrau ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Lleuad Siocled Mary Arrigan

ISBN: 9781845212049 Pris: £4.99
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau, sef 20 llyfr darllen slic a gafaelgar ar gyfer arddegwyr. Addasiadau yw'r rhain o lyfrau ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Dim ond Enwau Catherine Macphail

ISBN: 9781845212025 Pris: £4.99
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau, sef 20 llyfr darllen slic a gafaelgar ar gyfer arddegwyr. Addasiadau yw'r rhain o lyfrau ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Duwies y Brain Kate Cann

ISBN: 9781845212018 Pris: £4.99
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau, sef 20 llyfr darllen slic a gafaelgar ar gyfer arddegwyr. Addasiadau yw'r rhain o lyfrau ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Y Cysgod ar y Grisiau Ann Halam

ISBN: 9781845212001 Pris: £4.99
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau, sef 20 llyfr darllen slic a gafaelgar ar gyfer arddegwyr. Addasiadau yw'r rhain o lyfrau ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Newyn y Nos Alan Gibbons

ISBN: 9781845211998 Pris: £4.99
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau, sef 20 llyfr darllen slic a gafaelgar ar gyfer arddegwyr. Addasiadau yw'r rhain o lyfrau ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Ffrind mewn angen Rosie Rushton

ISBN: 9781845212056 Pris: £4.99
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau, sef 20 llyfr darllen slic a gafaelgar ar gyfer arddegwyr. Addasiadau yw'r rhain o lyfrau ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Esbonio Power Point Patricia Harrison, Papia Sarkar

ISBN: 9781845211196 Pris: £9.99
Mae'r llyfr hwn yn cyflwyno 53 swyddogaeth mwyaf perthnasol PowerPoint yn systematig ac yn darparu cyfarwyddiadau manwl,...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Lonsdale - Hanfodion Cwrs TGAU - Tecstilau - Llyfr Gwaith y Disgybl Arall | Other

ISBN: 9781845211134 Pris: £4.49
Addasiad Cymraeg o un o gyfrolau'r gyfres Lonsdale Revision Guides. Llyfr yn llawn taflenni adolygu i gyd-fynd 'r Llyfr...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Lonsdale - Hanfodion Cwrs TGAU - Dylunio a Thechnoleg: Technoleg Tecstilau - Y Llyfr Adolygu Arall | Other

ISBN: 9781845211127 Pris: £6.99
Addasiad Cymraeg o un o gyfrolau'r gyfres Lonsdale Revision Guides. Cyfrol ddarluniadol, lliw-llawn, i gynorthwyo disgyb...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Mathemateg Fodiwlaidd Mecaneg 2 David O'Meara

ISBN: 9781845211097 Pris: £13.99
Addasiad Cymraeg o lyfr Mathemateg Fodiwlaidd Hodder & Stoughton ar gyfer disgyblion sy'n astudio'r cwrs safon Uwch/A2. ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Golwg ar farddoniaeth Non ap Emlyn

ISBN: 9781845211646 Pris: £4.00
Llyfr poced ar werthfawrogi barddoniaeth i ddisgyblion sy'n dilyn cwrs Cymraeg Ail Iaith Safon Uwch. Mae'n cynnwys help ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Golwg ar iaith Non ap Emlyn

ISBN: 9781845211639 Pris: £6.00
Llyfr sy'n canolbwyntio ar wella gramadeg Cymraeg. Mae'n cynnwys ymarferion ac atebion, help ymarferol a syniadau am ble...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Y Gelli Geirios Anton Tshechof

ISBN: 9781845211448 Pris: £3.50
Addasiad Cymraeg W. Gareth Jones o ddrama enwog Anton Tshechof, yn cynnwys rhagymadrodd a nodiadau. Argraffiad newydd....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Edrych yn Dda Elin Meek

ISBN: 9781845211820 Pris: £2.50
Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd Taith Iaith 4 ar gyfer disgyblion CA4 sy'n astudio Cymraeg ail iaith....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Swyn y Sêr Leisa Jarman

ISBN: 9781845211752 Pris: £2.50
Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd Taith Iaith 4 ar gyfer disgyblion CA4 sy'n astudio Cymraeg ail iaith....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Coch fel y rhosyn, Coch fel y gwaed Helen Emanuel Davies

ISBN: 9781845211769 Pris: £2.50
Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd Taith Iaith 4 ar gyfer disgyblion CA4 sy'n astudio Cymraeg ail iaith....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cip ar Fywyd ... Fflur Pughe

ISBN: 9781845211776 Pris: £2.50
Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd Taith Iaith 4 ar gyfer disgyblion CA4 sy'n astudio Cymraeg ail iaith....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Blwyddyn Newydd Dda Rhiannon Packer

ISBN: 9781845211783 Pris: £2.50
Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd Taith Iaith 4 ar gyfer disgyblion CA4 sy'n astudio Cymraeg ail iaith....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Hwnt ac Yma Rhiannon Packer

ISBN: 9781845211813 Pris: £2.50
Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd Taith Iaith 4 ar gyfer disgyblion CA4 sy'n astudio Cymraeg ail iaith....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Y Ffair a Sbwriel Zohrah Evans

ISBN: 9781845211806 Pris: £2.50
Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd Taith Iaith 4 ar gyfer disgyblion CA4 sy'n astudio Cymraeg ail iaith....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sgam Sandra Morris Jones

ISBN: 9781845211790 Pris: £2.50
Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd Taith Iaith 4 ar gyfer disgyblion CA4 sy'n astudio Cymraeg ail iaith....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Henri Helynt yn Dial Francesca Simon

ISBN: 9781845211622 Pris: £4.99
Gwalch drwg yw Henri, ond mae e'n hwyl! Addasiad Cymraeg o lyfrau 'Horrid Henry'. Llyfrau darllen hwyliog ar gyfer CA2 -...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Henri Helynt a'r Wrach Warchod Francesca Simon

ISBN: 9781845212346 Pris: £4.99
Gwalch drwg yw Henri, ond mae e'n hwyl! Addasiad Cymraeg o lyfrau 'Horrid Henry'. Llyfrau darllen hwyliog ar gyfer CA2 -...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Henri Helynt a'r Arian Mawr Francesca Simon

ISBN: 9781845211592 Pris: £4.99
Gwalch drwg yw Henri, ond mae e'n hwyl! Addasiad Cymraeg o lyfrau 'Horrid Henry'. Llyfrau darllen hwyliog ar gyfer CA2 -...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Henri Helynt a'r Peiriant Amser Ha-Hardderchog Francesca Simon

ISBN: 9781845212377 Pris: £4.99
Gwalch drwg yw Henri, ond mae e'n hwyl! Addasiad Cymraeg o lyfrau 'Horrid Henry'. Llyfrau darllen hwyliog ar gyfer CA2 -...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Henri Helynt a Melltith y Mymi Francesca Simon

ISBN: 9781845211615 Pris: £4.99
Gwalch drwg yw Henri, ond mae e'n hwyl! Addasiad Cymraeg o lyfrau 'Horrid Henry'. Llyfrau darllen hwyliog ar gyfer CA2 -...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Henri Helynt a'r Ysbryd Francesca Simon

ISBN: 9781845211608 Pris: £4.99
Gwalch drwg yw Henri, ond mae e'n hwyl! Addasiad Cymraeg o lyfrau 'Horrid Henry'. Llyfrau darllen hwyliog ar gyfer CA2 -...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Mathemateg Graidd 2 Arall | Other

ISBN: 9781845211059 Pris: £12.25
Addasiad o'r ail lyfr yng nghyfres fathemateg Heinemann ar gyfer disgyblion safon Uwch Gyfrannol ac Uwch. Ceir rhestr o'...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Y Geiriadur Sbaeneg Stephen Phillips

ISBN: 9781845211455 Pris: £5.99
Geiriadur Sbaeneg-Cymraeg / Cymraeg-Sbaeneg ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd yn bennaf, ond yn addas ar gyfer dysgw...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Mewnfudwyr yng Nghymru yn ystod yr 20fed ganrif Robin Evans

ISBN: 9781845211493 Pris: £5.00
Cyfrol o wybodaeth ar hynt mewnfudwyr yng Nghymru yn yr 20fed ganrif. Llyfr testun ydyw, yn ei hanfod, ond ceir hefyd ni...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Immigrants in Wales during the 20th century Robin Evans

ISBN: 9781845211509 Pris: £5.00
Cyfrol o wybodaeth ar hynt mewnfudwyr yng Nghymru yn yr 20fed ganrif. Llyfr testun ydyw, yn ei hanfod, ond ceir hefyd ni...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sam a Sara yn yr haf Sian Lewis

ISBN: 1845211308 Pris: £8.00
Un o lyfrau'r gyfres 'Hwyl Drwy'r Flwyddyn', sef cyfres o lyfrau darllen lliwgar ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1 ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cyfres Hwyl Drwy'r Flwyddyn - Llawlyfr Athrawon Llinos Jones

ISBN: 1845211391 Pris: £4.00
Llawlyfr Athrawon dwyieithog i gyd-fynd llyfrau darllen difyr y gyfres 'Hwyl Drwy'r Flwyddyn'. Ar gyfer disgyblion Cyf...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cyfres Hwyl Drwy'r Flwyddyn - Cryno-ddisg Arall | Other

ISBN: 1845211383 Pris: £8.00
CD Sain i gyd-fynd llyfrau darllen difyr y gyfres 'Hwyl Drwy'r Flwyddyn'. Ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1, Ail ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Esbonio Excel Patricia Harrison, Papia Sarkar

ISBN: 1845211189 Pris: £9.99
Mae'r llyfr hwn yn cyflwyno 50 swyddogaeth mwyaf perthnasol Excel yn systematig ac yn darparu cyfarwyddiadau manwl, cam ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Lonsdale - Hanfodion cwrs TGAU - Dylunio a Thechnoleg: Technoleg Bwyd - Llyfr Gwaith y Disgybl Arall | Other

ISBN: 1845211103 Pris: £4.49
Mae'r llyfr hwn yn addas ar gyfer pob prif faes llafur. Mae'n ymdrin phob agwedd o Dechnoleg Bwyd gan gynnwys dylunio,...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Lonsdale - Hanfodion cwrs TGAU - Dylunio a Thechnoleg: Cynhyrchion Graffig - Llyfr Gwaith y Disgybl Arall | Other

ISBN: 1845211111 Pris: £4.49
Mae'r llyfr hwn yn addas ar gyfer pob prif faes llafur. Mae'n ymdrin phob agwedd o Gynhyrchion Graffig gan gynnwys dyl...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Mathemateg Fodiwlaidd Mecaneg 1 David O'Meara

ISBN: 1845211081 Pris: £11.99
Addasiad Cymraeg o lyfr Mathemateg Fodiwlaidd Hodder & Stoughton ar gyfer disgyblion safon Uwch Gyfrannol ac Uwch. Mae'r...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Ffiseg Safon Uwch David Brodie

ISBN: 1845211162 Pris: £15.99
Dyma'r ail o ddwy gyfrol lliw-llawn a ysgrifenwyd yn benodol ar gyfer manylebau Ffiseg newydd. Mae'r llyfr hwn yn adeil...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Henri Helynt Francesca Simon

ISBN: 1845211227 Pris: £4.99
Gwalch drwg yw Henri, ond mae e'n hwyl! Addasiad Cymraeg o lyfrau 'Horrid Henry'. Llyfrau darllen hwyliog ar gyfer CA2 -...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Henri Helynt a'r Clwb Dirgel Francesca Simon

ISBN: 1845211235 Pris: £4.99
Gwalch drwg yw Henri, ond mae e'n hwyl! Addasiad Cymraeg o lyfrau 'Horrid Henry'. Llyfrau darllen hwyliog ar gyfer CA2 -...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Henri Helynt yn Twyllo'r Tylwyth Teg Francesca Simon

ISBN: 1845211243 Pris: £4.99
Gwalch drwg yw Henri, ond mae e'n hwyl! Addasiad Cymraeg o lyfrau 'Horrid Henry'. Llyfrau darllen hwyliog ar gyfer CA2 -...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Henri Helynt a'r Llau Francesca Simon

ISBN: 1845211251 Pris: £4.99
Gwalch drwg yw Henri, ond mae e'n hwyl! Addasiad Cymraeg o lyfrau 'Horrid Henry'. Llyfrau darllen hwyliog ar gyfer CA2 -...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Mathemateg Graidd 1 Arall | Other

ISBN: 1845211049 Pris: £12.25
Addasiad o'r llyfr cyntaf yng nghyfres fathemateg Heinemann ar gyfer disgyblion safon Uwch Gyfrannol ac Uwch. Ceir rhest...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cemeg Safon Uwch Andrew Hunt

ISBN: 1856448827 Pris: £17.99
Gwerslyfr ar gyfer disgyblion sy'n astudio Cemeg Safon Uwch yn cynnwys testun a chwestiynau arholiad....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Ar Drywydd Gyrfa K Bristow, J Short, C Sutton

ISBN: 184521093X Pris: £25.00
Addasiad o ddetholiad o ddalennau o becynnau dysgu Career Tracks, i gefnogi addysg gyrfaoedd yng Nghyfnodau Allweddol 3 ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Blynyddoedd Gweriniaeth Weimar a'r Drydedd Reich David Evans, Jane Jenkins

ISBN: 1856448878 Pris: £16.99
Addasiad Cymraeg o werslyfr defnyddiol sy'n ymdrin hanes yr Almaen o ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf hyd at gwymp y Dryded...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Y twrch daear Sian Lewis

ISBN: 1845210581 Pris: £9.99
Llyfr mawr (maint SRA3). Un o lyfrau'r gyfres Ffrindiau Bach a Mawr, sef cyfres o lyfrau darllen ar gyfer disgyblion CA1...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cartref newydd Meinir Ebbsworth

ISBN: 1845210522 Pris: £9.99
Llyfr mawr (maint SRA3). Un o lyfrau'r gyfres Ffrindiau Bach a Mawr, sef cyfres o lyfrau darllen ar gyfer disgyblion CA1...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cartref y cawr Meinir Ebbsworth

ISBN: 1845210530 Pris: £9.99
Llyfr mawr (maint SRA3). Un o lyfrau'r gyfres Ffrindiau Bach a Mawr, sef cyfres o lyfrau darllen ar gyfer disgyblion CA1...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cai a'r octopws Gwawr Maelor

ISBN: 1845210549 Pris: £9.99
Llyfr mawr (maint SRA3). Un o lyfrau'r gyfres Ffrindiau Bach a Mawr, sef cyfres o lyfrau darllen ar gyfer disgyblion CA1...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Gwyliwr y glannau Gwawr Maelor

ISBN: 1845210557 Pris: £9.99
Llyfr mawr (maint SRA3). Un o lyfrau'r gyfres Ffrindiau Bach a Mawr, sef cyfres o lyfrau darllen ar gyfer disgyblion CA1...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cai Cranc Gwawr Maelor

ISBN: 1845210565 Pris: £9.99
Llyfr mawr (maint SRA3). Un o lyfrau'r gyfres Ffrindiau Bach a Mawr, sef cyfres o lyfrau darllen ar gyfer disgyblion CA1...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Twrch a'r cawr Sian Lewis

ISBN: 1845210573 Pris: £9.99
Llyfr mawr (maint SRA3). Un o lyfrau'r gyfres Ffrindiau Bach a Mawr, sef cyfres o lyfrau darllen ar gyfer disgyblion CA1...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sbectol Twrch Sian Lewis

ISBN: 1845210492 Pris: £2.25
Llyfr A5. Llyfr yn y gyfres Ffrindiau Bach a Mawr, sef cyfres o lyfrau darllen ar gyfer disgyblion CA1/2 Ail Iaith. Llyf...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sbectol Twrch Sian Lewis

ISBN: 184521059X Pris: £9.99
Llyfr mawr (maint SRA3). Un o lyfrau'r gyfres Ffrindiau Bach a Mawr, sef cyfres o lyfrau darllen ar gyfer disgyblion CA1...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cyfres Ffrindiau Bach a Mawr - Llawlyfr Athrawon Llinos Jones

ISBN: 1845210603 Pris: £1.50
Llyfr i gyd-fynd 'r 9 llyfr yn y gyfres Ffrindiau Bach a Mawr, sef cyfres o lyfrau darllen ar gyfer disgyblion CA1/2 Ai...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cai a'r octopws Gwawr Maelor

ISBN: 1845210441 Pris: £2.25
Llyfr A5. Llyfr yn y gyfres Ffrindiau Bach a Mawr, sef cyfres o lyfrau darllen ar gyfer disgyblion CA1/2 Ail Iaith. Llyf...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cai Cranc Gwawr Maelor

ISBN: 1845210468 Pris: £2.25
Llyfr A5. Llyfr yn y gyfres Ffrindiau Bach a Mawr, sef cyfres o lyfrau darllen ar gyfer disgyblion CA1/2 Ail Iaith. Llyf...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Twrch a'r cawr Sian Lewis

ISBN: 1845210476 Pris: £2.25
Llyfr A5. Llyfr yn y gyfres Ffrindiau Bach a Mawr, sef cyfres o lyfrau darllen ar gyfer disgyblion CA1/2 Ail Iaith. Llyf...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Gwyliwr y glannau Gwawr Maelor

ISBN: 184521045X Pris: £2.25
Llyfr A5. Llyfr yn y gyfres Ffrindiau Bach a Mawr, sef cyfres o lyfrau darllen ar gyfer disgyblion CA1/2 Ail Iaith. Llyf...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cartref y cawr Meinir Ebbsworth

ISBN: 1845210433 Pris: £2.25
Llyfr A5. Llyfr yn y gyfres Ffrindiau Bach a Mawr, sef cyfres o lyfrau darllen ar gyfer disgyblion CA1/2 Ail Iaith. Llyf...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cartref newydd Meinir Ebbsworth

ISBN: 1845210425 Pris: £2.25
Llyfr A5. Llyfr yn y gyfres Ffrindiau Bach a Mawr, sef cyfres o lyfrau darllen ar gyfer disgyblion CA1/2 Ail Iaith. Llyf...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Croeso i'r cartref Meinir Ebbsworth

ISBN: 1845210417 Pris: £2.25
Llyfr A5. Llyfr yn y gyfres Ffrindiau Bach a Mawr, sef cyfres o lyfrau darllen ar gyfer disgyblion CA1/2 Ail Iaith. Llyf...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Croeso i'r cartref Meinir Ebbsworth

ISBN: 1845210514 Pris: £9.99
Llyfr mawr (maint SRA3). Un o lyfrau'r gyfres Ffrindiau Bach a Mawr, sef cyfres o lyfrau darllen ar gyfer disgyblion CA1...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cyfres Ffrindiau Bach a Mawr - Cryno-ddisg Arall | Other

ISBN: 1845210506 Pris: £9.99
CD Sain o'r 9 llyfr yn y gyfres Ffrindiau Bach a Mawr, sef cyfres o lyfrau darllen ar gyfer disgyblion CA1/2 Ail Iaith....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Y twrch daear Sian Lewis

ISBN: 1845210484 Pris: £2.25
Llyfr A5. Llyfr yn y gyfres Ffrindiau Bach a Mawr, sef cyfres o lyfrau darllen ar gyfer disgyblion CA1/2 Ail Iaith. Lly...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Lonsdale - Llyfrau Adolygu i Ysgolion - Hanfodion cwrs TGAU - Dylunio a Thechnoleg - Technoleg Bwyd Arall | Other

ISBN: 1856448924 Pris: £6.99
Addasiad Cymraeg o The Essentials of GCSE Design and Technology: Food Technology, cyfrol ddarluniadol, lliw-llawn, i gyn...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sgil Meinir Ebbsworth

ISBN: 1845210204 Pris: £6.00
Llyfr o ddeg uned sy'n hyrwyddo ac atgyfnerthu sgiliau sylfaenol yn y Gymraeg, gan gynnwys themu apelgar ac amrywiol i ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cyfres Tonic Set 1 Arall | Other

ISBN: 1845210182 Pris: £7.50
Cyfres o lyfrau darllen difyr i gyd-fynd Taith Iaith. Y mae Set 1 yn cyd-fynd Taith Iaith 1. Yn cynnwys y pedair gyf...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Byd Dylunio a Thechnoleg Marie Langabeer

ISBN: 1845210131 Pris: £6.00
Llyfr i ddisgyblion ysgol gynradd sy'n astudio Dylunio a Thechnoleg drwy gyfrwng y Gymraeg. Cyflwynir nifer o dermau, ym...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sgil - Ffeil Athro Meinir Ebbsworth

ISBN: 1845210212 Pris: £20.00
Ffeil athro i gyd-fynd 'r llyfr o'r un enw. Mae'n cynnwys adnoddau parod y gellir eu defnyddio i gefnogi'r hyn a geir y...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cyfres Tonic Set 3 Arall | Other

ISBN: 1845210301 Pris: £7.50
Cyfres o lyfrau darllen difyr i gyd-fynd Taith Iaith. Y mae Set 3 yn cyd-fynd Taith Iaith 3. Yn cynnwys y pedair gyf...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cyfres Tonic Set 2 Arall | Other

ISBN: 1845210255 Pris: £7.50
Cyfres o lyfrau darllen difyr i gyd-fynd Taith Iaith. Y mae Set 2 yn cyd-fynd Taith Iaith 2. Yn cynnwys y pedair gyf...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cyflwyniad i Hanes yr Ewrop Fodern 1890 - 1990 Alan Farmer

ISBN: 1856448754 Pris: £13.99
Addasiad Cymraeg o werslyfr defnyddiol sy'n ymdrin phrif themu cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol hanes Ewrop rhw...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Lonsdale - Canllawiau Adolygu i Ysgolion - Hanfodion cwrs TGAU - Dylunio a Thechnoleg: Cynhyrchion Graffig Arall | Other

ISBN: 1856448916 Pris: £6.99
Addasiad Cymraeg o The Essentials of GCSE Design and Technology: Graphic Products, cyfrol ddarluniadol, lliw-llawn, i gy...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cyflwyniad i Ffiseg Uwch David Brodie

ISBN: 185644886X Pris: £22.99
Addasiad o Introduction to Advanced Physics, yn cwmpasu meysydd llafur blwyddyn gyntaf y cwrs Ffiseg Safon Uwch, gan gyn...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cemeg Uwch Gyfrannol Andrew Hunt

ISBN: 1856448819 Pris: £17.99
Addasiad Cymraeg o AS Chemistry, yn cwmpasu prif fanylebau y cwrs Cemeg UG, gan gynnwys astudiaethau achos, cwestiynau a...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Hanfodion Daearyddiaeth U G Simon Ross, J Morgan, R Heelas

ISBN: 1856448975 Pris: £25.25
Cyfrol wedi'i chynllunio'n arbennig at ddiben y cwrs uwch gyfrannol, sy'n cynorthwyo myfyrwyr i gynyddu hunan-ddibyniaet...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Bioleg Uwch Michael Kent

ISBN: 9781845213220 Pris: £30.00
Cyfrol gynhwysfawr a fydd yn dal i gynnig gwybodaeth berthnasol hyd yn oed pan fydd y manylebau'n newid. Y mae'n rhannu'...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Dechrau Cyfieithu Heini Gruffudd

ISBN: 1856448991 Pris: £5.00
Llyfr wedi ei fwriadu yn bennaf ar gyfer disgyblion Lefel 'A' neu fyfyrwyr cyfieithu. Mae'n cynnwys 500 o frawddegau yma...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Gofal a Datblygiad Plant Pamela Minett

ISBN: 1856448932 Pris: £15.99
Addasiad Cymraeg o werslyfr darluniadol gwerthfawr wedi ei baratoi ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio cyrsiau dysgu a gofal ...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Tipyn o gês 5 - Tân yn y jyngl Gwawr Maelor

ISBN: 1856448436 Pris: £9.99
Cs yn cynnwys llyfr stori gyffrous a lliwgar, ynghyd theganau, pypedau, gm fwrdd, llyfr gwybodaeth, CD a llawlyfr at...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Tân yn y jyngl Gwawr Maelor

ISBN: 1856448428 Pris: £3.99
Llyfr stori lliwgar, maint A4 am drafferthion Dafydd y ddraig ac ymdrechion anifeiliaid y jyngl i'w helpu; ar gael hefyd...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Anrheg Twm a Tam Sian Lewis

ISBN: 1856448444 Pris: £2.25
Llyfr stori lliwgar, maint A5 am efeilliaid llawn dychymyg; ar gael hefyd fel rhan o becyn....

Manylion llawn

Nid yw'r eitem hon ar gael ar hyn o bryd.

Ble mae'r anrheg? Sian Lewis

ISBN: 1856448452 Pris: £2.25
Llyfr gwybodaeth difyr yn cyflwyno lliwiau a siapiau i blant ifanc, gyda chymorth yr efeilliaid Twm a Tam o'r stori 'Anr...

Manylion llawn

Nid yw'r eitem hon ar gael ar hyn o bryd.

Tipyn o gês 6 - Anrheg Twm a Tam Sian Lewis

ISBN: 1856448460 Pris: £9.99
Cs yn cynnwys llyfr stori gyffrous a lliwgar, ynghyd theganau, pypedau, gm fwrdd, llyfr gwybodaeth, CD a llawlyfr at...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Neli Neidr Gwawr Maelor

ISBN: 1856448398 Pris: £3.99
Llyfr stori lliwgar maint A4 am Neli Neidr a'i ffrindiau; ar gael hefyd fel rhan o becyn....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Nos Helen Elis Jones, Gwawr Maelor

ISBN: 1856448304 Pris: £2.25
Llyfr lliwgar wedi'i seilio ar y llyfr stori 'Amser Codi Huwcyn Lleuad!' yn trafod y thema 'nos'; i ddisgyblion Cyfnod A...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Amser codi Huwcyn Lleuad! Gwawr Maelor

ISBN: 1856448290 Pris: £2.25
Llyfr stori lliwgar am gwdihŵ clyfar, Huwcyn Lleuad a Sr bach y nos; ar gael hefyd fel rhan o becyn, [link:1856448...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Siopa gyda Bili Sian Lewis

ISBN: 1856448339 Pris: £2.25
Llyfr lliwgar yn trafod y thema 'siopa' gan ganolbwyntio ar liwiau a siapiau; ar gael hefyd fel rhan o becyn, [link:1856...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Sam y ci sosej Helen Emanuel Davies

ISBN: 1856448355 Pris: £2.25
Llyfr stori lliwgar am gi a chrwban; ar gael hefyd fel rhan o becyn, [link:1856448371]...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Ga i helpu? Sian Lewis

ISBN: 1856448320 Pris: £2.25
Llyfr stori lliwgar a doniol yn adrodd helyntion parot yn siopa; ar gael hefyd fel rhan o becyn, [link:1856448347]...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Crwbanod Helen Emanuel Davies

ISBN: 1856448363 Pris: £2.25
Llyfr lliwgar wedi'i seilio ar y stori 'Sam y Ci Sosej' yn trafod crwbanod; ar gael hefyd fel rhan o becyn....

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Hedda Gabler Henrick Ibsen

ISBN: 1856447758 Pris: £3.50
Cyfieithiad Cymraeg o ddrama adnabyddus Ibsen sy'n portreadu anallu gwraig briod anhapus i ddianc o'r bywyd y mae hi wed...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Y Bacchai Ewripides

ISBN: 1856447766 Pris: £3.50
Cyfaddasiad, wedi'i seilio ar gyfieithiad Ffrangeg Henri Grgoire a Jules Meunier, o'r ddrama wreiddiol gan Ewripides, w...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cab Chwant Tennessee Williams

ISBN: 1856447774 Pris: £4.95
Cyfieithiad o'r ddrama 'A Streetcar Named Desire' gan Tennessee Williams, sef stori am ddioddefaint merch wrth iddi geis...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Allwedd Mathemateg 7/2 David Baker

ISBN: 1856444287 Pris: £11.50
Cyfres o lyfrau sy'n addas ar gyfer y Cwricwlwm Cenedlaethol, CA3. Ar gyfer pob ystod gallu. Diddorol a deniadol i ddisg...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Allwedd Mathemateg 9 R Harvey, G Hewlett, E Judd

ISBN: 1856446697 Pris: £11.50
Cyfres o lyfrau sy'n addas ar gyfer y Cwricwlwm Cenedlaethol, CA3. Ar gyfer pob ystod gallu. Diddorol a deniadol i ddisg...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Y Chwiliadur Iaith Non ap Emlyn

ISBN: 9781856446662 Pris: £5.99
Llyfr sy'n egluro pwyntiau gramadegol ac yn dangos enghreifftiau o batrymau yn gryno ac yn eglur. Mae'n addas ar gyfer u...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Allwedd Mathemateg 9/1 D Baker, P Hogan, B Job, R Verity

ISBN: 1856446700 Pris: £11.50
Cyfres o lyfrau sy'n addas ar gyfer y Cwricwlwm Cenedlaethol, CA3. Ar gyfer pob ystod gallu. Diddorol a deniadol i ddisg...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Allwedd Mathemateg 9/3 D Baker, P Hogan, B Job, R Verity

ISBN: 1856446883 Pris: £11.50
Cyfres o lyfrau sy'n addas ar gyfer y Cwricwlwm Cenedlaethol, CA3. Ar gyfer pob ystod gallu. Diddorol a deniadol i ddisg...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Allwedd Mathemateg 9/2 D Baker, P Hogan, B Job, R Verity

ISBN: 1856446875 Pris: £11.50
Cyfres o lyfrau sy'n addas ar gyfer y Cwricwlwm Cenedlaethol, CA3. Ar gyfer pob ystod gallu. Diddorol a deniadol i ddisg...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cymru mewn Oes o Newidiadau 1815-1918 Roger Turvey

ISBN: 1856446808 Pris: £11.99
Cyflwynir prif themu hanes y bedwaredd ganrif ar bymtheg a blynyddoedd cynnar yr ugeinfed ganrif. Yn ymdrin 'r datblyg...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Wales in an Age of Change 1815-1918 Roger Turvey

ISBN: 1856447693 Pris: £11.99
Cyfrol addysgol werthfawr yn cyflwyno gwybodaeth am y newidiadau cymdeithasol ac economaidd, gwleidyddol ac addysgol, di...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Allwedd Mathemateg 8 Roma Harvey

ISBN: 1856446689 Pris: £11.50
Cyfres o lyfrau sy'n addas ar gyfer y Cwricwlwm Cenedlaethol, CA3. Ar gyfer pob ystod gallu. Diddorol a deniadol i ddisg...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Gwerthfawrogi'r Chwedlau Rhiannon Ifans

ISBN: 1856443892 Pris: £8.95
Detholiad o destunau 5 o chwedlau Cymraeg Canol yn eu ffurfiau gwreiddiol, ynghyd sylwadau ar gefndir, themu ac arddu...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Allwedd Mathemateg 8/1 David Baker

ISBN: 1856445720 Pris: £11.50
Cyfres o lyfrau sy'n addas ar gyfer y Cwricwlwm Cenedlaethol, CA3. Ar gyfer pob ystod gallu. Diddorol a deniadol i ddisg...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Allwedd Mathemateg 8/3 David Baker

ISBN: 1856445763 Pris: £11.50
Cyfres o lyfrau sy'n addas ar gyfer y Cwricwlwm Cenedlaethol, CA3. Ar gyfer pob ystod gallu. Diddorol a deniadol i ddisg...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Allwedd Mathemateg 8/2 David Baker

ISBN: 1856445755 Pris: £12.99
Cyfres o lyfrau sy'n addas ar gyfer y Cwricwlwm Cenedlaethol, CA3. Ar gyfer pob ystod gallu. Diddorol a deniadol i ddisg...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Dylunio a Thechnoleg Cwrs Sylfaen Bwyd Arall | Other

ISBN: 1856446034 Pris: £9.50
Yn cynnwys y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i ddylunio a pharatoi cynnyrch bwyd ar gyfer myfyrwyr CA3. Y wybodaeth...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

From The Four Corners of Europe Wolfgang Greller

ISBN: 1856445178 Pris: £4.95
Casgliad o saith stori werin amrywiol yn adlewyrchu'r cyfoeth diwylliannol a berthyn i saith o genhedloedd bychain Ewrop...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Allwedd Mathemateg 7/1 David Baket

ISBN: 1856444279 Pris: £12.99
Cyfres o lyfrau sy'n addas ar gyfer y Cwricwlwm Cenedlaethol, CA3. Ar gyfer pob ystod gallu. Diddorol a deniadol i ddisg...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Allwedd Mathemateg 7 Val Crank

ISBN: 1856444252 Pris: £11.50
Cyfres o lyfrau sy'n addas ar gyfer y Cwricwlwm Cenedlaethol, CA3. Ar gyfer pob ystod gallu. Diddorol a deniadol i ddisg...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Geiriadur Ffrangeg-Cymraeg/Cymraeg-Ffrangeg Arall | Other

ISBN: 185644418X Pris: £19.95
Geiriadur cynhwysfawr, y cyntaf o'i fath, ar gyfer myfyrwyr TGAU a Safon Uwch a phawb sydd diddordeb yn y Ffrangeg. Mw...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Geiriadur Almaeneg-Cymraeg/Cymraeg-Almaeneg W Greller, M Wells, B Powell

ISBN: 1856444171 Pris: £14.95
Geiriadur cynhwysfawr, y cyntaf o'i fath, ar gyfer myfyrwyr TGAU a Safon Uwch a phawb sydd diddordeb yn yr Almaeneg. M...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Agamemnon/Alcestis Aischulos, Ewripides

ISBN: 1856440621 Pris: £3.50
Cyfieithiadau i'r Gymraeg o ddwy ddrama Roegaidd glasurol o'r bumed ganrif cyn Crist, gyda rhagymadrodd yn egluro cefndi...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Cegin y Diafol Sion Eirian

ISBN: 1856446301 Pris: £5.95
Drama newydd ddwys ac anghyfforddus gan Sin Eirian yn trafod peryglon y chwyldro syfrdanol ym maes technoleg gwybodaeth...

Manylion llawn

Ychwanegu at archeb: Nifer

Chwilio Manwl

Chwilio am:

Y Diweddaraf
>
Holl Gyhoeddiadau
>
Allweddair
ISBN
Awdur
Teitl
Pwnc:
Cyfnod Allweddol