Siop CAA

Seland Newydd

Seland Newydd

Sioned V Hughes

Llyfr ffeithiol am ddaearyddiaeth Seland Newydd i gyflwyno Cymraeg fel ail iaith (Lefel 4) i ddisgyblion CA2. Er mai adnodd yn bennaf ar gyfer disgyblion sy'n dysgu Cymraeg fel ail iaith yw'r gyfres hon o 6 llyfr, gan fod y llyfrau yn rhoi sylw penodol i ddaearyddiaeth y chwe gwlad ac yn cynnwys lluniau, ffeithiau, graffiau ayb, gellid yn hawdd eu defnyddio fel llyfrau gwybodaeth/daearyddiaeth i ddisgyblion iaith gyntaf yn gyffredinol. Ceir cyfieithiad Saesneg o'r 6 llyfr, yn ogystal ? nodiadau athrawon a gweithgareddau dwyieithog i gyd-fynd ?'r llyfrau, ar wefan CAA (Projectau ar y we). Ar gyfer yr e-lyfr, ewch i: http://content.yudu.com/htmlReader/A2y5p8/9781845213992/index.html
ISBN: 9781845213992
Golygydd: Delyth Ifan
Cyfres: Gwledydd y Byd
Cymhwysedd: O cyfnod allweddol 2 i cyfnod allweddol 2
Pwnc: Cymraeg (Ail Iaith), Daeryddiaeth
Dyddiad Cyhoeddi: 21/10/2010
Pris: £3.50
Ychwanegu at archeb: Nifer

Chwilio Manwl

Chwilio am:

Y Diweddaraf
>
Holl Gyhoeddiadau
>
Allweddair
ISBN
Awdur
Teitl
Pwnc:
Cyfnod Allweddol