Siop CAA

Llyfrau Llafar a Phrint: Pecyn 1

Gwenfron Hughes

Llyfrau Llafar a Phrint: Pecyn 1
Chwech o straeon hwyliog ar gyfer plant 3-5 oed, sef 'Myfanwy yn crwydro', 'Y llewpart a'i smotiau', 'Cacen ben-blwydd Byrti Barus', 'Trysor Cledwyn', 'Deffro'r ddraig' a 'Wil a'i wallt'.
Chwe llyfr o gyfres 'Llyfrau Llafar a Phrint', sef straeon hwyliog sy'n anelu i ddatblygu a hyrwyddo sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu plant y Cyfnod Sylfaen.
Bydd pob un o'r llyfrau lliwgar yn y pecyn hwn ar gael i'w prynu yn unigol hefyd; fel llyfrau (maint A4) neu fel e-lyfrau gyda sain, a bydd y clipiau sain ar gael I'w lawrlwytho oddi ar y we. Ceir synopsis Saesneg o gynnwys pob stori ar gefn y llyfrau er budd rhieni di-Gymraeg.

ISBN: 9781845216276
Golygydd: Fflur Davies
Cyfres: Llyfrau Llafar a Phrint (3-5)
Darlunydd: Richard Huw Pritchard
Cymhwysedd: O cyfnod allweddol 1 i cyfnod allweddol 1
Pwnc: Cymraeg
Dyddiad Cyhoeddi: 31/03/2016
Pris: £20.00
Ychwanegu at archeb: Nifer

Chwillio am:

Y Diweddaraf
>
Holl Gyhoeddiadau
>
Allweddair
ISBN
Awdur
Teitl
Pwnc:
Cyfnod Allweddol