Siop CAA

Bendigeiduran Uab Llyr - Ail Gainc y Mabinogi

Ian Hughes

Bendigeiduran Uab Llyr - Ail Gainc y Mabinogi
Golygiad Cymraeg newydd o ail gainc y Mabinogi. Mae'r golygiad hwn yn cynnwys y testun o Lyfr Gwyn Rhydderch, gwahanol ddarlleniadau o Lyfr Coch Hergest ynghyd ?'r dernyn a gadwyd yn llawysgrif Peniarth 6. Ceir rhagymadrodd cynhwysfawr sydd yn gosod y gainc yn ei chyd-destun ac sydd yn olrhain gwreiddiau'r cymeriadau geir ynddi. Cynnwys y golygiad hefyd nodiadau manwl a geirfa lawn.
Bydd hwn yn adnodd gwerthfawr i fyfyrwyr sy'n astudio Cymraeg Safon Uwch a myfyrwyr sy'n dilyn modiwlau gradd ar y Pedair Cainc.

ISBN: 9781845216795
Golygydd: Ian Hughes
Cyfres: n/a
Darlunydd: Richard Huw Pritchard
Cymhwysedd: O cyfnod allweddol 5 i cyfnod allweddol 6
Pwnc: Cymraeg
Dyddiad Cyhoeddi: 01/11/2017
Pris: £10.00
Ychwanegu at archeb: Nifer

Chwillio am:

Y Diweddaraf
>
Holl Gyhoeddiadau
>
Allweddair
ISBN
Awdur
Teitl
Pwnc:
Cyfnod Allweddol