Siop CAA

Y Llythyr

Y Llythyr

Addasiad Dwynwen Teifi

Ym mhentref bach Tredafydd yng Ngymoedd De Cymru, mae Megan a Huw yn dod yn gariadon. Ond a fydd eu cariad yn ddigon cryf i oroesi'r amgylchiadau? Mae marwolaeth, eu teuluoedd a'r blynyddoedd ar wahân i gyd yn eu herbyn nhw.
Cyfres Amdani - cyfres newydd gyffrous o lyfrau darllen yn arbennig ar gyfer oedolion sy'n dysgu Cymraeg. Mae'r llyfrau wedi eu graddoli ar bedair lefel - Mynediad, Sylfaen, Canolradd ac Uwch. Bydd y gyfres hon yn llenwi'r bwlch trwy roi cyfle i ddysgwyr Cymraeg fwynhau darllen am amrywiaeth o bynciau a themâu cyfoes.
* Addasiad o stori afaelgar wedi'i haddasu'n benodol ar gyfer dysgwyr Cymraeg ar lefel Canolradd. Y stori wedi'i lleoli yn Ne Cymru a'r naws yn Gymreig iawn;
* Yr addasydd yn diwtor Dysgu Cymraeg profiadol dros ben;
* Geirfa newydd yn cael ei nodi ar waelod pob tudalen, a hefyd yng nghefn y cyhoeddiad.
https://parallel.cymru/amdani/

ISBN: 9781845216818
Golygydd: Delyth Ifan
Cyfres: Cyfres Amdani
Darlunydd: Richard Huw Pritchard
Cymhwysedd: O cyfnod allweddol 2 i cyfnod allweddol 3
Pwnc: Cymraeg
Dyddiad Cyhoeddi: 04/04/2018
Pris: £6.99
Ychwanegu at archeb: Nifer

Chwilio Manwl

Chwilio am:

Y Diweddaraf
>
Holl Gyhoeddiadau
>
Allweddair
ISBN
Awdur
Teitl
Pwnc:
Cyfnod Allweddol