Siop CAA

Cofio Anghofio

Cofio Anghofio

Addasiad Elin Meek

Stori am ymdrech dwy chwaer i ddod i delerau ag afiechyd eu mam, a'i effaith ar eu bywydau.
Cyfres Amdani - cyfres newydd gyffrous o lyfrau darllen yn arbennig ar gyfer oedolion sy'n dysgu Cymraeg. Mae'r llyfrau wedi eu graddoli ar bedair lefel - Mynediad, Sylfaen, Canolradd ac Uwch. Bydd y gyfres hon yn llenwi'r bwlch trwy roi cyfle i ddysgwyr Cymraeg fwynhau darllen am amrywiaeth o bynciau a themâu cyfoes.
* Addasiad o stori deimladwy ac amserol am dementia, wedi'I haddasu'n benodol ar gyfer dysgwyr Cymraeg ar lefel Uwch;
Yr addasydd Elin Meek yn un o addaswyr mwyaf llwyddiannus a blaenllaw Cymru, ac yn diwtor Dysgu Cymraeg profiadol dros ben;
Geirfa newydd yn cael ei nodi ar waelod pob tudalen, a hefyd yng nghefn y cyhoeddiad.
https://parallel.cymru/amdani/

ISBN: 9781845216825
Golygydd: Delyth Ifan
Cyfres: Cyfres Amdani
Darlunydd: Richard Huw Pritchard
Cymhwysedd: O cyfnod allweddol 2 i cyfnod allweddol 3
Pwnc: Cymraeg
Dyddiad Cyhoeddi: 04/04/2018
Pris: £8.99
Ychwanegu at archeb: Nifer

Chwilio Manwl

Chwilio am:

Y Diweddaraf
>
Holl Gyhoeddiadau
>
Allweddair
ISBN
Awdur
Teitl
Pwnc:
Cyfnod Allweddol