Siop CAA

Teulu Ty Bach

Teulu Ty Bach

Eurig Salisbury

Tŷ Bach oedd enw'r lle, ond nid tŷ bach mohono. Byddai pobl weithiau'n cerdded heibio, yn oedi wrth weld enw'r tŷ ac yn chwerthin yn uchel ? ha ha ha! ? cyn cerdded I ffwrdd yn ddiolchgar eu bod yn byw mewn tai LLAWER MWY. Ond roedd Tŷ Bach yn fach ac yn hardd ac yn dwt ac, yn fwy na dim, roedd yn glyd.
Hanes doniol a helbulus y tri sy?n byw yn Tŷ Bach ? Blodwen a'i gŵr, Cleif, a Sam y Ci.
* Nofel ddoniol gan un o awduron plant poblogaidd Cymru.
* Gellir ei darllen yn annibynnol er mwynhad, neu ei defnyddio yn yr ystafell ddosbarth gyda dysgwyr Cyfnod Allweddol 2;
* Un o blith cyfres o chwe nofel i ddarllenwyr CA2 ? tair ar haen sylfaenol/canolig a thair ar haen uwch i ddysgwyr MATh (mwy abl a thalentog). Mae'r nofel hon ar haen sylfaenol/canolig.
* Bydd pecyn gweithgareddau i gyd-fynd â'r nofelau ar Hwb ? pecyn a fydd yn fuddiol wrth baratoi at y profion cenedlaethol.

ISBN: 9781845217044
Golygydd: Fflur Aneira Davies
Cyfres: Cyfres Halibalw
Cymhwysedd: O cyfnod allweddol 2 i cyfnod allweddol 2
Pwnc: Cymraeg
Dyddiad Cyhoeddi: 17/10/2018
Pris: £4.99
Ychwanegu at archeb: Nifer

Chwilio Manwl

Chwilio am:

Y Diweddaraf
>
Holl Gyhoeddiadau
>
Allweddair
ISBN
Awdur
Teitl
Pwnc:
Cyfnod Allweddol