Siop CAA

Syniadau Slei

Syniadau Slei

Mari Lovgreen

Ar ddwy fferm ymhell o bob man, mae Wil a Dot yn byw. Cefnder a chyfnither yw Wil a Dot sydd wrth eu boddau'n chwarae triciau ar bobl - pobl o bob oed, triciau o bob math. Bob bore ar y bws i'r ysgol mae'r ddau'n gwneud nodiadau yn eu llyfr syniadau slei ac yn meddwl am y triciau mwyaf bendigedig a chreulon yn y byd.
Ydych chi eisiau clywed mwy am driciau lloerig Wil a Dot? Gafaelwch yn dynn a daliwch eich gwynt! Dydy'r triciau ddim yn addas i bobl heb asgwrn cefn go gadarn.
* Nofel ddoniol gan un o awduron plant poblogaidd Cymru.
* Gellir ei darllen yn annibynnol er mwynhad, neu ei defnyddio yn yr ystafell ddosbarth gyda dysgwyr Cyfnod Allweddol 2;
* Un o blith cyfres o chwe nofel i ddarllenwyr CA2 ? tair ar haen sylfaenol/canolig a thair ar haen uwch i ddysgwyr MATh (mwy abl a thalentog). Mae'r nofel hon ar haen sylfaenol/canolig.
* Bydd pecyn gweithgareddau i gyd-fynd â'r nofelau ar Hwb ? pecyn a fydd yn fuddiol wrth baratoi at y profion cenedlaethol.

ISBN: 9781845217051
Golygydd: Fflur Aneira Davies
Cyfres: Cyfres Halibalw
Cymhwysedd: O cyfnod allweddol 2 i cyfnod allweddol 2
Pwnc: Cymraeg
Dyddiad Cyhoeddi: 17/10/2018
Pris: £4.99
Ychwanegu at archeb: Nifer

Chwilio Manwl

Chwilio am:

Y Diweddaraf
>
Holl Gyhoeddiadau
>
Allweddair
ISBN
Awdur
Teitl
Pwnc:
Cyfnod Allweddol