CAA Cymru

Lansio Cyfres Halibalŵ – nofelau gwreiddiol llawn hiwmor i blant

O'r chwith i'r dde: Fflur Aneira Davies (golygydd y prosiect), Mari Lovgreen (awdur 'Syniadau Slei'), Gwenno Mair Davies (awdur 'Project Poli') ac Eurig Salisbury (awdur 'Teulu Tŷ Bach).

Lansiwyd Cyfres Halibalŵ yn Ysgol Gynradd Llanbrynmair, ddydd Mercher, 7 Tachwedd, yng nghwmni’r awduron Gwenno Mair Davies, Mari Lovgreen ac Eurig Salisbury.

Wynne Evans yn lansio’i fywgraffiad i ddysgwyr Cymraeg yn y Sioe Fawr yn Llanelwedd

Wynne Evans a Delyth Ifan.

Cafodd digwyddiad hwyliog ei gynnal yng nghwmni’r canwr enwog, Wynne Evans, yn y Sioe Fawr yn Llanelwedd. Bu Wynne yn sgwrsio ag Alun Williams, cyflwynydd Dal Ati: Bore Da (S4C) am ei lyfr newydd sbon yn y lansiad, sef Wynne Evans – O Gaerfyrddin i Go Compare.

CAA Cymru yn cyhoeddi llyfrau newydd i oedolion sy’n dysgu Cymraeg

O'r chwith i'r dde: Steven Forster (Cyfarwyddwr Cyllid), Susan Chambers (Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol), Delyth Ifan (Cyfarwyddwr Cynorthwyol CAA), Rob Dery (Tiwtor Dysgu Cymraeg) a'r Athro Elizabeth Treasure (Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth).

Mae copi cyntaf o gyfrol newydd i oedolion sydd yn dysgu Cymraeg wedi ei chyflywno i Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth. Cyflwynwyd Wynne Evans – o Gaerfyrddin i Go Compare i’r Athro Elizabeth Treasure yn ystod ei gwers Gymraeg wythnosol gan CAA Cymru, cyhoeddwr deunydd addysgiadol Prifysgol Aberystwyth.

Bargen Nadolig - Anrheg i blant 2-6 oed

Anrheg Twm a Tam - yn cynnwys 10 llyfr (2 stori); 2 degan meddal; CD; gêm fwrdd a llyfr gwybodaeth dwyieithog. Hyn ôll am £9.99.

Cynnig gwych ar gyfer y Nadolig gan CAA am £9.99 yn unig - anrheg Nadolig hyfryd i blant oed meithrin ac yn addas i ddysgwyr Cymraeg. Archebwch dra bod stoc ar gael!