Lansio 'Cyfres y Fflam' ym Mharc y Scarlets

23 Gorffennaf 2012


Ddydd Mercher, yr 11eg o Orffennaf, lansiwyd cyfres o lyfrau ar gyfer ysgolion uwchradd – Cyfres y Fflam– yn stadiwm Parc y Scarlets, Llanelli. Yn ystod y lansiad bu Catrin Stevens, Tudur Dylan Jones, awduron rhai o lyfrau'r gyfres, a Dafydd Jones, cyn-chwaraewr i Lanelli a Chymru, yn sgwrsio â disgyblion blwyddyn 7 Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa.


Dathlu gwaith cyhoeddwyr Cymru - gwobr i CAA

19 Mawrth 2012

Ymgasglodd cyhoeddwyr Cymru yn Aberystwyth ar nos Iau, y 15fed o Fawrth, ar gyfer achlysur arbennig i gyflwyno Gwobrau'r Diwydiant Cyhoeddi. Yn ystod y seremoni, cyflwynwyd gwobr y gwerthwr gorau yn yr adran llyfrau Cymraeg i blant i CAA. Y gyfrol a hawliodd y wobr hon i’r cwmni oedd Patagonia, gan Sioned V. Hughes.

Addasiadau Cymraeg o’r gyfres ‘The Mole Sisters’

15 Gorffennaf 2011

Bu Catrin Elan, myfyrwraig yn Adran y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth, ar brofiad gwaith gyda CAA a chafodd y cyfle i addasu deg o lyfrau bach The Mole Sisters i’r Gymraeg. Cawsant eu cyhoeddi wythnos cyn iddi raddio o’r Brifysgol.

Lansio 'Cyfansoddi Cerddoriaeth Gyfoes'

15 Mehefin 2011

Pwyll ap Siôn a Gareth Bonello yn lansio cyfrol newydd - Cyfansoddi Cerddoriaeth Gyfoes - yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Llyfrau CAA ym Mhatagonia!

23 Tachwedd 2010

Yn ddiweddar, cyhoeddodd CAA gyfres o lyfrau ffeithiol am ddaearyddiaeth chwe gwlad - un ohonynt ar Batagonia.

Lansio nofelau ditectif yn Eisteddfod yr Urdd 2010

08 Mehefin 2010

Ddydd Mercher, yr 2il o Fehefin, roedd CAA yn lansio pedair nofel dditectif newydd sbon ar gyfer darllenwyr yn eu harddegau cynnar.

Lansio Cyfres Halibalŵ – nofelau gwreiddiol llawn hiwmor i blant

08 Tachwedd 2018

Lansiwyd Cyfres Halibalŵ yn Ysgol Gynradd Llanbrynmair, ddydd Mercher, 7 Tachwedd, yng nghwmni’r awduron Gwenno Mair Davies, Mari Lovgreen ac Eurig Salisbury.

Wynne Evans yn lansio’i fywgraffiad i ddysgwyr Cymraeg yn y Sioe Fawr yn Llanelwedd

27 Gorffennaf 2018

Cafodd digwyddiad hwyliog ei gynnal yng nghwmni’r canwr enwog, Wynne Evans, yn y Sioe Fawr yn Llanelwedd. Bu Wynne yn sgwrsio ag Alun Williams, cyflwynydd Dal Ati: Bore Da (S4C) am ei lyfr newydd sbon yn y lansiad, sef Wynne Evans – O Gaerfyrddin i Go Compare.

CAA Cymru yn cyhoeddi llyfrau newydd i oedolion sy’n dysgu Cymraeg

31 Mai 2018

Mae copi cyntaf o gyfrol newydd i oedolion sydd yn dysgu Cymraeg wedi ei chyflywno i Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth. Cyflwynwyd Wynne Evans – o Gaerfyrddin i Go Compare i’r Athro Elizabeth Treasure yn ystod ei gwers Gymraeg wythnosol gan CAA Cymru, cyhoeddwr deunydd addysgiadol Prifysgol Aberystwyth.

Bargen Nadolig - Anrheg i blant 2-6 oed

05 Rhagfyr 2017

Cynnig gwych ar gyfer y Nadolig gan CAA am £9.99 yn unig - anrheg Nadolig hyfryd i blant oed meithrin ac yn addas i ddysgwyr Cymraeg. Archebwch dra bod stoc ar gael!

Ymunwch â CAA Cymru i ddathlu’r byd cyhoeddi Cymraeg yn y Fedwen Lyfrau eleni.

18 Mai 2017

Bydd CAA Cymru yn cymryd rhan yn y Fedwen Lyfrau unwaith eto eleni. Cynhelir y Fedwen yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, ar garreg drws CAA Cymru, ddydd Sadwrn yr 20fed o Fai.

Prynhawn Da o drafod llyfrau ac apiau CAA Cymru.

25 Ebrill 2017

Ar ddydd Mercher, bu ein cyfarwyddwr, Delyth Ifan, yn stiwdios Tinopolis yn Llanelli yn cael cyfweliad byw ar raglen Prynhawn Da S4C, fel rhan o’r Clwb Llyfrau.

Lansio 'Cyfres Sgragan'

03 Tachwedd 2016

Lansiwyd cyfres o lyfrau darllen newydd sbon i blant, Cyfres Sgragan, yn Siop Eifionydd ar yr 2il o Dachwedd.

Llenwi bwlch yn y farchnad lyfrau

20 Hydref 2016

Lansiwyd dwy gyfres o lyfrau newydd sbon ar gyfer plant sy’n dysgu darllen Cymraeg mewn digwyddiad yn Ysgol Teilo Sant, Llandeilo ar y 19eg o Hydref, sef Cyfres Moli a Meg a Chyfres Jac a Jes.

Lansio llyfrau newydd sbon i blant gyda Ben Dant

10 Mai 2016

Lansiwyd cyfres o lyfrau darllen newydd sbon i blant gan CAA yng Ngwyl Bedwen Lyfrau 2016, sef gwyl lenyddiaeth genedlaethol a drefnir yn flynyddol gan Gwlwm Cyhoeddwyr Cymru. Cynhaliwyd yr wyl eleni yn Galeri, Caernarfon.

Cyfarwyddwyr newydd wedi'u penodi

06 Ionawr 2016

Penodwyd cyfarwyddwyr newydd i CAA – Delyth Ifan yn Gyfarwyddwr a Fflur Davies yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol. Rhyngddynt, mae Delyth a Fflur wedi gweithio fel Golygyddion a Rheolwyr Project i CAA ers bron i 25 mlynedd. Mae'r ddwy'n edrych ymlaen at y bennod nesaf gyffrous hon yn hanes y cwmni.

CAA yn lansio dau ap newydd

09 Gorffennaf 2015

Aeth CAA i Ysgol Gymraeg Aberystwyth i lansio dau ap Cymraeg newydd sbon yn ddiweddar, sef Gwastraff a Sgìl-iau.

Cyhoeddi Geiriadur Ffrangeg-Cymraeg newydd

28 Awst 2014

Mae Cyhoeddwr Adnoddau Addysg wedi cyhoeddi geiriadur Ffrangeg-Cymraeg newydd. Bydd Le Nouveau Dico yn adnodd gwerthfawr i bawb sy’n dysgu Ffrangeg neu sydd am ymestyn eu gwybodaeth o Ffrangeg.

Brwydr Coed Mametz, 1916

12 Awst 2014

I nodi canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Mawr, mae CAA wedi ail gyhoeddi Brwydr Coed Mametz, 1916 gan Robert Phillips ar ffurf elyfr.

Nansi a Nel yn y Nant – Bedwen Lyfrau 2014

07 Mai 2014

Anturiaethau amgylcheddol oedd thema digwyddiad CAA yng ngŵyl Bedwen Lyfrau eleni, a gynhaliwyd ar ddydd Sadwrn y 3ydd o Fai.

Am Fargen!

Gostyngiad o 40% ar bob un o’n cyhoeddiadau fel rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr, 1pm Dydd Gwener, 7 Mawrth 2014.