Prynhawn Da o drafod llyfrau ac apiau CAA Cymru.

25 Ebrill 2017

Cyfarwyddwr CAA Cymru, Delyth Ifan ar raglen Prynhawn Da.
Cyfarwyddwr CAA Cymru, Delyth Ifan ar raglen Prynhawn Da.

Ar ddydd Mercher, bu ein cyfarwyddwr, Delyth Ifan, yn stiwdios Tinopolis yn Llanelli yn cael cyfweliad byw ar raglen Prynhawn Da S4C, fel rhan o’r Clwb Llyfrau.

 

Rhoes Delyth rywfaint o hanes CAA Cymru a bu’n trafod â’r cyflwynwyr y math o lyfrau rydym yn eu cyhoeddi. Cyfeiriodd at yr ystod eang o gyhoeddiadau a gynhrychir gan CAA, yn amrywio o adnoddau addysgol fel gwerslyfrau, geiriaduron a llyfrau adolygu, i ddeunyddiau digidol fel apiau ac e-lyfrau, i nofelau gwreiddiol ac addasiadau i blant a phobl ifanc.

 

Fe wnaeth y clwb llyfrau ganolbwyntio ar ein cyfres Nansi a Nel, sef llyfrau darllen ar gyfer plant 3-5 oed, yn dilyn y ddau dwrch bach annwyl ar eu hanturiaethau. Addasiad Gymraeg o’r gyfres poblogaidd, The Mole Sisters, gan Roslyn Schwartz yw’r llyfrau hyn.

 

Cafodd ein cyfres Jac a Jes sylw ar y clwb llyfrau hefyd. Ysgrifennwyd y llyfrau hyn gan yr awdures a’r athrawes Christa Richardson. Mae’r gyfres wedi’i hanelu at plant 7-9 oed, ac yn arbennig plant sy’n dod o gartrefi lle nad yw’r Gymraeg yn iaith gyntaf. Ceir wyth llyfr yn y gyfres, gyda phedwar ohonynt yn straeon antur a’r pedwar arall yn plethu stori o gwmpas ffeithiau diddorol. Maent yn cyflwyno gwybodaeth am bynciau fel y barcud coch yng Nghymru a’r cwrwgl ar Afon Tywi.

 

Holodd y cyflwynwyr am nofelau CAA Cymru ar gyfer pobl ifanc. Soniodd Delyth am y gyfres o nofelau ditectif, ac yn benodol am Gwaed y Gwanwyn gan Gareth F Williams. Mae’r stori yn llawn tensiwn a dirgelwch ac afaelgar tu hwnt. I gloi’r cyfweliad, bu Delyth a’r cyflwynwyr yn trafod y diwydiant cyhoeddi yng Nghymru yn gyffredinol.

 

Mae CAA Cymru yn cyhoeddi e-lyfrau ac apiau ar gyferplant o 5 i 11 oed. Cafodd ein Ap ‘Gwastraff’ sylw ar y clwb llyfrau hefyd. Mae’r Ap yn seiliedig ar thema’r amgylchedd a’r nod yw addysgu plant rhwng 5 a 7 oed am faterion amgylcheddol, ac ar yr un pryd gwella eu sgiliau llythrennedd a rhifedd trwy gyfrwng posau a gemau rhyngweithiol. Mae’r Ap ar gael i’w lawrlwytho am ddim trwy Google Play neu’r App Store.

 

Dilynwch y ddolen isod er mwyn gwylio’r cyfweliad yn llawn – yn dechrau o 11m26e i mewn i’r rhaglen.

 

Mae holl lyfrau CAA Cymru ar gael i’w harchebu trwy ein gwefan, neu ffoniwch 01970 622 128. Gallwch hefyd archebu trwy anfon ebost at: caa-archeb@aber.ac.ukNôl i'r brig