Bargen Nadolig - Anrheg i blant 2-6 oed

Anrheg Twm a Tam - yn cynnwys 10 llyfr (2 stori); 2 degan meddal; CD; gêm fwrdd a llyfr gwybodaeth dwyieithog. Hyn ôll am £9.99.

Anrheg Twm a Tam - yn cynnwys 10 llyfr (2 stori); 2 degan meddal; CD; gêm fwrdd a llyfr gwybodaeth dwyieithog. Hyn ôll am £9.99.

05 Rhagfyr 2017

Cynnig gwych ar gyfer y Nadolig gan CAA am £9.99 yn unig - anrheg Nadolig hyfryd i blant oed meithrin ac yn addas i ddysgwyr Cymraeg.

‘Tipyn o Gês – Anrheg Twm a Tam’ - Ces yn cynnwys llyfr stori gyffrous a lliwgar, ynghyd a theganau, pypedau, gem fwrdd, llyfr gwybodaeth, CD a llawlyfr athrawon dwyieithog ar gyfer disgyblion meithrin a phlant Cyfnod Allweddol 1.

Hyn oll am £9.99, gan gynnwys costau cludiant.

Archebwch dra bod stoc ar gael!