Wynne Evans yn lansio’i fywgraffiad i ddysgwyr Cymraeg yn y Sioe Fawr yn Llanelwedd

Wynne Evans a Delyth Ifan.

Wynne Evans a Delyth Ifan.

27 Gorffennaf 2018

Cafodd digwyddiad hwyliog ei gynnal yng nghwmni’r canwr enwog, Wynne Evans, yn y Sioe Fawr yn Llanelwedd. Bu Wynne yn sgwrsio ag Alun Williams, cyflwynydd Dal Ati: Bore Da (S4C) am ei lyfr newydd sbon yn y lansiad, sef Wynne Evans – O Gaerfyrddin i Go Compare.

Mae’r llyfr, sef bywgraffiad gonest a difyr y tenor a ddaeth yn adnabyddus drwy’r hysbysebion teledu enwog, yn un o lyfrau Cyfres Amdani. Ysgrifennwyd y llyfr gan Elin Meek, a’i gyhoeddi gan CAA Cymru, ar gyfer oedolion sy’n dysgu Cymraeg ar y cwrs lefel Mynediad neu uwch.

Cafodd y gynulleidfa gyfle i brynu copi o’r llyfr wedi’i arwyddo gan Wynne yn dilyn y digwyddiad – gan gynnwys Steve Hughson, Prif Weithredwr y Sioe. Dysgwr Cymraeg yw Steve hefyd. a phwysleisiodd wrth siarad ar y llwyfan pa mor bwysig yw hi i ‘fynd amdani’ trwy ymarfer a darllen cymaint â phosibl wrth ddysgu’r iaith.

Cyfres wedi ei datblygu’n benodol ar gyfer oedolion sy’n dysgu Cymraeg yw Cyfres Amdani, ac mae’r llyfrau wedi’u graddoli ar bedair lefel – Mynediad, Sylfaen, Canoradd ac Uwch. Ariennir y project gan Gyngor Llyfrau Cymru, ac fe’u cyhoeddir ar y cyd rhwng pedwar cyhoeddwr blaenllaw, gyda chefnogaeth y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Wrth gyhoeddi Wynne Evans – o Gaerfyrddin i Go Compare, meddai Delyth Ifan, Cyfarwyddwr CAA Cymru, "Rydym yn hynod falch o gyflwyno’r llyfrau newydd hyn i oedolion sy’n dysgu Cymraeg. Yn ogystal â bod yn addas ar gyfer dysgwyr, mae’r llyfrau yn addas ar gyfer pobl sydd yn rhugl ond yn llai hyderus wrth ddarllen. Bydden ni hefyd yn annog unrhyw un sydd am ailgydio yn yr iaith i’w darllen."

Meddai Phyl Brake, cydlynydd Dysgu Cymraeg i Brifysgol Aberystwyth, “Testun y llyfryn hwn yw hanes gonest, difyr a chryno’r canwr o dde Cymru. Fe’i hysgrifennwyd gan rywun a chanddi flynyddoedd lawer o brofiad ym maes Dysgu Cymraeg fel tiwtor, arholwr ac fel ysgrifennwr cyrsiau ei hunan. Mae’r eirfa a’r patrymau iaith a ddefnyddir yn berthnasol ac yn strwythuredig, ac mae rhestr fer o eirfa newydd ar waelod pob tudalen. Mae hanes Wynne Evans yn ddigon gafaelgar i gynnal diddordeb y darllenydd drwyddi draw, tra, ar yr un pryd, mae ailadrodd cyson yn sicrhau bod dysgwyr ar bob lefel yn ymgyfarwyddo’n isymwybodol â geirfa berthnasol a phatrymau iaith sylfaenol.”

Cynhelir digwyddiadau eraill i hyrwyddo Cyfres Amdani yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd ym mis Awst, a chyhoeddir gweddill llyfrau’r gyfres erbyn dechrau mis Hydref.