Lansio Cyfres Halibalŵ – nofelau gwreiddiol llawn hiwmor i blant

O'r chwith i'r dde: Fflur Aneira Davies (golygydd y prosiect), Mari Lovgreen (awdur 'Syniadau Slei'), Gwenno Mair Davies (awdur 'Project Poli') ac Eurig Salisbury (awdur 'Teulu Tŷ Bach).

O'r chwith i'r dde: Fflur Aneira Davies (golygydd y prosiect), Mari Lovgreen (awdur 'Syniadau Slei'), Gwenno Mair Davies (awdur 'Project Poli') ac Eurig Salisbury (awdur 'Teulu Tŷ Bach).

08 Tachwedd 2018

Lansiwyd Cyfres Halibalŵ yn Ysgol Gynradd Llanbrynmair, ddydd Mercher, 7 Tachwedd, yng nghwmni’r awduron Gwenno Mair Davies, Mari Lovgreen ac Eurig Salisbury.

Bu’r awduron yn siarad â llond neuadd o blant o ysgolion cynradd Glantwymyn, Carno a Llanbrynmair am eu llyfrau, ac yn cynnal gweithgareddau hwyliog yn seiliedig ar straeon y gyfres. Fe gymeron nhw hefyd ran yn ymgyrch ‘Pawen Lawen’ BBC Radio Cymru yn ystod y digwyddiad.

Mae’r gyfres, sef chwech o nofelau gwreiddiol, llawn hiwmor ar gyfer plant 7-11 oed, wedi’u hysgrifennu gan rai o awduron plant mwyaf poblogaidd Cymru – Syniadau slei (Mari Lovgreen), Y tocyn raffl (Anni Llŷn), Teulu Tŷ Bach (Eurig Salibury), Project Poli (Gwenno Mair Davies), Tŷ Tomi Treorci (Dafydd Llewelyn) a Iârgyfwng! (Gwennan Evans). Cyhoeddir y llyfrau gan CAA Cymru, ac fe’u hariennir gan Lywodraeth Cymru.

Yn ddifyr iawn, roedd y tri awdur a oedd yn y lansiad, a golygydd y gyfres, Fflur Aneira Davies, yn graddio o Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn yr un flwyddyn, yn ôl yn 2004.

Wrth lansio Cyfres Halibalŵ yn swyddogol, meddai Fflur Aneira Davies, "Rydym wrth ein boddau yn cael cyhoeddi’r llyfrau gwreiddiol hyn i blant Cymru. Maen nhw wedi’u hysgrifennu gan awduron ifanc a phoblogaidd sy’n gweithio’n gyson gyda phlant yr oedran hwn, felly maen nhw’n adnabod eu cynulleidfa yn dda. Bydd y nofelau bywiog, yr hiwmor, a’r lluniau lliw gan arlunwyr talentog, yn siŵr o apelio at ferched a bechgyn ledled Cymru. Mae’r gwerthiant wedi bod yn wych yn y pythefnos cyntaf ers eu cyhoeddi.”

Ceir syniadau am weithgareddau ysgafn i gyd-fynd â’r nofelau hyn ar wefan Hwb, sy’n addas i oedolion eu defnyddio gyda phlant wrth hybu iaith a llythrennedd mewn ysgolion ac yn y cartref.