Archif Newyddion

Dathlu gwaith cyhoeddwyr Cymru - gwobr i CAA

19 Mawrth 2012

Ymgasglodd cyhoeddwyr Cymru yn Aberystwyth ar nos Iau, y 15fed o Fawrth, ar gyfer achlysur arbennig i gyflwyno Gwobrau'r Diwydiant Cyhoeddi. Yn ystod y seremoni, cyflwynwyd gwobr y gwerthwr gorau yn yr adran llyfrau Cymraeg i blant i CAA. Y gyfrol a hawliodd y wobr hon i’r cwmni oedd Patagonia, gan Sioned V. Hughes.

Map enfawr o Brydain i blant

13 Awst 2010

Map mawr arloesol o Brydain - dim ond 2 ar ôl!

CAA yn symud

10 Awst 2010

Ddydd Gwener, y 9fed o Orffennaf, cynhaliwyd prynhawn agored gan CAA yn ein canolfan newydd yng Ngogerddan.

Diwrnod y Llyfr, 6 Mawrth 2014

11 Mawrth 2014

Fel rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr eleni, bu’r Cyfarwyddwr yn ddigon ffodus i gael ei gwahodd i feirniadu cystadleuaeth gwisg ffansi yn Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth.