Lansio nofel dditectif 'Y Jaguar Glas Tywyll' yng Ngwyl Bedwen Lyfrau 2009

13 Mai 2009

Ddydd Sadwrn, yr 2il o Fai, roedd CAA yn lansio nofel dditectif ar gyfer pobl ifanc 10-14 oed – 'Y Jaguar Glas Tywyll' – yng Ngwyl Bedwen Lyfrau 2009.

Cynhaliwyd y lansiad yng Nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth, ac Elgan Philip Davies, awdur y nofel, oedd y siaradwr gwadd. Bu ditectif preifat o ganolbarth Cymru yn adrodd hanesion difyr am ei waith ef yn ystod y lansiad hefyd.

Nofel am fachgen 15 oed, Gethin Evans, sy'n ffansïo'i hun fel tipyn o dditectif yw 'Y Jaguar Glas Tywyll'. Mae swydd dros yr haf gyda Margam Powell, Gwasanaeth Ymholi Personol, yn apelio ato, ond prin bod dychymyg byw Gethin hyd yn oed wedi rhagweld yr hyn sy'n digwydd ar ôl ei gyfweliad. Gyda help Caryl, mae Gethin yn rhoi ei sgiliau ditectif ar waith.

Dywedodd Lynwen Rees Jones, Cyfarwyddwr y Ganolfan Astudiaethau Addysg:

“Gan fod gwyl y Fedwen Lyfrau yn cael ei chynnal yn lleol i ni eleni yn Aberystwyth, roedden ni'n teimlo y byddai'n gyfle da i lansio'r nofel dditectif newydd hon gan awdur lleol. Roedd y bobl ifanc a fynychodd y digwyddiad yn amlwg wedi mwynhau eu hunain yn arw yn gwrando ar yr awdur a'r ditectif yn sôn am eu gwaith diddorol.”