Phil Bennett yn lansio llyfrau newydd 'Yr Hen Ffordd Gymreig' ym Mharc y Scarlets

19 Tachwedd 2008

Ddydd Mawrth, y 18fed o Dachwedd, roedd CAA yn lansio cyfres o lyfrau darllen hanes ar gyfer plant 9-13 oed – 'Yr Hen Ffordd Gymreig' / 'The Old Welsh Way' – yn stadiwm newydd sbon Parc y Scarlets, Llanelli. Cynhaliwyd y lansiad yn fuan wedi i Barc y Scarlets gael ei wneud yn gartref swyddogol rhanbarth y Scarlets.

Roedd Phil Bennett, cyn-chwaraewr enwog Llanelli a Chymru yn oes aur rygbi Cymru, yn siaradwr gwadd yn y digwyddiad, a bu Catrin Stevens, yr awdures, yn adrodd straeon ac yn cynnal cwis am gampau a chwaraeon yng Nghymru gyda disgyblion blwyddyn 6 Ysgol Dewi Sant, Llanelli. Roedd cynrychiolwyr o APADGOS, CBAC a Chyngor Llyfrau Cymru yn bresennol yn y lansiad, a chafodd y gwesteion gyfle i fynd ar daith o amgylch y stadiwm i gloi'r digwyddiad.

Cyfres o chwe llyfr darllen hamdden llawn lluniau a hanes difyr yw Yr Hen Ffordd Gymreig ar gyfer plant 9-13 oed, sy'n sôn am Gymru a'i phobl dros y canrifoedd, ar y themâu Cartrefi, Trosedd a Chosb, Môr a Morwyr, Campau a Chwaraeon, Terfysg a Phrotest a Cymeriadau. Mae fersiwn Saesneg o'r llyfrau hefyd ar gael – cyfres 'The Old Welsh Way'.

Dywedodd Lynwen Rees Jones, Cyfarwyddwr y Ganolfan Astudiaethau Addysg:

“Gan ei bod hi'n Flwyddyn Darllen Genedlaethol eleni, roedden ni'n teimlo y byddai'n gyfle da i gynnal lansiad mewn lleoliad cyffrous a phoblogaidd fel Parc y Scarlets. Roedd y plant a fynychodd y digwyddiad o Ysgol Dewi Sant wedi cyffroi'n lân – roedd y lansiad yn un o'r digwyddiadau cyntaf i gael eu cynnal yn y stadiwm newydd, ac yn gyfle iddyn nhw gael gweld y lleoliad cyn i lawer o'r cyhoedd ei weld, gan na fydd gêm gynta'r Scarlets yn cael ei chwarae yno tan yr 28ain o Dachwedd.”

“Roedd yn gyfle gwych i CAA gael arddangos eu hamrywiol gyhoeddiadau, a thynnu sylw at lyfrau darllen difyr 'Yr Hen Ffordd Gymreig' yn arbennig.”

Bu eitemau ar y lansiad ar raglen Wedi 7 (S4C), Good Morning Wales (BBC Radio Wales) a'r Post Cyntaf (BBC Radio Cymru), yn ogystal ag erthyglau mewn papurau newydd megis y 'Cambrian News' a'r 'South Wales Evening Post'.