Gwasanaeth cyhoeddi

Ers dros 30 o flynyddoedd, mae CAA (y Ganolfan Astudiaethau Addysg gynt) wedi bod yn cynhyrchu deunyddiau o’r safon uchaf a’r ansawdd gorau, yn bennaf ar gyfer y sectorau addysg cynradd ac uwchradd. Fodd bynnag, mae gennym y gallu i gyhoeddi deunyddiau academaidd ac adnoddau ar gyfer y sector addysg uwch a phrifysgolion hefyd, yn ddeunydd printiedig neu ar-lein.

Gall CAA gynnig pob un o’r gwasanaethau canlynol yn ôl y galw:

  • Golygu;
  • Dylunio;
  • Prawfddarllen;
  • Cyfieithu;
  • Paratoi ffeiliau pdfX ar gyfer y wasg a thrafod telerau gyda chwmnïau argraffu;
  • Pennu rhifau ISBN;
  • Storio a dosbarthu, gan gynnwys i lyfrgelloedd adnau;
  • Cyhoeddusrwydd a marchnata.

Cysylltwch os hoffech drafod sut y gall CAA fod o gymorth i chi gyda’ch rhaglen gyhoeddi.

Gwasanaeth cyhoeddi cyflawn, cystadleuol a phroffesiynol yn y Gymraeg a'r Saesneg.