Llyfrau ffeithiol ar ddaearyddiaeth (Cymraeg ail iaith, CA2)

Llyfrau ffeithiol ar ddaearyddiaeth (Cymraeg ail iaith, CA2)

Canllawiau dwyieithog ar gyfer athrawon, i gyd-fynd â'r 6 llyfr ffeithiol ar ddaearyddiaeth, sef Botswana, Gwlad yr Iâ (Lefel 2), Ffrainc, Lesotho (Lefel 3), Patagonia a Seland Newydd (Lefel 4). Mae'r canllawiau'n cynnwys sgaffaldiau iaith, gweithgareddau gwahaniaethol a thempledi pwrpasol. Hefyd ceir cyfieithiadau Saesneg o'r llyfrau.

Canllawiau dwyieithog ar gyfer athrawon, i gyd-fynd â'r 3 llyfr ffeithiol ar ddaearyddiaeth Cymru, sef Cymru 1, Cymru 2 a Cymru 3 . Mae'r canllawiau'n cynnwys sgaffaldiau iaith, gweithgareddau gwahaniaethol a thempledi pwrpasol. Hefyd ceir cyfieithiadau Saesneg o'r llyfrau.