Sglein ar y Sgiliau

Pecyn cynhwysfawr o ddeunyddiau amlgyfrwng ar gyfer rhoi sgiliau cyfathrebu, sgiliau gwaith a sgiliau allweddol

Sglein ar y Sgiliau ClawrMae'r pecyn Sglein ar y Sgiliau yn cynnwys

  • Y prif lyfr Sglein ar y Sgiliau, lle ceir gwybodaeth eang am sgiliau iaith a sgiliau ymarferol a fydd yn helpu myfyrwyr i baratoi ar gyfer nifer o wahanol sefyllfaoedd
  • Llyfr Ymarferion sy'n rhoi cyfle i ymarfer y sgiliau sydd yn y prif lyfr
  • Crynoddisg sy'n cynnwys darnau gwrando perthnasol
  • Gwefan arbennig, sy'n cynnwys sgriptiau'r crynoddisg a gwybodaeth am y Sgiliau Allweddol.

Mae'r deunyddiau yma oll yn perthyn yn agos i'w gilydd. Mae logo saeth hwnt ac yma yn y llyfrau er mwyn cynnig help i fynd o'r prif lyfr i'r llyfr ymarferion, i'r cryno ddisg, i'r wefan, ac ati.

Mae tri ffeil PDF ar gael ar gyfer y project: