Gwasanaethau

GwasanaethBeth yr ydym yn ei wneud
Gwasanaethau Llety Rydym yn darparu llety i fyfyrwyr mewn neuaddau preswyl arlwyedig a hunan-arlwyedig ar, ac oddi ar, y campws. Mae tîm y preswylfeydd yn gofalu am y llety sy’n eiddo i’r brifysgol, ac a reolir ganddi.
Llety Gwely a Brecwast Gallwn ddarparu llety gwely a brecwast ar y campws. 
Gweinyddu Canolog Rydym yn darparu cefnogaeth cyllid, pwrcasu, Adnoddau Dynol a Chynorthwywyr Personol ar gyfer yr Adran.
Parcio Ceir Rydym yn darparu trwyddedau parcio ar gyfer staff a myfyrwyr.
Glanhau Rydym yn sicrhau bod yr adeiladau academaidd, yr adeiladau cymdeithasol a’r preswylfeydd yn cael eu cadw’n lân.
Cynadleddau Rydym yn darparu amrywiaeth eang o leoliadau ar gyfer cynadleddau, digwyddiadau a llety ar y campws.
Tir y Brifysgol Mae tîm Tir y Brifysgol yn edrych ar ôl ein campysau hardd.
Desg Gymorth Am ymholiadau cynnal a chadw.
Croeso Rydym yn darparu amrywiaeth o leoedd i fwyta ac yfed.
Porthora Mae ein porthorion yn darparu cyngor a chymorth i bobl sy’n defnyddio adeiladau’r campws.
Gwasanaethau Eiddo Mae tîm y gwasanaethau eiddo yn gyfrifol am waith cynnal a cadw adweithiol ac wedi’i gynllunio, ar gyfer holl adeiladau’r Brifysgol.
Diogelwch Mae ein tîm Patrolio’r Ystâd yn darparu cyngor a chymorth 24 awr y dydd.
Switsfwrdd a Derbynfa Mae tîm y Dderbynfa yn ymdrin â’r holl alwadau ffôn i brif rif y Brifysgol ac yn gofalu am ymwelwyr â’r brif dderbynfa.
Gwasanaethau Gwerthu Rydym yn darparu ystod eang o gyfleusterau gwerthu ledled y ddau gampws, o dan y brand ‘Out of the Box’