Dewis Gyrfa

Dylech ddechrau meddwl am hyn cyn gynted a fo'n bosibl wrth ofyn i'ch hun:

  • pa ddiddordebau sydd gennyf neu pa glybiau a chymdeithasau sy'n gweddu i mi?
  • pa elfennau o'm cwrs academaidd sydd yn fy ysbrydoli ac sydd o fwyaf o ddiddordeb?
  • p'run o'm gweithgareddau cymdeithasol sy'n fy nghyffroi?

Mae dewis llwybr gyrfa yn dechrau gyda cwestiynau syml fel hyn, ac yna'n cymryd i ystryiaeth y cyfleoedd sydd ar gynnig er mwyn gweld beth sydd yn gweddu orau, ond heb osod cyfyngiadau ar eich dyfodol.

Fel Gwasanaeth Gyrfaoedd ein harbenigedd yw eich cynorthwyo gyda'r ystyriaethau a'r penderfyniadau hyn.  Gweithiwn gyda chi i chi gael gweld beth rydych yn ei fwynhau, yr ystod o sgiliau sydd gennych i gynnig i ddarpar gyflogwyr, a sut i ddarganfod mwy am y farchnad lafur a'r dewisiadau helaethach sydd yn agored i chi.

Felly, waeth beth fo'ch syniadau presenol na pha lefel cwrs rydych yn ei ddilyn, mae camau i chi eu cymryd er mwyn dechrau cynllunio yn well am eich dyfodol.  A byddwn ni yno gyda chi bob cam o'r ffordd.

Education, goals, vision, skills, interests, values

Is-raddedigion

Blwyddyn Un

Blynyddoedd Canol                                                                        

Blwyddyn Olaf

 

Uwchraddedigion

Cyrsiau Dysg

Ymchwilwyr

 

Os ydych wedi graddio yn barod yna mae'n gwasanathau yn parhau i fod ar gynnig i chi gydol oes, felly dewch i gysylltiad unrhyw amser am gymortha chefnogaeth.

Graddedigion

 

Galwch i'n gweld fel man cychwyn, neu dewch i gysylltiad trwy ryw fodd, ac awn ati i'ch rhoi ar ben ffordd.

Amseroedd Agor a Lleoliad

Manylion Cyswllt

Cyfarfod y Tîm