AberPreneurs - Troi Syniadau Busnes yn Realiti

 

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi myfyrwyr, graddedigion a staff sydd am ddechrau busnesau newydd, yn enwedig mewn achosion lle mae’r busnesau’n gysylltiedig â gwybodaeth ac arbenigedd y Brifysgol.

Mae ‘AberPreneurs’ yn helpu cleientiaid trwy gynnig gwybodaeth, cyngor, hyfforddiant a chyllid.

 

'Digwyddiadau Menter' 2017/18

 • Mercher 4ydd Hydref 2yb - 'Crowdfunding' - 
 • Mercher 11eg Hydref 2.30yb - Cyflwyniad model rôl- Ben Giles http://www.ultimacleaning.com/
 • Mercher 18fed Hydref 2yb - 'Ariannu eich busnes newydd - Antur Teifi/Finance Wales/Purple Shoots/HSBC
 • Mercher 25ain Hydref 2yb - Cynhyrchu Syniadau - Syniadau Mawr Cymru
 • Mercher 1af Tachwedd 2yb - Cyflwyniad model rôl-  Steve Simmons 
 • Mercher 8fed Tachwedd 2yb - Menter Gymdeithasol
 • Llun 13feg Tachwedd 2yb - 'InvEnterPrize' - Cystadleuaeth Syniadau Myfyrwyr
 • Mercher 15fed Tachwedd 2.30yb - Ymchwil Marchnad - Syniadau Mawr Cymru
 • Gwener 17eg Tachwedd 2yb - Cyflwyniad model rôl- Ben Room http://www.brdsports.co.uk
 • Mercher 22ain Tachwedd 2yb - Marchnata - Syniadau Mawr Cymru
 • Mercher 29ain Tachwedd 2yb - Cyllid/cadw llyfrau
 • Mercher 6fed Rhagfyr 2.30yb - Eiddo deallusol - Katherine Penaluna

Pob un i'w gynnal yn Ystafell Fwrdd Gweithredol, Ganolfan Ddelweddu, Campws Penglais

 

Wythnos Cychwyn Busnes' 2018 - Mehefin 4ydd - 8fed

 

Cofiwch! Mae 'Mentora Busnes' un i un ar gael.

I archebu lle, anfonwch ebost i: abpstaff@aber.ac.uk 

 https://businesswales.gov.wales/

https://businesswales.gov.wales/bigideas/enterprise-catalyst

 

 

Mae 'AberPreneurs' yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi menter:

 • Cymorth Dechrau Busnes a Menter
 • Digwyddiadau Menter
 • Sgyrsiau Ysbrydoledig
 • Mentwra un-i-un
 • Cyngor ar Gyllid
 • Rhwydweithio
 • Menter a Mentergarwch - Gwefannau Defnyddiol

 

 

Cysylltwch â ni:

 

Os oes gennych chi syniad busnes ac yr hoffech rhywfaint o gyngor cysylltwch â:

Louise Somerfield - Swyddog Gweinyddol Menter
E: abpstaff@aber.ac.uk
T: 01970 622378

Aberystwyth University Enterprise Network Facebook Pagewww.facebook.com/AberUni.Enterprise‌‌

Mae cymorth menter a dechrau busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cael ei gefnogi trwy'r Canolfan Menter Canolbarth Cymru. Un o chwech o ganolfannau rhanbarthol a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i yrru ei ymrwymiad i annog entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc yng Nghymru yw Canolfan Menter Canolbarth Cymru.