Ffeiriau Gyrfaoedd i ddod

Ffair Yrfaoedd Hydref

20th Hydref 2020

11.00 – 15.00

Prif Neuadd, Canolfan y Celfyddydau, Penglais

Os ydych chi'n fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn dod i'r digwyddiadau hyn, gallwch gael mwy o wybodaeth a bwcio lle ar adran digwyddiadau CysylltiadauAber.

Os ydych chi'n gyflogwr sydd â diddordeb mewn cynnal stondin yn y digwyddiadau hyn, cysylltwch â Jacqui Ho, Swyddog Cyswllt Cyflogwyr jah30@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 628670.