Aber+

Ymgynghorydd Gyrfaoedd a myfyrwyr

Mae Aber+ yn gynllun a luniwyd i helpu myfyrwyr sydd â gwahaniaethau dysgu neu anabledd i gael mynediad i’r amrywiaeth lawn o wybodaeth a chymorth a ddarperir gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd.

Mae’r cynllun Aber+ yn un ffordd o baratoi ar gyfer byd gwaith trwy eich helpu i gael mynediad i’r Gwasanaeth Gyrfaoedd a gwella eich hunan-ymwybyddiaeth, dod o hyd i syniadau gyrfaol, cael cyfleoedd am brofiad gwaith a gwella eich sgiliau i’r gweithle.

Trwy gydol y flwyddyn, mae nifer o weithgareddau (mae'r amserlen ar gyfer gweithgareddau 2018/19 isod) y gallwch gymryd rhan ynddynt a fydd yn helpu i wella eich sgiliau i’r gweithle. Byddwch yn dod yn fwy cyfarwydd â phopeth sydd gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd i’w gynnig, ac yn cael cynllun gweithredu eglur i gefnogi eich dyfodol proffesiynol.

Mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd hefyd yn cynnal y rhaglen GO Wales, Cyflawni trwy Brofiad Gwaith  i fyfyrwyr ifainc ar gyrsiau addysg uwch yng Nghymru sy’n wynebu rhwystrau wrth geisio dod o hyd i brofiad gwaith.

Efallai yr hoffech hefyd ymweld â’r dudalen Cydraddoldeb ac Amrywioldeb sy’n cynnwys dolenni i fideos a gwybodaeth am bynciau megis dod o hyd i gyflogwyr cadarnhaol a datgeliad.

 

Sesiynau Aber+ 2019-2020

Bydd yr holl sesiynau’n dechrau am 2yp ac fe’u cynhelir yn IBERS (adeilad newydd) ystafell 0.30

 

09/10/2019 – Cyflwyniad i Aber+

Dewch i ddysgu sut y gall y cynllun Aber+ eich helpu i baratoi ar gyfer byd gwaith drwy eich helpu i gael mynediad i’r Gwasanaeth Gyrfaoedd a gwella eich hunanymwybyddiaeth, datblygu amcanion gyrfaol, dod o hyd i brofiad gwaith a gwella eich cyflogadwyedd.

 

16/10/2019 – CV – sut i greu CV llwyddiannus

Oeddech chi’n gwybod mai ychydig eiliadau’n unig o bosibl y bydd cyflogwyr yn ei dreulio’n edrych ar eich CV? Dewch i’r sesiwn hon i gael awgrymiadau a chyngor ar sut i greu CV gwych.

 

23/10/2019 – Gwneud cais am swyddi rhan-amser yn lleol

Awgrymiadau a chyngor ar ddod o hyd i, a gwneud cais am, swyddi rhan-amser yn lleol.

 

06/11/2019 – GO Wales – cymorth i gael cyfleoedd am brofiad gwaith

Mae'r Rhaglen Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yn creu cyfleoedd profiad gwaith teilwredig i fyfyrwyr ifanc dan 25 oed. Rydych chi'n rhan ganolog o'r Rhaglen yma. Bydd eich cynghorydd Prifysgol yn gweithio gyda chi ac yn eich cefnogi, gan ystyried eich anghenion bob amser.

 

13/11/2019 – Sut i ddatgelu i gyflogwyr

Bydd y sesiwn hon yn ystyried y ffordd orau o ddatgelu eich anabledd os ydych yn penderfynu gwneud hynny, a sut i ddod o hyd i gyflogwyr sy’n gyfeillgar o ran anableddau.

 

27/11/2019 – A ddylwn i astudio gradd Meistr?

Mae’r sesiwn addysgiadol hon yn ymchwilio i’r rhesymau dros ddewis astudio gradd Meistr, sut mae hyn yn cyd-fynd â’ch syniadau gyrfaol, ynghyd â chyfarwyddyd ymarferol ar y broses ymgeisio.

 

04/12/2019 – Sesiwn galw heibio

Dewch i siarad am eich CV, ceisiadau neu unrhyw beth sy’n ymwneud â gyrfaoedd!

 

05/02/2020 – Dod o hyd i brofiad gwaith dros yr haf - Ble'r ewch chi'r haf hwn?

Dewch i ddarganfod sut mae ymchwilio a chael cyfleoedd am brofiad gwaith ar gyfer yr haf a fydd yn eich helpu i wella eich sgiliau a phenderfynu ar eich amcanion gyrfaol.

 

19/02/2020 – Sut mae rhoi cyflwyniad effeithiol

Dewch i gael awgrymiadau defnyddiol ar fod yn gyflwynydd mwy effeithiol. Pa un ai eich bod yn cyflwyno eich traethawd estynedig neu’n rhan o gyfweliad am swydd, cewch gyfle i feithrin eich hyder.

 

04/03/2020 – Ymgeisio am swydd raddedig

Bydd y sesiwn hon yn eich tywys drwy’r modd y mae cyflogwyr yn recriwtio a sut mae mynd i’r afael â’r broses ymgeisio.

 

18/03/2020 – LinkedIn i fyfyrwyr

Bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn yn eich tywys drwy’r broses o adeiladu eich proffil a dangos sut i ddefnyddio LinkedIn i ddatblygu eich rhwydwaith proffesiynol a chysylltu â chyflogwyr. Dewch â gliniadur, llechen neu ffôn y gallwch gael mynediad i LinkedIn arno.

 

25/03/2020 – Sesiwn galw heibio

Dewch i siarad am eich CV, ceisiadau neu unrhyw beth sy’n ymwneud â gyrfaoedd!