Sut y gallwn helpu

 Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn cael ei staffio gan dîm cyfeillgar a phrofiadol sy'n cynnig amrywiaeth o gymorth i'ch helpu i adnabod eich cryfderau ac archwilio amrywiaeth eang o gyfleoedd er mwyn i chi wneud penderfyniadau gwybodus am eich dyfodol.

 Rydym yma i'ch helpu chi ar unrhyw gyfnod ydych chi mewn yn eich cynnydd trwy brifysgol ac ar ôl i chi raddio, felly galwch heibio am sgwrs. Mae Ymgynghorydd ar ddyletswydd bob dydd o'r wythnos a fydd ar gael i gynnig cyngor ac arweiniad cychwynnol.

 Efallai y byddwch wedyn yn cael ei gyfeirio at Ymgynghorydd Gyrfaoedd am hirach mwy yn penodi manwl. Gwneud y gorau o'ch amser gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd (PDF)

 Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd wedi ei leoli yn Undeb y Myfyrwyr (drws nesaf i'r siop yr Undeb).

 Oriau agor yw:

Dydd Llun i ddydd Iau 9:00-5:00

Dydd Gwener 9:00-4:00

 Rydym yn cau rhwng 13:00-2:00 yn y gwyliau

 

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y Gwasanaeth Gyrfaoedd yn fuan.