Beth yw AberYmlaen?

Cynigia AberYmlaen amrywiaeth o gyfleoedd profiad gwaith ac hyfforddiant i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

Gweler y tabl isod am fanylion y cynlluniau sy’n agored i fyfyrwyr israddedig

Hwb AberYmlaen

Cwrs hyfforddi 3-diwrnod llawn-amser, rhyngweithiol yn cynnwys cyfuniad o weithdai sgiliau gyrfaoedd, magu hyder a lles a sgiliau chwilio am waith.

Rhaglen nesaf: Mehefin 2019

Ar gynnig i fyfyrwyr israddedig yn eu blwyddyn olaf sydd heb benderfynu ar eu syniadau gyrfaol ac sydd ag ychydig o brofiad gwaith neu heb ddim profiad gwaith hyd yn hyn.  Anfonir manylion at fyfyrwyr perthnasol erbyn y Pasg 2019. 
Cynllun Haf AberYmlaen

4 wythnos o brofiad gwaith llawn-amser â thâl yn adrannau'r Brifysgol, ynghŷd â gweithdai sgiliau gyrfaoedd wythnosol.

Rhaglen nesaf: Gorffennaf 2019

Ar gynnig i fyfyrwyr israddedig yn eu hail flwyddyn sydd heb benderfynu ar eu syniadau gyrfaol ac sydd ag ychydig o brofiad gwaith neu heb ddim profiad gwaith hyd yn hyn.  Anfonir manylion at fyfyrwyr perthnasol erbyn y Pasg 2019. Os hoffech ymuno yn yr hyfforddiant hwn cysylltwch â’ch Ymgynghorydd Gyrfaoedd.
Cynllun Graddedigion AberYmlaen

4 wythnos o brofiad gwaith llawn-amser â thâl yn adrannau'r Brifysgol, ynghŷd â gweithdai wythnosol ar sgiliau gyrfaoedd a chwilio am waith.

Rhaglen nesaf: Ionawr 2020

Ar gynnig i raddedigion diweddar nad sy’n astudio nac yn gweithio (neu rheiny mewn gwaith nad sydd ar lefel gradd).

 

Os ydych yn fyfyriwr ymchwil uwchraddedig, gall fod gennych ddiddordeb yn AberYmlaen+.

 

Cysylltwch â:

aberymlaen@aber.ac.uk

01970 621536

Cyswllt

Ffôn: 01970 628678

E-bost: aberforward@aber.ac.uk

Trydar: @AberForward