Beth yw AberYmlaen?

Mae AberYmlaen yn darparu ystod o hyfforddiant cysylltiedig â gwaith a chyfleoedd profiad gwaith i fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol Aberystwyth.

Mae manylion y cynlluniau sydd ar gael ar hyn o bryd wedi'u rhestru isod:

Cynllun Haf AberYmlaen

I bwy? Myfyrwyr israddedig yr 2il flwyddyn sy'n ceisio ennill profiad gwaith proffesiynol a sgiliau

Beth? Lleoliad gwaith 3-wythnos â thâl amser llawn mewn adran academaidd neu wasanaethau proffesiynol Prifysgol

Pryd? Yn anffodus, mae Cynllun Haf 2020 wedi cael ei ganslo. Bydd cynlluniau ar gyfer 2021 yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Sut? Bydd israddedigion yr 2il flwyddyn sydd wedi dweud wrthym nad ydynt wedi penderfynu ar eu gyrfa a/neu nad oes ganddynt lawer o brofiad gwaith, os o gwbl, yn cael manylion pellach cyn Pasg 2021. Gellir gwneud ymholiadau a mynegi diddordeb i aberforward@aber.ac.uk. Mae'r broses recriwtio yn cynnwys ffurflen gais ar-lein, rhestr fer a pharu lleoliadau (dim cyfweliadau).

Cynllun Graddedigion AberYmlaen

I bwy? Graddedigion diweddar (rhaglenni israddedig) nad ydynt yn gweithio (neu sy'n gweithio ond nad ydynt eto yn y math o rôl ar lefel raddedig y maent yn chwilio amdani) sy'n teimlo y byddent yn elwa ar gyfnod o brofiad gwaith lefel gradd

Beth? Cynllun 5 wythnos, llawn amser, â thâl, yn cynnwys gweithdai cynllunio gyrfa, cyflogadwyedd a chwilio am swydd, cymorth unigol a lleoliad gwaith 4 wythnos mewn adran gwasanaethau academaidd neu broffesiynol Prifysgol Aberystwyth

Pryd? Gwanwyn 2021 (dyddiadau yn union i'w cadarnhau)

Sut? Bydd graddedigion diweddar (rhaglenni israddedig) yn derbyn manylion pellach yn hydref 2020. Gellir gwneud ymholiadau a mynegi diddordeb i aberymlaen@aber.ac.uk. Mae'r broses recriwtio yn cynnwys ffurflen gais ar-lein, rhestr fer a pharu lleoliadau (dim cyfweliadau).

AberYmlaen+

I bwy? Myfyrwyr ymchwil uwchraddedig cyfredol (MPhil, PhD) sydd eisiau profiad gwaith a sgiliau trosglwyddadwy mewn amgylchedd proffesiynol nad ydyw’n un academaidd

Beth? Profiad gwaith ac/neu waith prosiect â thâl (hyd at 72 awr, i gyd-fynd ag astudiaethau) gyda chyflogwr lleol

Pryd? Dim dyddiadau penodol

Sut? Gwahoddir myfyrwyr i gofrestru eu diddordeb yn y cynllun trwy ddefnyddio ffurflen ar-lein. Yna, anfonir manylion am gyfleoedd perthnasol at y myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar y cynllun pan fydd cyflogwyr yn cadarnhau'r manylion hynny.