Gwaith rhan-amser/yn ystod y tymor

Nid yn unig y bydd swydd ran-amser yn eich helpu i ennill mwy o arian, gall hefyd fod yn brofiad gwaith gwerthfawr a fydd o gymorth i chi i ddod o hyd i gyfleoedd gwaith lefel gradd. Bydd yn dangos i'r rhai sy'n recriwtio graddedigion eich bod yn gallu cydbwyso ymrwymiadau gwaith ac astudio, yn ogystal a'ch helpu i ddatblygu sgiliau newydd.

 

Mae gwaith rhan amser yn cael ei hysbysebu ar eing gronfa ddata ar gyfer swyddi a digwyddiadau -  gyrfaoeddABER.

 

GwaithAber (cyfleoedd ar gampws)

Bwriad GwaithAber yw helpu myfyrwyr i ennill profiad gwaith ymarferol yn y Brifysgol.  Nod allweddol y cynllun yw gwella eich sgiliau a’ch hunanymwybyddiaeth er mwyn datblygu eich cyflogadwyedd. Mae GwaithAber yn gyfle i fyfyrwyr ennill arian wrth ddysgu. Ceir cyfleoedd gwaith mewn amryw o adrannau o Arlwyo, gwaith gweinyddol, swyddogaethau Llysgenhadon a mwy.

 

Ble arall gallech edrych am swyddi rhan amser?

Mewn ffenestri’r siopau, ac ar gyfryngau cymdeithasol

Papurau newyddion lleol fel Cambrian News

safleswyddi  - gwaith rhan amser trwy gyfrwng y Gymraeg

lleol.cymru - gwaith rhan amser trwy gyfrwng y Gymraeg

aberystwyth.org

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cyngor Sir Ceredigion

Llywodraeth Cymru

Tesco

Marks and Spencers

Morrisons

 

Oriau gweithio - argymelliadau

Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn argymell myfyrwyr amser llawn i beidio a gweithio mwy na 15 awr yr wythnos yn ystod y tymor er mwyn osgoi effaith negyddol ar astudiaethau academaidd. Mae gwyliau brifysgol yn gyfle da i weithio oriau ychwanegol i gynilo ar gyfer y tymor, felly manteisiwch i'r eithaf ar y cyfnod hwn, ewch i'n tudalen ar lleoliadau haf.

Byddem hefyd yn eich cynghori i geisio torri nôl ar waith rhan-amser yn ystod cyfnod arholiadau fel y gallwch ganolbwyntio 100% ar yr arholiadau hollbwysig.

 

Gwybodaeth pellach

Ceir gwybodaeth ar lleiafswm cyflog cenedlaethol, treth incwm, yswiriant cenedlathol ac oriau gweithio ar GOV.UK