Lleoliadau Haf

Gyda phedwar mis o wyliau yn ymestyn o’ch blaen dros yr haf mae’n gyfle gwych i ddatblygu eich profiad gwaith ymhellach.  Mae nifer o gyfleoedd ar gael i fyfyrwyr ac maent fel arfer am oddeutu tri mis , felly mae cyfle am wyliau cyn neu ar ôl y profiad hefyd!

 

Cewch wybodaeth am amryw o gyfleoedd haf sy’n gysylltiedig â’ch cwrs academaidd wrth bori drwy’r tudalennau Gwybodaeth Pwnc Penodol, felly mae hwnnw’n fan da i gychwyn eich ymchwil.  Ond, mae llu o gyfleoedd eraill ar gynnig hefyd, felly bwrwch ymlaen cyn gynted a fo’n bosibl.

  

CysylltiadauAber ein porth cyfleoedd sydd yn agored i chi unrhyw amser

AberYmlaen am gyfleoedd yn y Brifysgol i’n myfyrwyr presenol

Prospects gwefan cenedlaethol i fyfyrwyr addysg uwch

TARGETjobs gwefan cenedlaethol i fyfyrwyr addysg uwch

GoinGlobal  am gyfleoedd tramor – cofiwch gall fod angen visa arnoch!

British Council- Study, Work, Create

Eures

Ceir llu o wefannau defnyddiol erail hefyd ar ein tudalennau gwe Dod o hyd i Brofiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae’r Brifysgol hefyd yn cynnig gwobrau teithio ac mae amryw o adrannau yn cynnig cyllid o’r math hyn i’w myfyrwyr yn ogystal.  Os rydych wedi rhoi eich bryd ar brofi diwylliant ac awyrgylch hollol gwahanol wrth deithio yna ystyriwch Gwobr Teithio Gregynog a Gwobr Paul Metcalfe, gan gofio holi eich adran os oes gwborau penodol ganddynt hwy hefyd.