AberPreneurs - Troi Syniadau Busnes yn Realiti

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi myfyrwyr, graddedigion a staff sydd am ddechrau busnesau newydd, yn enwedig mewn achosion lle mae’r busnesau’n gysylltiedig â gwybodaeth ac arbenigedd y Brifysgol.

Mae ‘AberPreneurs’ yn helpu cleientiaid trwy gynnig gwybodaeth, cyngor, hyfforddiant a chyllid.

 

Digwyddiadau 2019

I archebu lle, anfonwch ebost i: abpstaff@aber.ac.uk

Cofiwch! Mae 'Mentora Busnes' un i un ar gael, i archebu, e-bostiwch: abpstaff@aber.ac.uk.

Hydref 22.30-4.30yp

Cyflwyniad Model Rol - Angharad Woodland

 https://businesswales.gov.wales/bigideas/profile/angharad-woodland

Big Ideas Wales
Hydref 9 12.00-4.00yp NatWest 'Pre-accelarator Programme' Andrew Jones NatWest
Hydref 16 2.30-4.30yp '10 camau i dechrau fusnes' Big Ideas Wales
Hydref 23 2.30-4.30yp Ymchwil fusnes & astudio llyfrgell TBC
Hydref 30 2.30-4.30yp Menter gymdeithasol 'Bwyd Dros Ben Aber'
Tachwedd 6 12.00-4.00yp 'NatWest Pre-accelarator Programme' Andrew Jones NatWest
Tachwedd 13 2.30-4.30yp Eiddo deyallusol TBC
Tachwedd 18 2.30-4.30yp Lawnsio cystadleuaeth 'InvEnterPrize'  Tony Orme 
Tachwedd 20 2.30-4.30yp Ymchwil marchnad Big Ideas Wales
Fri Nov 22nd 2.30-4.30pm Marchnata a Brandio Big Ideas Wales
Wed Nov 27th 2.30-4.30pm Sut i ariannu eich busnes TBC
Wed Dec 4th 12.00-4.00pm NatWest 'Pre-accelarator programme' Andrew Jones NatWest

 

 

 

 

https://businesswales.gov.wales/

https://businesswales.gov.wales/bigideas/

 

Mae 'AberPreneurs' yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi menter:

  • Cymorth Dechrau Busnes a Menter
  • Digwyddiadau Menter
  • Sgyrsiau Ysbrydoledig
  • Mentwra un-i-un
  • Cyngor ar Gyllid
  • Rhwydweithio
  • Menter a Mentergarwch - Gwefannau Defnyddiol

 

 

Cysylltwch â ni:

 

Os oes gennych chi syniad busnes ac yr hoffech rhywfaint o gyngor cysylltwch â:

Louise Somerfield - Swyddog Gweinyddol Menter
E: abpstaff@aber.ac.uk
T: 01970 622378

Aberystwyth University Enterprise Network Facebook Pagewww.facebook.com/AberUni.Enterprise‌‌

I ddarparu ein ystod llawn o wasanaethau cychwyn busnes i chi, rydym yn cadw ac yn gwneud defnydd o’ch manylion personol ar sail diddordeb cyfiawn.  Gweler ein Gwybodaeth am Ddiogelu Data cyflawn yma - Gwybodaeth am Ddiogelu Data

Mae cymorth menter a dechrau busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cael ei gefnogi trwy Cynllun Entrepreneuriaeth Ieuenctid Lywodraeth Cymru fel rhan o ymrwymiad Lywodraeth Cymru i annog entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc yng Nghymru.