AberPreneurs - Troi Syniadau Busnes yn Realiti

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi myfyrwyr, graddedigion a staff sydd am ddechrau busnesau newydd, yn enwedig mewn achosion lle mae’r busnesau’n gysylltiedig â gwybodaeth ac arbenigedd y Brifysgol.

Mae ‘AberPreneurs’ yn helpu cleientiaid trwy gynnig gwybodaeth, cyngor, hyfforddiant a chyllid.

 

Digwyddiadau 2019/2020

 • ENACTUS - Mercher 26fed Chwefror 1.15-2.45yp Ystafell cyfarfod 4 Undeb myfyrwyr - Os ydych chi'n fyfyriwr sydd â diddordeb mewn gweithredu cymdeithasol ieuenctid a menter gymdeithasol ieuenctid, yna mae'n ddigon posib y bydd gennych ddiddordeb yn y canlynol: https://enactus.org/who-we-are/our-story/

  Enactus yw platfform dysgu drwy brofiad mwyaf y byd, sydd â’r nod o greu byd gwell wrth ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr entrepreneuraidd ac arloeswyr cymdeithasol  Mae rhwydwaith arweinwyr busnes, academaidd a myfyrwyr byd-eang Enactus yn unedig o ran eu gweledigaeth - i greu byd gwell, mwy cynaliadwy

  Rydym AberPreneurs ac Undeb y Myfyrwyr yn awyddus i gefnogi unrhyw un sydd â diddordeb mewn Cymdeithas Enactus ym Mhrifysgol Aberystwyth………. lle gall myfyrwyr Prifysgol Aber gymryd rhan mewn sefydlu a chynnal mentrau cymdeithasol, yn ogystal â chystadlu â grwpiau Enactus o Brifysgolion eraill ledled y Byd!!

  Felly, i ddarganfod mwy ac i ddangos eich diddordeb mewn bod yn rhan o'r Gymdeithas Enactus newydd (yr ydym yn gobeithio ei lansio ym mis Medi) fe'ch gwahoddir i ymuno â ni a myfyrwyr eraill sydd â diddordeb.

 • Gweithdy cyflwyno/Cynnig Syniadau - Mercher 4ydd Mawrth 2.30-4.30yp, ysafell fwrdd y Ganolfan Ddelweddu. Bydd cynghorudd busness o Syniadau Mawr Cymru yn eich dysgu am yr hyn sydd ei angen i wneud argraff ar fuddsoddwyr neu ddaprar-gyflogwyr.
 • Model rol ysbridoledig - Andrew Price - Mercher 18th Mawrth 2.30-4.30 ystafell fwrdd y Ganolfan Ddelweddu.  https://www.dryadbushcraft.co.uk/about/59-andrew-price Dewch i wrando ar stori Andrew, sut mae'n rhedeg ei fusnes llwyddiannus ac yn gweithio fel cyflwynydd teledu.
   

I archebu lle ar gyfer unrhyw digwyddiad, anfonwch ebost i: aberpreneurs@aber.ac.uk

https://businesswales.gov.wales/

https://businesswales.gov.wales/bigideas/

 

Mae 'AberPreneurs' yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi menter:

 • Cymorth Dechrau Busnes a Menter
 • Digwyddiadau Menter
 • Sgyrsiau Ysbrydoledig
 • Mentwra un-i-un
 • Cyngor ar Gyllid
 • Rhwydweithio
 • Menter a Mentergarwch - Gwefannau Defnyddiol

 

 

Cysylltwch â ni:

 

Os oes gennych chi syniad busnes ac yr hoffech rhywfaint o gyngor cysylltwch â:

Louise Somerfield - Swyddog Gweinyddol Menter
E: abpstaff@aber.ac.uk
T: 01970 622378

Aberystwyth University Enterprise Network Facebook Pagewww.facebook.com/AberUni.Enterprise‌‌

I ddarparu ein ystod llawn o wasanaethau cychwyn busnes i chi, rydym yn cadw ac yn gwneud defnydd o’ch manylion personol ar sail diddordeb cyfiawn.  Gweler ein Gwybodaeth am Ddiogelu Data cyflawn yma - Gwybodaeth am Ddiogelu Data Myfyrwyr a Graddedigion ; Gwybodaeth am Ddiogelu Data Cyflogwyr/Rhyngddeiliad

Mae cymorth menter a dechrau busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cael ei gefnogi trwy Cynllun Entrepreneuriaeth Ieuenctid Lywodraeth Cymru fel rhan o ymrwymiad Lywodraeth Cymru i annog entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc yng Nghymru.