AberPreneurs - Troi Syniadau Busnes yn Realiti

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi myfyrwyr, graddedigion a staff sydd am ddechrau busnesau newydd, yn enwedig mewn achosion lle mae’r busnesau’n gysylltiedig â gwybodaeth ac arbenigedd y Brifysgol.

Mae ‘AberPreneurs’ yn helpu cleientiaid trwy gynnig gwybodaeth, cyngor, hyfforddiant a chyllid.

  • Cofiwch! Mae 'Mentora Busnes' un i un ar gael, i archebu, e-bostiwch: aberpreneurs@aber.ac.uk /los14@aber.ac.uk 

 

Digwyddiadau 2019/2020

 

Oes gennych Syniad Busnes? Mae Synidau Mawr Cymru yn cynnal cyfres o weminarau i'ch helpu chi i gael y sgiliau i redeg eich busnes eich hun pan fydd yr amser yn iawn. Nodir manylion y rhai nesaf isod. Mae lleoedd yn gyfyngedig.

 

 

Gweminar Rhedeg busnes llwyddiannus o bell
2 Gorffennaf 2020, 14:00 - 15:00
Bydd y gweithdy hwn yn helpu perchnogion busnesau newydd a darpar berchnogion i allu rhedeg busnes llwyddiannus o bell.
https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/covid-19-gweminar-rhedeg-busnes-llwyddiannus-o-bell/

 

Gweminar Llesiant mewn busnes
7 Gorffennaf 2020, 14:00 - 15:00
Bydd y gweithdy hwn yn helpu perchnogion busnesau newydd a darpar berchnogion i ddeall llesiant a’i bwysigrwydd mewn busnes.  
https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/covid-19-gweminar-llesiant-mewn-busnes/

 

Gweminar Bod yn rheolwr da – Addasu i newid
9 Gorffennaf 2020, 14:00 - 15:00
Bydd y gweithdy hwn yn helpu perchnogion busnesau newydd a darpar berchnogion i baratoi i reoli eu busnesau yn ystod cyfnodau o newid.
https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/covid-19-gweminar-bod-yn-rheolwr-da-addasu-i-newid/

 

 

Gweithdau Haf - mwy of fanylion yn fuan...

27 Gorffenaf, 9-10 'Hanfodion Treth'

26th Aug, 12-1pm 'Cyfrynghau Cymdeithasol a Business' 

14th Sept, 6-7pm 'Gwerthu ar-lein'

 

 

Cymdeithas Enactus ym mhrifysgol Aberystwyth 

  • Os ydych chi'n fyfyriwr sydd â diddordeb mewn gweithredu cymdeithasol ieuenctid a menter gymdeithasol ieuenctid, yna mae'n ddigon posib y bydd gennych ddiddordeb yn y canlynol:http://enactusuk.org/what-is-enactus
  • Ymunwch a phobl o’r un anian i gychwyn Cymdeithas Enactus ym mhrifysgol Aberystwyth

 

 

 

Cofiwch.....

Mentora busnes 1:1 ar gael ar-lein 

I archebu lle ar gyfer unrhyw digwyddiad, anfonwch ebost i: aberpreneurs@aber.ac.uk

https://businesswales.gov.wales/

https://businesswales.gov.wales/bigideas/

 

Mae 'AberPreneurs' yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi menter:

  • Cymorth Dechrau Busnes a Menter
  • Digwyddiadau Menter
  • Sgyrsiau Ysbrydoledig
  • Mentwra un-i-un
  • Cyngor ar Gyllid
  • Rhwydweithio
  • Menter a Mentergarwch - Gwefannau Defnyddiol

 

 

Cysylltwch â ni:

 

Os oes gennych chi syniad busnes ac yr hoffech rhywfaint o gyngor cysylltwch â:

Louise Somerfield - Swyddog Gweinyddol Menter
E: abpstaff@aber.ac.uk
T: 01970 622378

Aberystwyth University Enterprise Network Facebook Pagewww.facebook.com/AberUni.Enterprise‌‌

I ddarparu ein ystod llawn o wasanaethau cychwyn busnes i chi, rydym yn cadw ac yn gwneud defnydd o’ch manylion personol ar sail diddordeb cyfiawn.  Gweler ein Gwybodaeth am Ddiogelu Data cyflawn yma - Gwybodaeth am Ddiogelu Data Myfyrwyr a Graddedigion ; Gwybodaeth am Ddiogelu Data Cyflogwyr/Rhyngddeiliad

Mae cymorth menter a dechrau busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cael ei gefnogi trwy Cynllun Entrepreneuriaeth Ieuenctid Lywodraeth Cymru fel rhan o ymrwymiad Lywodraeth Cymru i annog entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc yng Nghymru.