Llinell Amser Gyrfaoedd Israddedig

Mae’r Llinell Amser yn dangos i chi beth i’w wneud, tra byddwch yn y brifysgol, a phryd i gynllunio eich gyrfa i wneud eich hun yn fwy cyflogadwy.

(Cliciwch y saethau i gael rhagor o wybodaeth)

 

Bl. Gyntaf           Bl. Ganol            Bl. Olaf

Ymgymerwch a chyfleoedd cyflogadwyedd a gynigir fel rhan o'ch cwrs.

Dechreuwch ymchwilio i'ch opsiynau gyrfaol. Cysylltu i tudalen Dewis Gyrfa

Ewch i weithgareddau gan gyflogwyr. Cysylltu i GYRFAOEDDaber.

Ymunwch a chlybiau a chymdeithasau. Cysylltu i wefan Undeb Myfyrwyr.

Gwnewch brofiad gwaith, cyflogedig neu wirfoddol. Csylltu i tudalen profiad gwaith.

Datblygwch eich sgiliau cyflogadwyedd. Cysylltu i tudalen a'r sgiliau.

Ystyriwch flwyddyn dramor a dysgwch iaith newydd.  Cysylltu i tudalen blwyddyn mewn gwaith.

Adeiladwch ar eich sgiliau personol a phroffesiynol. Cysylltu i wefan allanol.

Ymgeisiwch am AberYmlaen. Csylltu i tudalen AberYmlaen.

Ystyriwch y cynllun Blwyddyn Mewn Gwaith. Cysylltu i tudalen Blwyddyn Mewn gwaith.

Ymchwiliwch swyddi ac astudiaethau pellach ar lefel gradd. Csylltu i wefan allanol.

Rhowch gais am leoliadau profiad gwaith. Cysylltu i tudalen profiad gwaith.

Ymgeisiwch am swyddi lefel gradd ac ewch am gyfweliadau. Cysylltu i wefan allanol.