Gwybodaeth Pwnc Penodol

Mae llawer iawn o bosibiliadau ar gael i raddedigion, llawer mwy nag y byddwch yn ei sylweddoli yn y lle cyntaf. Weithiau, y dasg fwyaf anodd fydd yn wynebu myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf a graddedigion newydd fydd penderfynu sut i ddewis o blith yr holl bosibiliadau sydd ar gael ichi. Mae yna swyddi sy'n uniongyrchol gysylltiedig a'r pwnc gradd, swyddi y bydd pynciau penodol yn ddefnyddiol ar eu cyfer yn ogystal ag ystod eang o swyddi sydd yn agored i raddedigion ym mhob disgyblaeth.

Mae ein tudalennau adrannol (a nodir ar y dde) yn cynnwys gwybodaeth a dolenni cyswllt sy'n benodol i'ch pwnc. Mae'n bosibl y byddwch hefyd am edrych yn fwy manwl ar bosibiliadau eraill nad ydynt yn uniongyrchol gysylltiedig a phwnc eich gradd. Gall Prospects Planner, sydd ar gael ar wefan Prospects, fod o gymorth ichi adnabod a blaenoriaethu eich sgiliau, a'r hyn sydd o ddiddordeb i chi, cyn awgrymu nifer o feysydd gyrfa posibl yn seiliedig ar y dewisiadau hynny. Gall y rhain fod yn berthnasol neu yn amherthnasol i'ch gradd.

Mae'n werth cael cipolwg ar y rhan o wefan TARGETjobs ar opsiynau gyrfa sy'n cyd-fynd a'ch gradd.

Wrth ichi benderfynu ar eich gyrfa chi, gall fod o gymorth ichi weld beth y mae myfyrwyr eraill wedi ei wneud ar ol graddio. Mae gwybodaeth am yr hyn y mae graddedigion yn ei wneud chwe mis ar ol iddynt raddio yn cael ei chasglu'n genedlaethol a gallwch weld gorolwg o'r ystadegau hyn yn y cyhoeddiad HECSU/AGCAS 'What do graduates do'. Gallwch hefyd gael golwg ar yr adran Beth mae graddedigion Aber yn ei wneud, ym mhob tudalen pwnc (gweler dolenni cyswllt isod ac ar y chwith). Darllenwch fwy am yr hyn sydd gan raddedigion Aberystwyth i'w ddweud am y brifysgol, y cwrs/cyrsiau y buont yn ei/eu (h)astudio a beth maen nhw'n ei wneud nawr yn ein proffiliau graddedigion.