Cyfrifiadureg

Beth fydda i’n ennill o’m pwnc?

Mae’r sgiliau a'r profiad a ddatblygwch drwy eich addysg a phrofiadau allgyrsiol yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr, ac yn hanfodol i'ch cyfraniad effeithiol yn y gweithle. Byddwch yn gallu i ddatrys problemau masnachol, diwydiannol a gwyddonol, ymchwilio a chyflwyno atebion posib yn rhesymegol a gydag eglurder, gymhwyso theori a chysyniadau i amrywiaeth o gyd-destunau.

Beth alla i ei wneud gyda’m pwnc?

Mae llawer o bosibiliadau yn agored i raddedigion, a gall gradd Cyfrifiadureg cael eu cymhwyso i ystod eang o bosibiliadau. Edrychwch ymhellach i lawr y dudalen hon i gael gwybodaeth am yr hyn y mae graddedigion Cyfrifiadureg Aber yn ei wneud.

Mae sgiliau penodol a enillwyd gan fyfyrwyr Cyfrifiadureg megis dadansoddi data, datrys problemau, rheoli prosiect, sgiliau technegol a rhaglennu, mewn alw mawr gan gyflogwyr. Mae rhai myfyrwyr a graddedigion yn penderfynu arbenigo mewn pwnc penodol trwy astudiaethau ôl-raddedig, tra bod eraill yn symud i gyflogaeth i raddedigion.

Mae’r wefan TARGETjobs yn cynnwys adran ar ddewisiadau gyrfa ar gyfer gwahanol raddau, sy’n werth edrych arni.

Proffiliau Graddedigion

Darllenwch fwy am yr hyn sydd gan raddedigion ac uwchraddedigion i’w ddweud am Brifysgol Aberystwyth, y cwrs/cyrsiau y buont yn ei/eu (h)astudio a beth maen nhw’n ei wneud nawr yn ein proffiliau o raddedigion.

Pa gymorth sydd ar gael?

Mae gennych Ymgynghorydd Gyrfaoedd penodedig sy’n gweithio’n agos â’ch adran i ddarparu cymorth, cyngor a gwybodaeth. Cynhelir gweithdai a digwyddiadau gyrfaoedd yn eich adran i hyrwyddo cyfleoedd profiad gwaith, eich helpu i gynllunio’ch gyrfa, ac sydd hefyd yn gyfle i rwydweithio gyda phobl broffesiynol sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol. Cyflwynir rhaglen addysg gyrfaoedd yn ganolog hefyd, a gall uwchraddedigion fanteisio ar y rhaglen Hyfforddi Sgiliau Uwchraddedig. Mae croeso i chi alw heibio’r Gwasanaeth Gyrfaoedd unrhyw bryd i gael cymorth neu wybodaeth bellach.

Ble ydw i’n dechrau chwilio am brofiad gwaith a swyddi i raddedigion?

Bydd y rhestr o ddolenni isod yn cynnig man cychwyn dda ar gyfer chwilio am brofiad gwaith a gwaith graddedig yn ymwneud a’ch pwnc.

Cymdeithasau a chyrff proffesiynol

Beth mae graddedigion Aber yn ei wneud?

Mae llawer o fyfyrwyr Cyfrifiadureg yn symud ymlaen i swyddi megis Gwe-ddatblygwr, Datblygwr Meddalwedd, Dylunio a Pheirianneg. Dyma rai enghreifftiau o swyddi a gafwyd gan ein Graddedigion Cyfrifiadureg:

 • Dadansoddwr Data Gwybodaeth Busnes
 • Dadansoddwr
 • Dadansoddwr E-fasnach
 • Dadansoddwr Technegol
 • Datblygwr 'App'
 • Datblygwr Cymwysiadau PHP
 • Datblygwr Gemau
 • Datblygwr Gemau Java Symudol
 • Datblygwr iPhone
 • Datblygwr System
 • Gwe-ddatblygwr
 • Gwe-ddylunydd
 • Gweinyddydd
 • Gweinyddydd Datblygu a Systemau
 • Gweinyddydd Ymchwil Cronfeydd Data
 • Peiriannydd Cyfathrebu Gwledol
 • Peiriannydd Labordy
 • Peiriannydd Profion Graddedig
 • Peiriannydd Rhwydwaith
 • Peiriannydd Ymchwil a Datblygu
 • Prif Ddatblygwr
 • Rhaglennydd Cyfrifiadurol
 • Swyddog Datblygu a Chynnal Isadeiledd
 • Swyddog Fforensig Digidol a Throsedd Uwch-Dechnoleg
 • Technegydd Data
 • Uwch-beiriannydd
 • Uwch-ddatblygwr Cynnyrch
 • Ymgynghorydd Graddedig
 • Ymgynghorydd Gwarchodaeth
 • Ymgynghorydd TG

Enghreifftiau o’r cyflogwyr yr aeth graddedigion ac uwchraddedigion Cyfrifiadureg Aberystwyth i weithio iddynt:

 • AA & G Management
 • Admiral
 • Aerosystems International
 • BAE Systems
 • BT
 • Can Media
 • Capgemini
 • CCL Forensics
 • Coda Software Ltd
 • Connect Distribution
 • Credit Suisse
 • DS Engineering
 • Endsleigh Insurance
 • Feral Interactive
 • Fidessa
 • Focus Solutions
 • Fujitsu Services
 • GloverSure
 • Cysylltiadau Llywodraeth Ei Mawrhydi/HM Government CommunicationsIBM
 • Intermark
 • JustSearch
 • Lockheed Martin
 • Lognito Ltd
 • MBN International
 • Ministry of Defence
 • Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • Nokia Digital Spy
 • Nokia Solutions and Networks
 • Orange FT
 • Pixel Mags Inc
 • Planet Media UK
 • Postillion
 • QinetiQ
 • Renishaw plc
 • Rockstar Games
 • SCL Internet
 • Sun Microsystems
 • T-Mobile