Rhwydweithio

Mae rhwydweithio yn golygu siarad â phobl a gofyn am gymorth gan bobl yr ydych eisoes yn eu hadnabod. Gall hefyd eich cyflwyno i rywun sy'n gallu eich helpu. Gallwch ddechrau datblygu eich rhwydwaith eich hun o gysylltiadau defnyddiol yn ddigon rhwydd drwy siarad â'ch cyfeillion a'ch ffrindiau am eich chwiliad am swyddi. At ei gilydd, mae pobl yn falch iawn o helpu pobl eraill os ydynt yn gallu. Pa un ai yr ydych yn rhwydweithio i gael gwybodaeth am yrfa bosibl neu i gael mynediad i'r farchnad swyddi gudd, fe fyddwch yn fwy llwyddiannus os ydych yn glir eich meddwl am yr hyn rydych ei eisiau a'r hyn sydd gennych i'w gynnig.

Mae ein taflen yrfaoedd ar Rhwydweithio (PDF) hefo wybodaeth ddefnyddiol ar sut i ddechrau rhwydweithio, a chysylltu â’ch targed.

Pam rhwydweithio?

Rhwydweithio er mwyn cael mynediad i'r farchnad swyddi gudd

Mae'r farchnad swyddi gudd yn cyfeirio at y llu o swyddi hynny nad ydynt yn cael eu hysbysebu. Yn ôl rhai amcangyfrifon, mae'r swyddi gweigion hyn yn cynrychioli mwy na 50% o'r farchnad gyflogaeth.

Rhwydweithio i gael gwybodaeth

Mae cyfweliad gwybodaeth yn gyfarfod byr, pwrpasol gyda rhywun sydd â gwybodaeth uniongyrchol am yrfa neu ddiwydiant arbennig. Gallwch holi sut i gael profiad a hyfforddiant perthnasol neu sut y gallai eich gyrfa ddatblygu - neu hyd yn oed newid eich meddwl am eich opsiynau ar sail gwybodaeth a gewch yn y cyfweliad.

Adnoddau

Defnyddiwch gyfoeth o adnoddau i'ch helpu i greu eich rhwydwaith eich hun

Cofiwch fod pawb eisiau eich helpu!

Peidiwch â theimlo eich bod yn niwsans. Mae llawer ohonom yn teimlo'n annifyr wrth fynd at bobl eraill i ofyn am gymorth. Mewn gwirionedd, fodd bynnag, y mae'r rhan fwyaf o bobl yn fwy na pharod i siarad â rhywun sydd ar fin cychwyn eu gyrfa, ac fe fyddant yn teimlo'n falch iawn eich bod yn eu hystyried yn arbenigwyr ac yn edmygu eich brwdfrydedd. Peidiwch ag anghofio y byddwch chithau hefyd mewn sefyllfa i gynnig cymorth tebyg i rywun ryw ddydd.