Ble ydw i’n ddechrau?

Rydym yn gwybod yn iawn pa mor anodd yw dod i benderfyniadau ynghylch eich dyfodol - pryd bynnag yr ydych yn dechrau meddwl amdanynt. Mae'r rhan hon o'r wefan wedi'i chynllunio i'ch helpu i feddwl drwy'r broses o wneud y penderfyniadau hynny ac i roi sylw i gwestiynau allweddol mewn ffordd fydd yn gweithio i chi.

Mae penderfyniadau 'gyrfa' yn fwy na dim ond ynghylch swydd - mae gofyn i chi fod yn gwybod beth ydych eisiau allan o fywyd yn gyffredinol os ydych i ddewis swydd neu yrfa fydd yn eich helpu i gyflawni beth yr ydych eisiau.

Er mwyn dod i benderfyniadau da a gwybodus, bydd gofyn i chi wybod pwy ydych chi (go iawn), gwybod pa ddewisiadau sydd gennych, sut ydych chi'n dewis rhyngddynt, a pha gamau i'w cymryd unwaith yr ydych wedi penderfynu. Elfen allweddol wrth gymryd y camau hynny sy'n ymwneud â swyddi a gyrfaoedd yw hefyd deall beth mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Rydym yn amlwg yn sylweddoli fod pobl yn meddwl am y pethau hyn mewn trefn wahanol ac yn dechrau ar adegau gwahanol yn eu bywydau, felly i gael cymorth â pha gam bynnag yr ydych ynddo o ran meddwl, ewch i'n tudalennau Beth Nesaf.

Yn olaf, gweler sut y gallwn helpu i gael cyngor ynghylch defnyddio'r Gwasanaeth Gyfaoedd a threfnu gwrdd ag ymgynghorydd gyrfaoedd a hefyd i gael amlinelliad o'r holl wasanaethau yr ydym yn eu cynnig - rydym yma i helpu.