Cynllun Graddedigion AberYmlaen

Fel rhywun a raddiodd yn ddiweddar, gobeithiwn yn fawr fod pob dim yn mynd yn dda i chi. Ond, os oes angen ychydig o brofiad ychwanegol arnoch i’ch helpu i ddechrau troedio llwybr gyrfa raddedig, gall Cynllun Graddedigion AberYmlaen fod o gymorth i chi.

Mae’r Cynllun Graddedigion yn gyfle gwych i raddedigion diweddar sydd yn ddi-waith ers graddio, neu sy’n teimlo eu bod wedi’u tangyflogi, ddychwelyd i Aber i wneud profiad gwaith pwrpasol a hyfforddiant datblygu gyrfa, diweddaru eu sgiliau chwilio-am-waith ac adennill eu hyder yn eu gallu i sicrhau swydd ar gyfer graddedigion.

Mae ffocws y Cynllun ar ddatblygu hunanymwybyddiaeth a thystiolaeth o’r sgiliau proffesiynol fydd eu hangen arnoch i brofi eich cyflogadwyedd a llwyddo mewn marchnad waith gystadleuol ar ôl graddio.

Yn ystod eich lleoliad 4 wythnos, byddwch yn derbyn cefnogaeth yn rheolaidd gan oruchwyliwr penodol ac yn cael tasgau eglur fydd yn eich galluogi i bennu nodau personol a gwaith ar gyfer y lleoliad ac, ar ddiwedd y lleoliad, i ddangos popeth yr ydych wedi’i gyflawni.

Yn bwysicaf oll, byddwch yn defnyddio eich sgiliau mewn amgylchedd gwaith proffesiynol, gan ddarparu cyd-destun a thystiolaeth i ddangos i gyflogwyr yn y dyfodol beth y gallwch ei wneud.

Mae’r Brifysgol yn brysur drwy gydol y flwyddyn sy’n creu amrywiaeth o gyfleoedd lleoliad profiad gwaith o safon mewn adrannau academaidd a gwasanaeth ar gyfer cyfranogwyr ar y Cynllun Graddedigion.