Cynllun Haf AberYmlaen 2017

Mae'r Cynllun Haf AberYmlaen yn gyfle gwych ar gyfer myfyrwyr israddedig presennol ym Mhrifysgol Aberystwyth i ymgymryd â phrofiad gwaith ystyrlon a hyfforddiant datblygiad proffesiynol.

Drwy gwblhau'r Cynllun, byddwch yn gallu datblygu eich cyflogadwyedd a sgiliau chwilio am waith ac yn gallu bod yn fwy penodol o'ch cynlluniau gyrfa a'r camau nesaf, a chael mwy o hyder yn eich gallu i farchnata eich hun i gyflogwyr.

Mae ceisiau i'r Cynllun Haf 2017 bellach wedi cau; bydd ceisiau i'r Cynllun Haf 2018 yn agor yn ystod Gwanwyn 2018.