Cynllun Interniaeth AberYmlaen 2017/2018

Mae Cynllun Interniaeth AberYmlaen yn cynnig cyfle i raddedigion diweddar ymgymryd â gwaith ar lefel raddedig yn y Brifysgol, wedi’i gyfuno â hyfforddiant wedi’i deilwra ar gyfer datblygiad proffesiynol a phersonol.

Trwy gwblhau’r Cynllun, bydd modd i chi feithrin ac arddangos amrywiaeth o sgiliau graddedig a phrofiad yn ogystal â chael cipolwg gwerthfawr ar y sector Addysg Uwch. Bydd gennych ddealltwriaeth glir o’ch sgiliau unigol, eich nodweddion a’ch cryfderau a’r hyder i ddefnyddio eich gwybodaeth a’ch sgiliau newydd yn y gweithle a chynllunio’r camau nesaf yn eich gyrfa.

Mae’r cyfleoedd am interniaeth AberYmlaen ar gyfer 2017/18 wedi’u rhestru isod (mae rhai ar eu ffordd). Bydd y ddolen unigol yn mynd â chi i’r disgrifiad swydd a’r cais ar-lein ar gyfer pob cyfle.

 

  Pob lwc i'n Interniaid AberYmlaen 2016/17 yn eu camau nesaf!

 

Fideos