Dod o hyd i brofiad gwaith

‌Mae'r rhyngrwyd yn ddrws i gyfoeth o wybodaeth sy'n berthnasol i bob agwedd ar eich dyfodol. Wrth chwilio am brofiad gwaith, rydych chi'n siŵr o fod yn gwybod pa mor bwysig ydyw ond gall fod yn anodd gwybod lle i ddechrau. Rydym ni'n cael gwybodaeth am gyfleodd am brofiad gwaith yn rheolaidd ac mae'r rhain yn cael eu hysbysebu ar ein cronfa ddata swyddi. Pa un ai eich bod yn chwilio am brofiad gwaith byr, di-dal neu swydd gyflogedig am gyfnod hwy neu hyd yn oed rhywbeth yn y canol, mae bob amser yn syniad da edrych ar yr hyn sy'n cael ei hysbysebu cyn dechrau ystyried adnoddau eraill.

Mae'r adran isod yn cynnwys adnoddau cyffredinol sydd a digon o wybodaeth am swyddi gwag a materion gyrfaol eraill. Neu, efallai eich bod yn gwybod yn barod eich bod eisiau edrych ar y dewisiadau sy'n ymwneud yn uniongyrchol a'ch maes astudio a'ch bod eisiau archwilio i'r hyn y gallwch chi ei wneud gyda'ch pwnc neu ymchwilio i'r adnoddau sy'n ymwneud yn benodol â'r pwnc yn y tudalennau sy'n berthnasol i'ch adran (gweler Gwybodaeth Pwnc Penodol).

Mae llawer o gyfleoedd am swyddi yn cael eu hysbysebu ar y rhyngrwyd, mewn papurau newydd ac mewn cylchgronau ayyb, ond yn aml gall fod yn fanteisiol dod o hyd i amrywiaeth lawn o gyflogwyr mewn diwydiant drwy gyfeiriaduron busnes, yn arbennig os ydych chi'n ystyried gwneud ceisiadau ar hap. Cofiwch fod cymorth ar gael gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd pan fyddwch chi'n gwneud cais am swyddi a phrofiad gwaith