Beth yw’r Gangen?

Mae Cangen Prifysgol Aberystwyth o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi’i lleoli yng Nghanolfan Gwasanaethau’r Gymraeg ac mae’n cael ei gweinyddu gan swyddogion a ariennir gan y Coleg ynghyd â swyddogion a gyflogir gan y Brifysgol. Mae’r gwaith dydd i ddydd yn cynnwys cyswllt cyson â swyddogion y Coleg, cefnogi staff academaidd gyda phrosiectau a ariennir gan y Coleg, adrodd am ddatblygiadau a monitro cynnydd prosiectau, darlithyddiaethau ac ysgoloriaethau’r Coleg, a chynghori myfyrwyr ar faterion yn ymwneud â’r ddarpariaeth academaidd drwy’r Gymraeg. Mae’r Gangen hefyd yn cynnwys aelodaeth ehangach o staff a myfyrwyr y Brifysgol sy’n gysylltiedig â’r ddarpariaeth Gymraeg, ac mae cyfarfodydd a gweithgareddau’n cael eu trefnu’n rheolaidd.