Pwyllgor y Gangen

Gwaith Pwyllgor y Gangen o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw arolygu a datblygu darpariaethau academaidd a geir yn Aberystwyth drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r Pwyllgor yn monitro ac yn adolygu'n flynyddol y ddarpariaeth a geir drwy gyfrwng y Gymraeg, ac yn adrodd am faterion cynllunio ac adnoddau dysgu drwy'r Gymraeg i gyrff cynllunio'r Brifysgol, a thrwyddynt hwy, i'r Cyngor. Mae’r Pwyllgor yn cael ei gadeirio gan aelod o staff academaidd y Brifysgol sy’n dysgu drwy’r Gymraeg.

Aelodau’r Pwyllgor

  • pob aelod o'r staff sy'n defnyddio'r Gymraeg fel cyfrwng dysgu gan gynnwys y staff a ariennir gan Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol;
  • staff academaidd berthynol sy'n cefnogi dysgu cyfrwng Cymraeg;
  • deiliaid ysgoloriaethau ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol;
  • cynrychiolwyr y myfyrwyr gan gynnwys Llywydd UMCA.

Cadeirydd: Dr Cerys Jones (eyj@aber.ac.uk)
Is-gadeirydd: Dr Hywel Griffiths (hmg@aber.ac.uk)
Ysgrifennydd: Dr Tamsin Davies (ted@aber.ac.uk) a Sharon Owen (sho2@aber.ac.uk), Swyddogion y Gangen