Profiad Gwaith / Cyflogadwyedd

Bydd y Coleg yn cydweithio gyda’r prifysgolion a sefydliadau allanol i drefnu cyfnod o brofiad gwaith i ddeiliaid ysgoloriaethau’r Coleg.

Bydd enillwyr ysgoloriaethau’r Coleg yn medru manteisio ar gyfnod o brofiad gwaith gyda sefydliadau allanol, a thrwy hynny ennill profiadau a datblygu sgiliau gwerthfawr ar gyfer eu gyrfa yn y dyfodol.

Mae’r cynllun hwn yn ymestyn ar Gynllun AmNawdd oedd yn cynnig cyfleoedd profiad gwaith i ddeiliaid ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg yn y maes amgylcheddol yn unig. Gellir darllen am brofiadau un o’r myfyrwyr hynny isod. Bellach, mae cyfnod o brofiad gwaith ar gael i ddeiliaid holl ysgoloriaethau’r Coleg ac NI chaiff ei gyfyngu i fyfyrwyr sy’n astudio mewn maes amgylcheddol.

Ffion Eluned

Dwi’n dod o’r Groeslon yn Nyffryn Nantlle ac newydd raddio mewn Cymraeg a Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth. Astudiais y rhan fwyaf o’r cwrs Daearyddiaeth drwy gyfrwng y Gymraeg; dyma oedd iaith fy addysg gynradd ac uwchradd ac felly yn naturiol, roeddwn yn benderfynol o barhau i astudio yn fy iaith gyntaf. Roedd yna griw grêt ohonom yn astudio’r pwnc drwy gyfrwng y Gymraeg a chyda llai o fyfyrwyr yn y darlithoedd a seminarau hynny, roedd yna berthynas dda iawn rhyngom ni a’r darlithwyr. Cefais ddilyn un modiwl cyfrwng Cymraeg oedd yn canolbwyntio’n benodol ar ddaearyddiaeth Cymru ac roedd yn gyfle gwych i edrych ar fy ngwlad mewn mwy o fanylder ac o bersbectif gwahanol. Rwy’n teimlo’n llawer mwy hyderus yn ysgrifennu ac yn siarad yn y Gymraeg, ac felly, hyd yn oed yn y lleiafrif o fodiwlau Saesneg y dilynais, fe benderfynais sefyll yr arholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg. Bûm hefyd yn ddigon lwcus i ennill ysgoloriaeth AmNawdd ac fel rhan o hynny fe dreuliais amser diddorol a buddiol iawn ar brofiad gwaith gyda Chyngor Cefn Gwlad Cymru - oes, mae yna fanteision lu i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg!