Tystysgrif Sgiliau Iaith

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi datblygu Tystysgrif Sgiliau Iaith er mwyn cydnabod sgiliau iaith Gymraeg myfyrwyr sy’n astudio mewn prifysgolion yng Nghymru. Mae cyfle i bob myfyriwr sy'n siarad Cymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth ennill y cymhwyster pwysig hwn. Sgil bwysig iawn a fydd yn rhoi mantais i chi wrth chwilio am waith!

Nod y Dystysgrif yw sefydlu ffordd gyffredin, gydnabyddedig o ddangos sgiliau ieithyddol myfyrwyr, a galluogi myfyrwyr i ddarparu tystiolaeth i gyflogwyr o’u gallu i gyfathrebu yn hyderus ac yn broffesiynol yn y Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Er mwyn ennill y Dystysgrif rhaid i fyfyrwyr sefyll dau asesiad, sef arholiad llafar ac arholiad ysgrifenedig. Bydd y ddau arholiad yn cael eu cynnal yn fuan cyn arholiadau haf y Brifysgol.

Mae sesiynau gyda thiwtor iaith wedi eu trefnu ar gyfer y flwyddyn academaidd er mwyn eich paratoi ar gyfer sefyll y ddau arholiad. Mae mynychu'r sesiynau yn gyfle gwych i chi sicrhau eich bod yn paratoi'n drylwyr er mwyn gwneud eich gorau, a byddant o fudd i chi hefyd wrth astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd rhaglen y sesiynau yn cael eu dosbarthu ar ddechrau'r tymor.

Os hoffech wybod rhagor am y Dystysgrif a blasu peth o'r adnoddau sydd ar gael i'ch helpu ewch i'r wefan  http://sgiliauiaith.colegcymraeg.ac.uk/cy/hafan neu cysylltwch ag aberystwyth@colegcymraeg.ac.uk