Fforwm Gweinyddwyr a Staff Clerigol

Trefnwyd y digwyddiad hwn gan staff Proffesiynol, Gweinyddol ac Ysgrifenyddol ar gyfer staff Proffesiynol, Gweinyddol ac Ysgrifenyddol.  ‌

Mae’n cynnig cyfle i ymgynnull mewn amgylchedd cyfeillgar i drafod materion sy’n berthnasol i’ch gwaith beunyddiol ac i rwydweithio gyda chydweithwyr eraill. Cynlluniwyd y gynhadledd fechan hon i fod yn hyblyg: gallwch dewis mynychu un naill ai un neu’r ddwy sesiwn; serch hynny, anogwn yn gryf bod pob aelod o staff Proffesiynol, Gweinyddol ac Ysgrifenyddol yn mynychu o leiaf un sesiwn ac yn aros i gael lluniaeth.

Mae’r Brifysgol yn newid yn gyflym, ac mae’r digwyddiad hwn yn cynnig cyfle i chi ddweud eich dweud.

Bydd gwybodaeth a thaflenni o’r digwyddiad hwn ar gael ar safle SharePoint y Fforwm Gweinyddol ar ôl y digwyddiad.

Cewch ddewis bod yn aelod o’r Fforwm a’i ddiben yw helpu pobl i ddeall rhagor am wahanol swyddogaethau gweinyddol ar draws y Brifysgol a hwyluso cyfathrebu rhwng cydweithwyr yn y swyddogaethau hyn.

Mae aelodau o Fforwm y Gweinyddwyr yn cael gwybodaeth am sesiynau amser cinio, digwyddiadau mewnol ac allanol a gallant ddefnyddio’r safle SharePoint cysylltiedig i ofyn cwestiynau i staff gweinyddol eraill neu ofyn iddynt am gyngor.

Cwrdd a'r Tim

Jean Jones
Sue Clarke
Stuart Beckley
Helen Wyn Davies
Lauren Harvey
Ffion Hoare
Ceris Medhurst-Jones
Debbie Prysor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cysylltu

Am fwy o fanylion am ein digwyddiadau, neu os oes gennych gwestiwn, neu awgrym am sesiwn cysyllwtwch a ni ar:- adfstaff@aber.ac.uk

Digwyddiadau'r Gerllaw

Fforwm i Staff Proffesiynol, Gweinyddol ac Ysgrifenyddol