Polisi Defnydd Mewnol o'r Gymraeg

Yn unol â Pholisi Defnydd Mewnol o’r Gymraeg, mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnal arolwg bob yn ail flwyddyn o’r defnydd a wneir o’r iaith Gymraeg ymhlith ei staff.  Pwrpas yr arolwg yw canfod agweddau at ddefnydd iaith, anghenion hyfforddi ac i alluogi cynllunio strategol i ddatblygu adnoddau a gwasanaethau.