Beth yw Safonau'r Iaith Gymraeg?

  • Mae'r Safonau Iaith yn nodi sut mae disgwyl i'r Brifysgol ddefnyddio'r Gymraeg wrth gynnig gwasanaethau. Mae’r gwasanaethau a gynigir yn cynnwys yr addysg a gyflwynir i fyfyrwyr a’r ddarpariaeth weinyddol a roddir i fyfyrwyr, staff a’r cyhoedd. Mae 182 o Safonau wedi’u gosod ar Brifysgol Aberystwyth ac mae pob Safon yn disgrifio sut mae cyflawni tasgau penodol yn Gymraeg. Eu pwrpas yw egluro
  •  dyletswydd y Brifysgol;
  • hawliau siaradwyr Cymraeg;
  • sicrhau gwasanaeth Cymraeg safonol.